Vyberte obor/plán:

FBAJpJ FBAJpH FBAJpV FBAEpJ FBAEpH FBAEpV FBARpJ FBARpH FBARpV FBBApH FBBApV FBMApJ FBCJpJ FBCJpH FBCJpV FBCJpSCC FBCSpJ FBCSpH FBCSpV FBDSpJ FBDSpH FBDSpV FBDUpJ FBDUpH FBDUpV FBPGpDT FBDVpJ FBDVpH FBDVpV FBAJAPJ FBESTpJ FBESTpH FBESTpV FBETpJ FBETpH FBETpV FBPHpJ FBPHpH FBPHpV FBBApSFIN FBFJpJ FBFJpH FBFJpV FBHIpH FBHIpV FBHIpJ FBVHpJ FBVHpH FBVHpV FBJBSpSCR FBISKpJ FBISKpH FBISKpV FBIJpJ FBIJpH FBIJpV FBJApH FBJApV FBJApJ FBJBSpH FBJBSpV FBJBSpJ FBKJpJ FBKJpH FBKJpV FBKLpJ FBKLpH FBKLpV FBKRpJ FBKRpH FBKRpV FBLJpJ FBLJpH FBLJpV FBBApSLIT FBMEDpJ FBMEDpH FBMEDpV FBMUpJ FBMUpH FBMUpV FBNJpJ FBNJpH FBNJpV NL FBNLpH FBNLpV FBNOpJ FBREpJ FBREpH FBREpV FBOJpJ FBOJpH FBOJpV PG FBPGpJ FBPGpH FBPGpV FBPLINpJ FBPLINpH FBPLINpV FBPJpSPKS FBPJpH FBPJpV FBPJpSPOP FBPVpJ FBPVpH FBPVpV FBPOpH FBPOpV FBPOpJ PS FBPSpJ FBRLpJ FBRLpH FBRLpV FBRSpSRKS FBRSpJ FBRSpH FBRSpV FBRSpSRSP FBUSpJ FBUSpH FBUSpV FBJBSpSSL FBSOPPpJ FBSOPPpH FBSOPPpV FBSJpJ FBSJpH FBSJpV FBFAVpJ FBFAVpH FBFAVpV INME FBINMEpJ FBINMEpH FBINMEpV FBTZJpJ FBTZJpH FBUKSpJ FBUKSpH FBUKSpV FBVIEpJ FBVIEpH FNANDRpJ FNANDRpH FNANDRpV FNAJpJ FNSAKSpSAF FNSAKSpSAH FNSAKSApSF FNSAKSApSH FNAEpJ FNAEpV FNARpJ FNARpV FNBApJ FNBApH FNHIpSCD FNCJpV FNCJpH FNCJpSCJ FNCSpJ FNHIpSDRN FNDSTpJ FNDSTpH FNHIpSDS FNDUpJ FNDUpH FNDSpJ FNAJApJ FNESTpJ FNESTpH FNESTpV ET FNETpJ FNETpH FNETpV FNPHpJ FNPHpV FNFJpJ FNFJpV FNNJpSGLV FNNJpSGVK HI FNHIpH FNHIpV FNVHpJ FNVHpH FNISKpJ FNISKpH FNISKpV FNIJpJ FNIJpH FNIJpV FNCJpSJB FNSLAVpSJB FNAEpSKA FNKRpJ FNLJpJ FNLLSpJ FNCJpSLB FNLMKpJ FNLMKpH FNLMKpV FNMNGKpJ FNMNGKpH FNMNGKpV FNMEDpJ FNHIpSMD FNMUpJ FNMUpH FNNJpSNJ FNNOpJ FNOJpJ FNOJpH FNOJpV FNPGpJ FNPLINpJ FNSLAVpSPS FNPVpJ FNPVpH FNPOpJ FNPAJpJ FNPMEJpSFR FNPMEJpSNE FNPMEJpSNZ FNPMEJpSSP FNPSYCHpJ FNRLpJ FNRLpV FNRSpSRF FNRSpSRP FNSLAVpV FNSOPPpJ FNPGpSSSVP SJ FNSJpJ FNSJpH FNSJpV FNFAVpJ FNINMEpJ FNINMEpV FNAJUpJ FNAJUpH FNAJUpV FNCJUpJ FNCJUpH FNCJUpV FNEVUpJ FNEVUpV FNFJUpJ FNFJUpV FNHIUpH FNHIUpV FNHIUpJ FNLJUpJ FNNJUpH FNNJUpV FNNJUpJ FNRJUpJ FNRJUpH FNRJUpV FNSJUpJ FNSJUpH FNSJUpV FNZApJ FNZApH FNZApV FNSLAVpSUS FNVKDUApJ FNZVUKpJ FNZVUKpH FNZVUKpV FDAJpJ FDFASpJ FDAEpJ FDCELIpJ FDCJpJ FDDSpJ FDDKKPpJ FDTDDFpJ FDESTpJ FDETpJ FDOJpSLI FDROJApSLI FDCJpSLI FDAJpSLI FDPHpJ FDGEJApJ FDGELIpJ FDHIpJ FDVHpJ FDIESJpJ FDGELIpSKO FDCELIpSKO FDROLIpSKO PSK FDLIAJApJ FDLIAJpJ FDOJpJ FDPGpJ F02001 FDAJpSPAC FDPSYCHpJ FDRLpJ FDROJApJ FDROLIpJ FDSJpJ FDSLpJ FDTDUpJ FDTVYpJ FDCELIpSZJ FDLMpSZJ FDCJpSZJ FBPHkJ HI FBHIkJ FBVHkJ FBISKkJ FBKJkJ FBMUkJ FBPGkJ FBRLkJ US FBUSkJ FBFAVkJ FBSHkJ INME FBINMEkJ FNANDRkJ AJ FNVHkJ ISK FNISKkJ MNGK FNMNGKkJ MU FNMUkJ PG FNPGkJ FNPGkSSSVP FNFAVkJ FNINMEkJ AJU FNAJUkJ FNEVUkJ FNFJUkJ FNNJUkJ SJK FNSJUkJ FNZAkJ FNZVUKkJ FDAEkJ FDCJkJ FDDKKPkJ FDTDDFkJ FDETkJ FDOJkSLI FDGEJAkJ FDVHkJ FDLIAJkJ FDPGkJ F02002 FDPSYCHkJ FDROJAkJ FDROLIkJ FDSJkJ FDTDUkJ FDTVYkJ FDCELIkSZJ

Anglický jazyk a literatura (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:AJL01001 Anglický jazyk I • 98 %
FF:AJL04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 98 %
FF:AJL02003 Anglická mluvnice I (přednáška) • 97 %
FF:AJL02004 Anglická mluvnice I (seminář) • 97 %
FF:AJL06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 97 %
FF:AJL07001 Úvod do studia kultury USA I • 96 %
FF:AJL04001 Úvod do literatury I (seminář) • 92 %
FF:AJL02001 Úvod do lingvistiky • 91 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 49 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 24 %
FF:AJL01002 Anglický jazyk II • 12 %
FF:AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 12 %
FF:AJL07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 12 %
FF:AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 11 %
2. semestr
FF:AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 95 %
FF:AJL07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 95 %
FF:AJL01002 Anglický jazyk II • 93 %
FF:AJL02005 Anglická mluvnice II (přednáška) • 90 %
FF:AJL02006 Anglická mluvnice II (seminář) • 90 %
FF:AJL04002 Úvod do literatury II (přednáška) • 89 %
FF:AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 87 %
FF:AJL04003 Úvod do literatury II (seminář) • 87 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 33 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 15 %
FF:RLB666 Konec světa • 13 %
FF:ARTS009 ABC češtiny • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJL11613 Czenglish A • 74 %
FF:AJL12070 Úvod do sociolingvistiky • 66 %
FF:AJL11010 Zkouška z anglického jazyka • 58 %
FF:AJL13001 Akademické psaní • 48 %
FF:AJL11501 Mluvená angličtina • 46 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 44 %
FF:AJL17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 44 %
FF:AJL19000 Úvod do překladu • 42 %
FF:AJL15103 Americká literatura 3: 1960 do současnosti • 26 %
FF:AJL02001 Úvod do lingvistiky • 16 %
FF:AJL14102 Anglická literatura 1700-1830: od augustovců po romantismus • 16 %
FF:AJL17055 Dějiny USA 1917-1945 • 14 %
FF:AJL04001 Úvod do literatury I (seminář) • 12 %
FF:AJL13008 Creative Writing • 12 %
FF:AJL14079 Aspects of British Modernism • 12 %
4. semestr
FF:AJL19000 Úvod do překladu • 52 %
FF:AJL11501 Mluvená angličtina • 46 %
FF:AJL11615 Czenglish B • 42 %
FF:AJL13001 Akademické psaní • 42 %
FF:AJL17059 Americké zeměpisy • 42 %
FF:AJL12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 40 %
FF:AJL11010 Zkouška z anglického jazyka • 36 %
FF:AJL12102 Úvod do funkční syntaxe • 36 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 34 %
FF:AJL14104 Anglická literatura: 1920-2020: od pozdního modernismu dále • 34 %
FF:AJL17051 Úvod do afroamerické historie a kultury • 34 %
FF:AJL15101 Americká literatura 1: počátky do 1890 • 32 %
FF:AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 18 %
FF:AJL04003 Úvod do literatury II (seminář) • 14 %
FF:AJL16061 Ženské postavy v románech a v teoretických pohledech • 12 %
FF:ARTS009 ABC češtiny • 12 %
3. ročník
5. semestr
FF:AJL19800 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 88 %
FF:AJL15000 Americká literatura do 1865 • 48 %
FF:AJL12071 Úvod do sémantiky • 42 %
FF:AJL19024 Rozvoj překladatelských kompetencí • 34 %
FF:AJL17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 32 %
FF:AJL12104 Úvod do stylistiky • 30 %
FF:AJL11613 Czenglish A • 22 %
FF:AJL15064 Americké drama a divadlo po 1945 • 22 %
FF:AJL17081 Úvod do afroamerické historie a kultury II • 22 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 18 %
FF:AJL12070 Úvod do sociolingvistiky • 18 %
FF:AJL14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus • 18 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 16 %
FF:AJL17056 Vývoj USA od roku 1945 • 14 %
FF:AJL17088 Murals of North America: A Century of Social and Political Commentary • 14 %
FF:AJL14007 Britská literatura 1830-1890: viktoriánská literatura • 12 %
FF:AJL14079 Aspects of British Modernism • 12 %
6. semestr
FF:AJL19801 Seminář k bakalářské diplomové práci II • 62 %
FF:AJL19850 Bakalářská diplomová práce • 51 %
FF:AJL19999 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 36 %
FF:AJL12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 32 %
FF:AJL16174 Anglo-americká politická témata v beletrii, filmu a televizi • 26 %
FF:AJL15006 Americká literatura 1910 - 1960 • 21 %
FF:AJL17059 Americké zeměpisy • 21 %
FF:AJL13008 Creative Writing • 17 %
FF:AJL17051 Úvod do afroamerické historie a kultury • 17 %
FF:AJL17091 North American Documentary Photography: A Brief Sruvey of Social and Political Commentary • 17 %
FF:AJL19024 Rozvoj překladatelských kompetencí • 15 %
FF:AJL14080 British Literature and Culture: 1066-1800 • 11 %

Anglický jazyk a literatura (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FF:AJL01001 Anglický jazyk I • 100 %
FF:AJL02003 Anglická mluvnice I (přednáška) • 100 %
FF:AJL02004 Anglická mluvnice I (seminář) • 100 %
FF:AJL04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 100 %
FF:AJL07001 Úvod do studia kultury USA I • 98 %
FF:AJL04001 Úvod do literatury I (seminář) • 94 %
FF:AJL06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 94 %
FF:AJL02001 Úvod do lingvistiky • 88 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 17 %
2. semestr
FF:AJL01002 Anglický jazyk II • 97 %
FF:AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 97 %
FF:AJL07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 97 %
FF:AJL02005 Anglická mluvnice II (přednáška) • 95 %
FF:AJL04002 Úvod do literatury II (přednáška) • 95 %
FF:AJL02006 Anglická mluvnice II (seminář) • 92 %
FF:AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 90 %
FF:AJL04003 Úvod do literatury II (seminář) • 90 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 44 %
FF:ARTS009 ABC češtiny • 13 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJL11010 Zkouška z anglického jazyka • 67 %
FF:AJL13001 Akademické psaní • 60 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 53 %
FF:AJL11501 Mluvená angličtina • 40 %
FF:AJL19000 Úvod do překladu • 40 %
FF:AJL12104 Úvod do stylistiky • 33 %
FF:AJL15103 Americká literatura 3: 1960 do současnosti • 33 %
FF:AJL12070 Úvod do sociolingvistiky • 27 %
FF:AJL14101 Anglická literatura 500-1700: od středověku po raný novověk • 27 %
FF:AJL16171 Queer studia • 20 %
FF:AJL17055 Dějiny USA 1917-1945 • 13 %
FF:ARTS002 Přístupy k vědeckému poznání jazyka • 13 %
FF:ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? • 13 %
FF:CJVN1B Německý jazyk pro akademické účely I • 13 %
FF:NJII_641 Švédština pro začátečníky I • 13 %
FF:ROM1BSJ01 Španělština I (pro nešpanělštináře) • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 13 %
4. semestr
FF:AJL19000 Úvod do překladu • 64 %
FF:AJL11501 Mluvená angličtina • 50 %
FF:AJL13001 Akademické psaní • 43 %
FF:AJL14104 Anglická literatura: 1920-2020: od pozdního modernismu dále • 43 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 36 %
FF:AJL12102 Úvod do funkční syntaxe • 36 %
FF:AJL12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 36 %
FF:AJL17059 Americké zeměpisy • 36 %
FF:AJL11010 Zkouška z anglického jazyka • 29 %
FF:AJL15101 Americká literatura 1: počátky do 1890 • 21 %
FF:AJL04003 Úvod do literatury II (seminář) • 14 %
FF:AJL14103 Anglická literatura 1830-1920: od viktoriánského období po modernismus • 14 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 14 %
FF:LGBA10 Filozofie jazyka • 14 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 14 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 14 %
3. ročník
5. semestr
FF:AJL19800 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 89 %
FF:AJL15000 Americká literatura do 1865 • 37 %
FF:AJL17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 37 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 32 %
FF:AJL11501 Mluvená angličtina • 21 %
FF:AJL19000 Úvod do překladu • 21 %
FF:AJL11010 Zkouška z anglického jazyka • 16 %
FF:AJL11613 Czenglish A • 16 %
FF:AJL12104 Úvod do stylistiky • 16 %
FF:AJL14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus • 16 %
FF:AJL19024 Rozvoj překladatelských kompetencí • 16 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 16 %
FF:AJL12071 Úvod do sémantiky • 11 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 11 %
6. semestr
FF:AJL19801 Seminář k bakalářské diplomové práci II • 83 %
FF:AJL19850 Bakalářská diplomová práce • 83 %
FF:AJL19999H Státní závěrečná zkouška bakalářská • 61 %
FF:AJL12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 33 %
FF:AJL15006 Americká literatura 1910 - 1960 • 17 %
FF:AJL17051 Úvod do afroamerické historie a kultury • 17 %
FF:AJL17059 Americké zeměpisy • 11 %

Anglický jazyk a literatura (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FF:AJL01001 Anglický jazyk I • 94 %
FF:AJL02004 Anglická mluvnice I (seminář) • 94 %
FF:AJL02003 Anglická mluvnice I (přednáška) • 92 %
FF:AJL02001 Úvod do lingvistiky • 75 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 17 %
2. semestr
FF:AJL01002 Anglický jazyk II • 91 %
FF:AJL02005 Anglická mluvnice II (přednáška) • 91 %
FF:AJL02006 Anglická mluvnice II (seminář) • 89 %
FF:AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 86 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 36 %
FF:AJL07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 16 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 16 %
FF:AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 13 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJL06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 87 %
FF:AJL07001 Úvod do studia kultury USA I • 83 %
FF:AJL11010 Zkouška z anglického jazyka • 65 %
FF:AJL04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 22 %
FF:AJL04001 Úvod do literatury I (seminář) • 22 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 22 %
FF:CJJ07 Praslovanština • 17 %
FF:AJL02001 Úvod do lingvistiky • 13 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 13 %
FF:CJJ06 Současný český jazyk – syntax • 13 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 13 %
4. semestr
FF:AJL11501 Mluvená angličtina • 77 %
FF:AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 73 %
FF:AJL07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 73 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 68 %
FF:AJL11010 Zkouška z anglického jazyka • 18 %
FF:AJL19000 Úvod do překladu • 18 %
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 18 %
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 18 %
FF:AJL04002 Úvod do literatury II (přednáška) • 14 %
FF:AJL04003 Úvod do literatury II (seminář) • 14 %
3. ročník
5. semestr
FF:AJL04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 75 %
FF:AJL04001 Úvod do literatury I (seminář) • 71 %
FF:AJL11501 Mluvená angličtina • 25 %
FF:AJL19000 Úvod do překladu • 25 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 21 %
FF:AJL11010 Zkouška z anglického jazyka • 13 %
6. semestr
FF:AJL04002 Úvod do literatury II (přednáška) • 83 %
FF:AJL04003 Úvod do literatury II (seminář) • 79 %
FF:AJL19999V Státní závěrečná zkouška bakalářská • 71 %
FF:AJL19000 Úvod do překladu • 38 %
FF:ARTS009 ABC češtiny • 17 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 13 %

Archeologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:AEB_A03 Metody archeologické prospekce a exkavace • 100 %
FF:AEB_A01 Úvod do studia archeologie • 91 %
FF:AEB_A06A Základy studia pravěku a rané doby dějinné • 85 %
FF:AEB_A07A Znalectví hmotné kultury doby kamenné • 79 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 62 %
FF:AEB_A14A Paleolit a mezolit ve střední Evropě • 32 %
FF:AEB_A15A Paleolit ve střední Evropě - seminář • 32 %
FF:DSBCB36 Dějiny starověku pro neoborové studenty (Přední východ, Egypt, Řecko) • 32 %
FF:AEB_A07E Znalectví hmotné kultury vrcholného středověku • 24 %
FF:AEB_A16A Osteologie pro archeology • 24 %
FF:AEB_A07C Znalectví hmotné kultury protohistorického období • 21 %
FF:AEB_A14B Neolit a eneolit ve střední Evropě • 21 %
FF:AEB_A14G Archeologie vrcholného středověku ve střední Evropě • 21 %
FF:AEB_A15G Archeologie vrcholného středověku - seminář • 21 %
FF:AEB_A11 Dokumentační techniky • 18 %
FF:AEB_A15B Neolit a eneolit ve střední Evropě - seminář • 18 %
FF:AEB_A14D Doba železná ve střední Evropě • 15 %
FF:AEB_A16B Archeobotanika • 15 %
FF:AES_103 Muzeologie pro archeology • 15 %
FF:AES_801 Praxe archeologické prospekce • 12 %
PřF:BI5125 Antropologie pro archeology • 12 %
2. semestr
FF:AEB_A13A Praxe archeologické exkavace I (Těšetice-Kyjovice) • 93 %
FF:AEB_A07B Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské • 86 %
FF:AEB_A06B Základy studia archeologie středověku a novověku • 83 %
FF:AEB_A02 Archeologická teorie a metoda • 76 %
FF:AEB_A12 Laboratorní a konzervační praktikum • 72 %
FF:AEB_A14E Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě • 45 %
FF:AEB_A15E Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě - seminář • 45 %
FF:AES_201 Speciální přednáška • 45 %
FF:AEB_A07D Znalectví hmotné kultury raného středověku • 31 %
FF:AEB_A14F Doba raného středověku ve střední Evropě • 31 %
FF:AEB_A15F Doba raného středověku ve střední Evropě - seminář • 31 %
FF:AEB_A10 Geodézie v archeologii • 28 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 28 %
FF:RLB666 Konec světa • 28 %
FF:AEB_A14C Doba bronzová ve střední Evropě • 24 %
FF:AEB_A15C Doba bronzová ve střední Evropě - seminář • 24 %
FF:AES_801 Praxe archeologické prospekce • 24 %
FF:ARTS013 Slovanské areály • 24 %
FF:AEB_A11 Dokumentační techniky • 14 %
FF:AES_703 Prostorová analýza a modelování v archeologii • 14 %
2. ročník
3. semestr
FF:AEB_A08 Výpočetní technika v archeologii • 100 %
FF:AEB_A07C Znalectví hmotné kultury protohistorického období • 71 %
FF:AEB_A14A Paleolit a mezolit ve střední Evropě • 71 %
FF:AEB_A14D Doba železná ve střední Evropě • 71 %
FF:AEB_A15A Paleolit ve střední Evropě - seminář • 71 %
FF:AEB_A15D Doba železná ve střední Evropě - seminář • 71 %
PřF:BI5125 Antropologie pro archeology • 71 %
FF:AEB_A09 Geografické informační systémy v archeologii • 43 %
FF:DSBCB29 Vikingové na mořích i na pevnině • 43 %
PřF:G9721 Petroarcheologie • 43 %
FF:AEB_A11 Dokumentační techniky • 29 %
FF:AEB_A16F Basics of Archaeogenetics • 29 %
FF:AES_501 Sídlištní archeologie • 29 %
FF:AES_702 Využití geografických informačních systémů v archeologii - seminář • 29 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 29 %
PřF:G4121 Kvartérní geologie • 29 %
FF:AEB_A01 Úvod do studia archeologie • 14 %
FF:AEB_A06A Základy studia pravěku a rané doby dějinné • 14 %
FF:AEB_A07A Znalectví hmotné kultury doby kamenné • 14 %
FF:AEB_A07E Znalectví hmotné kultury vrcholného středověku • 14 %
FF:AES_606 Středověká montánní archeologie • 14 %
FF:ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? • 14 %
FF:CJVN1B Německý jazyk pro akademické účely I • 14 %
FF:DSBCB36 Dějiny starověku pro neoborové studenty (Přední východ, Egypt, Řecko) • 14 %
FF:JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I • 14 %
FF:JPNN11 Japonské písmo pro neoborové studenty I • 14 %
4. semestr
FF:AES_201 Speciální přednáška • 100 %
FF:AEB_A13B Praxe archeologické exkavace II (Břeclav-Pohansko) • 88 %
FF:AEB_A04 Vědecká komunikace • 63 %
FF:AEB_A10 Geodézie v archeologii • 50 %
FF:AEB_A14E Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě • 50 %
FF:AES_204 Etnoarcheologie • 50 %
PřF:GA241 Petroarcheologie keramiky • 50 %
FF:AEB_A07D Znalectví hmotné kultury raného středověku • 38 %
FF:AES_801 Praxe archeologické prospekce • 38 %
FF:AES_807 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 38 %
FF:AES_808 Odborná exkurze • 38 %
FF:AEB_A02 Archeologická teorie a metoda • 25 %
FF:AEB_A06B Základy studia archeologie středověku a novověku • 25 %
FF:AEB_A15E Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě - seminář • 25 %
FF:AEB_A16C Geofyzikální metody v archeologii • 25 %
FF:AES_703 Prostorová analýza a modelování v archeologii • 25 %
FF:AES_704 Kresebná dokumentace pro pokročilé • 25 %
FF:AES_804 Tuzemské stáže v institucích I • 25 %
FF:CJVVST Vstupní test • 25 %
FF:AEB_A05 Popularizace vědy • 13 %
FF:AEB_A07A Znalectví hmotné kultury doby kamenné • 13 %
FF:AEB_A09 Geografické informační systémy v archeologii • 13 %
FF:AEB_A11 Dokumentační techniky • 13 %
FF:AEB_A16A Osteologie pro archeology • 13 %
FF:AEB_A16E Praktická mikroskopie pro archeology • 13 %
FF:AEB_A17A Seminář k bakalářské práci I • 13 %
FF:AES_706 Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů • 13 %
FF:AES_707 Seminář statistiky pro archeology • 13 %
FF:ARTS013 Slovanské areály • 13 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:KLB_114 The buildings and the images of the imperial cult • 13 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 13 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 13 %
FSS:CORE061 Environmentální problémy a kolapsy starověkých civilizací • 13 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 13 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 13 %
3. ročník
5. semestr
FF:AEB_A16D Geoarcheologie • 83 %
FF:AEB_A17A Seminář k bakalářské práci I • 83 %
FF:AEB_A16A Osteologie pro archeology • 67 %
FF:AEB_A14B Neolit a eneolit ve střední Evropě • 50 %
FF:AEB_A15B Neolit a eneolit ve střední Evropě - seminář • 50 %
FF:AEB_A15G Archeologie vrcholného středověku - seminář • 50 %
PřF:BI5125 Antropologie pro archeology • 50 %
FF:AEB_A07C Znalectví hmotné kultury protohistorického období • 33 %
FF:AEB_A07E Znalectví hmotné kultury vrcholného středověku • 33 %
FF:AEB_A08 Výpočetní technika v archeologii • 33 %
FF:AEB_A14G Archeologie vrcholného středověku ve střední Evropě • 33 %
FF:AEB_A16B Archeobotanika • 33 %
FF:AES_201 Speciální přednáška • 33 %
FF:AES_603 Feudální sídla ve střední Evropě • 33 %
FF:AEB_A07A Znalectví hmotné kultury doby kamenné • 17 %
FF:AEB_A09 Geografické informační systémy v archeologii • 17 %
FF:AEB_A12 Laboratorní a konzervační praktikum • 17 %
FF:AES_103 Muzeologie pro archeology • 17 %
FF:AES_106 Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku • 17 %
FF:AES_804 Tuzemské stáže v institucích I • 17 %
FF:AES_808 Odborná exkurze • 17 %
FF:ARTS001 Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd • 17 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:DSBCB36 Dějiny starověku pro neoborové studenty (Přední východ, Egypt, Řecko) • 17 %
FF:NJIB003 Němčina pro studenty Ústavu archeologie a muzeologie • 17 %
FF:ROM1BSJ01 Španělština I (pro nešpanělštináře) • 17 %
PřF:G4121 Kvartérní geologie • 17 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM systém • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %
6. semestr
FF:AEB_A13D Praxe archeologické exkavace IV (Rokštejn) • 83 %
FF:AEB_A17B Seminář k bakalářské práci II • 67 %
PřF:GA231 Holocén • 67 %
FF:AEB_A05 Popularizace vědy • 33 %
FF:AEB_A07D Znalectví hmotné kultury raného středověku • 33 %
FF:AEB_A18 Bakalářská diplomová práce • 33 %
FF:AEB_A19 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 33 %
FF:AES_504 Mikulčice v raném středověku • 33 %
FF:AES_604 Stavebně historický průzkum • 33 %
FF:AES_803 Aplikace stávajících a moderních metod SHP • 33 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 33 %
FF:AEB_A04 Vědecká komunikace • 17 %
FF:AEB_A07B Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské • 17 %
FF:AEB_A10 Geodézie v archeologii • 17 %
FF:AEB_A11 Dokumentační techniky • 17 %
FF:AEB_A14C Doba bronzová ve střední Evropě • 17 %
FF:AEB_A14F Doba raného středověku ve střední Evropě • 17 %
FF:AEB_A15C Doba bronzová ve střední Evropě - seminář • 17 %
FF:AEB_A16E Praktická mikroskopie pro archeology • 17 %
FF:AEB_A17A Seminář k bakalářské práci I • 17 %
FF:AES_201 Speciální přednáška • 17 %
FF:AES_401 Vybrané otázky časné doby historické I • 17 %
FF:AES_502 Raně středověká pohřebiště • 17 %
FF:AES_807 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 17 %
FF:ARTS013 Slovanské areály • 17 %
FF:ARTS087 The Russian Society in the 20th Century: Political Attitudes, Collaboration and Resistance, Church and Culture • 17 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
PřF:GA261 Geoarcheologie v praxi • 17 %
FSpS:P911 Physical Education – Futsal • 17 %

Archeologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FF:AEB_A01 Úvod do studia archeologie • 100 %
FF:AEB_A03 Metody archeologické prospekce a exkavace • 100 %
FF:AEB_A06A Základy studia pravěku a rané doby dějinné • 100 %
FF:AEB_A07A Znalectví hmotné kultury doby kamenné • 50 %
FF:AEB_A14A Paleolit a mezolit ve střední Evropě • 50 %
FF:AEB_A15A Paleolit ve střední Evropě - seminář • 50 %
FF:AES_201 Speciální přednáška • 33 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 33 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 17 %
FF:AEB_A16A Osteologie pro archeology • 17 %
FF:AES_302 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 17 %
FF:AES_501 Sídlištní archeologie • 17 %
FF:ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší • 17 %
FF:ETBA102 Náboženství a sociální vědy • 17 %
FF:LJ601 Latina pro nelatináře I • 17 %
2. semestr
FF:AEB_A02 Archeologická teorie a metoda • 100 %
FF:AEB_A06B Základy studia archeologie středověku a novověku • 100 %
FF:AEB_A07B Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské • 100 %
FF:AEB_A13A Praxe archeologické exkavace I (Těšetice-Kyjovice) • 100 %
FF:AEB_A14E Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě • 80 %
FF:AEB_A15E Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě - seminář • 80 %
FF:AEB_A12 Laboratorní a konzervační praktikum • 60 %
FF:AES_801 Praxe archeologické prospekce • 40 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 40 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 20 %
FF:AEB_A07D Znalectví hmotné kultury raného středověku • 20 %
FF:AEB_A11 Dokumentační techniky • 20 %
FF:AEB_A14C Doba bronzová ve střední Evropě • 20 %
FF:AEB_A15C Doba bronzová ve střední Evropě - seminář • 20 %
FF:AES_703 Prostorová analýza a modelování v archeologii • 20 %
FF:AES_706 Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů • 20 %
FF:ARTS009 ABC češtiny • 20 %
FF:KLB_105 Kultura star. Předního Východu a Egypta • 20 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 20 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Spinning • 20 %
2. ročník
3. semestr
FF:AEB_A07A Znalectví hmotné kultury doby kamenné • 100 %
FF:AEB_A09 Geografické informační systémy v archeologii • 100 %
FF:AEB_A14D Doba železná ve střední Evropě • 100 %
FF:AEB_A15D Doba železná ve střední Evropě - seminář • 100 %
FF:AEB_A16F Basics of Archaeogenetics • 100 %
FF:LJ303 Základy středolatinské literatury • 100 %
PřF:BI5125 Antropologie pro archeology • 100 %
4. semestr
FF:AEB_A04 Vědecká komunikace • 100 %
FF:AEB_A05 Popularizace vědy • 100 %
FF:AEB_A11 Dokumentační techniky • 100 %
FF:AEB_A13B Praxe archeologické exkavace II (Břeclav-Pohansko) • 100 %
FF:AEB_A14E Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě • 100 %
FF:AEB_A15E Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě - seminář • 100 %
FF:AES_808 Odborná exkurze • 100 %
FF:RLBCA009 Starověká náboženství • 100 %
FSpS:P9034 Tělesná výchova – Salsa • 100 %
3. ročník
5. semestr
FF:AEB_A16A Osteologie pro archeology • 100 %
FF:AEB_A17A Seminář k bakalářské práci I • 100 %
FF:AEB_A08 Výpočetní technika v archeologii • 50 %
FF:AEB_A09 Geografické informační systémy v archeologii • 50 %
FF:AEB_A14B Neolit a eneolit ve střední Evropě • 50 %
FF:AEB_A15B Neolit a eneolit ve střední Evropě - seminář • 50 %
FF:AES_104 Analýza štípané industrie • 50 %
FF:AES_201 Speciální přednáška • 50 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:DSBCZK Státní závěrečná zkouška bakalářská z dějin starověku • 50 %
FF:NJIB003 Němčina pro studenty Ústavu archeologie a muzeologie • 50 %
PřF:G4121 Kvartérní geologie • 50 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM systém • 50 %
6. semestr
FF:AEB_A04 Vědecká komunikace • 100 %
FF:AEB_A13B Praxe archeologické exkavace II (Břeclav-Pohansko) • 50 %
FF:AEB_A14C Doba bronzová ve střední Evropě • 50 %
FF:AEB_A17B Seminář k bakalářské práci II • 50 %
FF:AEB_A18 Bakalářská diplomová práce • 50 %
FF:AEB_A19 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 50 %
FF:DSMB30 Archaeology and History of Roman Provinces: Selected Chapters • 50 %
FF:PV1B67 Faleristika a vexilologie • 50 %
FF:RLB666 Konec světa • 50 %
PřF:GA261 Geoarcheologie v praxi • 50 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 50 %

Archeologie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FF:AEB_A03 Metody archeologické prospekce a exkavace • 83 %
FF:AEB_A06A Základy studia pravěku a rané doby dějinné • 83 %
FF:AEB_A01 Úvod do studia archeologie • 67 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 50 %
FF:AES_201 Speciální přednáška • 33 %
FF:AEB_A12 Laboratorní a konzervační praktikum • 17 %
FF:AES_302 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 17 %
FF:ARTS012 Kulturní konstrukce jinakosti • 17 %
FF:COREVP1 REASONS FOR THE RUSSIAN CATASTROPHE OF THE 20TH CENTURY AND POSSIBILITIES TO OVERCOME IT • 17 %
FF:ETBA102 Náboženství a sociální vědy • 17 %
FF:ETBB107 Péče o kulturní dědictví I • 17 %
FF:ETBB117 K sociální kultuře • 17 %
FF:ETMA115 Muzea v přírodě • 17 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 17 %
FF:MUB_008 The Special Topics of Museology II. • 17 %
FF:MUB_022 Studijní exkurze • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 17 %
2. semestr
FF:AEB_A06B Základy studia archeologie středověku a novověku • 75 %
FF:AEB_A02 Archeologická teorie a metoda • 50 %
FF:AEB_A07D Znalectví hmotné kultury raného středověku • 50 %
FF:AEB_A12 Laboratorní a konzervační praktikum • 50 %
FF:AEB_A14F Doba raného středověku ve střední Evropě • 50 %
FF:AEB_A15F Doba raného středověku ve střední Evropě - seminář • 50 %
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 50 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 50 %
FF:AEB_A01 Úvod do studia archeologie • 25 %
FF:AEB_A11 Dokumentační techniky • 25 %
FF:AEB_A13A Praxe archeologické exkavace I (Těšetice-Kyjovice) • 25 %
FF:AEB_A14C Doba bronzová ve střední Evropě • 25 %
FF:AEB_A15C Doba bronzová ve střední Evropě - seminář • 25 %
FF:AES_504 Mikulčice v raném středověku • 25 %
FF:AES_810 Záchranný archeologický výzkum I • 25 %
FF:AR1B67 Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku I • 25 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 25 %
FF:DSBCB54 Dějiny arabského světa v antice a středověku • 25 %
FF:DSMB01 Dějiny starověkého vojenství - Řecko • 25 %
FF:ETBB103 Období socialismu z etnologické perspektivy • 25 %
FF:HIB023N Kláštery jako střediska kultury a ekonomiky • 25 %
FF:JSB057 Dějiny a kultura Balkánu v osmanské době • 25 %
FF:JSB065 Dějiny a kultura Balkánu ve středověku • 25 %
FF:UJ_55 Ukrajinský film • 25 %
2. ročník
3. semestr
FF:AEB_A07A Znalectví hmotné kultury doby kamenné • 100 %
FF:AEB_A07C Znalectví hmotné kultury protohistorického období • 100 %
FF:AEB_A07E Znalectví hmotné kultury vrcholného středověku • 100 %
FF:AEB_A12 Laboratorní a konzervační praktikum • 100 %
FF:AEB_A14A Paleolit a mezolit ve střední Evropě • 100 %
FF:AEB_A15A Paleolit ve střední Evropě - seminář • 100 %
FF:AES_101 Dějiny archeologie ve střední Evropě • 100 %
FF:AES_606 Středověká montánní archeologie • 100 %
FF:AES_702 Využití geografických informačních systémů v archeologii - seminář • 100 %
FF:AES_708 Dálkový průzkum země • 100 %
4. semestr
FF:AEB_A04 Vědecká komunikace • 50 %
FF:AEB_A05 Popularizace vědy • 50 %
FF:AEB_A06B Základy studia archeologie středověku a novověku • 50 %
FF:AEB_A07B Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské • 50 %
FF:AEB_A07C Znalectví hmotné kultury protohistorického období • 50 %
FF:AEB_A13B Praxe archeologické exkavace II (Břeclav-Pohansko) • 50 %
FF:AEB_A14E Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě • 50 %
FF:AEB_A15E Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě - seminář • 50 %
FF:AES_201 Speciální přednáška • 50 %
FF:AES_204 Etnoarcheologie • 50 %
FF:ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? • 50 %
FF:ETBA101 Kapitoly z dějin české etnologie II • 50 %
FF:PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students • 50 %
PřF:G2101 Hydrogeologie • 50 %
PřF:G3081 Metody praktické geologie a geologického mapování • 50 %
PřF:G4021 Magmatická petrologie • 50 %
PřF:G4061 Pokročilá historická geologie • 50 %
PřF:JR002 Pokročilá odborná ruština - zkouška • 50 %
3. ročník
5. semestr
FF:AEB_A09 Geografické informační systémy v archeologii • 50 %
FF:AEB_A05 Popularizace vědy • 25 %
FF:AEB_A07C Znalectví hmotné kultury protohistorického období • 25 %
FF:AEB_A07E Znalectví hmotné kultury vrcholného středověku • 25 %
FF:AEB_A11 Dokumentační techniky • 25 %
FF:AEB_A12 Laboratorní a konzervační praktikum • 25 %
FF:AEB_A14G Archeologie vrcholného středověku ve střední Evropě • 25 %
FF:AEB_A15B Neolit a eneolit ve střední Evropě - seminář • 25 %
FF:AEB_A15G Archeologie vrcholného středověku - seminář • 25 %
FF:AEB_A16D Geoarcheologie • 25 %
FF:AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 25 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 25 %
FF:DSBCB47 Říše podél Hedvábné stezky • 25 %
FF:KR030 Magic in the Graeco-Roman World • 25 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 25 %
PřF:BI5125 Antropologie pro archeology • 25 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova – Funkční trénink • 25 %
6. semestr
FF:KR014 Klasická řečtina pro neoborové studenty II • 100 %
FSpS:P9032 Tělesná výchova – Street Dance • 100 %

Archivnictví (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:AR1A300 Úvod do studia historických věd • 100 %
FF:AR1A301 Základy PVH pro archiváře • 100 %
FF:AR1A305 Úvod do moderních dějin pro archiváře • 100 %
FF:AR1A306 Latina I • 100 %
FF:AR1A320 Chronologie a metrologie • 100 %
FF:AR1A335 Základy práva • 100 %
FF:PV1B133 Němčina I • 86 %
FF:PV1A303 Úvod do předmoderních dějin I • 71 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 36 %
FF:PV1A324 Ikonografie • 36 %
FF:AR1B101 Městská správa • 21 %
FF:PV1B33 Interpretace historických právních textů • 21 %
FF:MUB_001 Úvod do studia muzeologie a muzeografie • 14 %
FF:PV1A338 České právní dějiny raného novověku • 14 %
FF:PV1B131 Filigranológia • 14 %
2. semestr
FF:AR1A302 Základy práce s archivními prameny • 100 %
FF:AR1A304 Úvod do předmoderních dějin II • 100 %
FF:AR1A307 Latina II • 100 %
FF:AR1A311 Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800-1200) • 100 %
FF:AR1A315 Úvod do diplomatiky • 100 %
FF:AR1A339 Archivnictví I • 100 %
FF:AR1A339A Odborná praxe I • 100 %
FF:AR1A330 Státní správa do roku 1526 • 86 %
FF:PV1B134 Němčina II • 86 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 64 %
FF:PV1A311A Lektura středověkého písma I • 57 %
FF:AR1B103 Archivní exkurze • 50 %
FF:AR2B77 Německé novogotické písmo • 50 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 21 %
FF:RLB666 Konec světa • 21 %
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 14 %
FF:AR1B109 Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe • 14 %
FF:AR1B29 Patrimoniální správa • 14 %
FF:PV1B108 Interpretace historických právních textů II • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
2. ročník
3. semestr
FF:AR1A308 Latina III • 100 %
FF:AR1A312 Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) • 100 %
FF:AR1A316 Středověká diplomatika • 100 %
FF:AR1A321 Sfragistika, heraldika, genealogie • 100 %
FF:AR1A331 Státní správa 1526-1790 • 100 %
FF:AR1A340 Archivnictví II • 100 %
FF:AR1A340A Odborná praxe II • 100 %
FF:PV1B135 Němčina III • 100 %
FF:AR2A300 Dějiny archivnictví • 50 %
FF:PV1A312A Lektura středověkého písma II • 50 %
FF:PV1B136 Německá terminologie PVH a archivnictví I • 50 %
FF:AR1A347 Dějiny českých zemí v 19. století • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:ARTS001 Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd • 17 %
FF:AR1B109 Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe • 17 %
FF:CORE023 Čeština pro 21. století • 17 %
FF:HIB004B Venkov českých zemí v raném novověku • 17 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 17 %
FF:LJ607 Latina přímou metodou I • 17 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 17 %
FF:PV1A303 Úvod do předmoderních dějin I • 17 %
FF:PV1A314 Knižní kultura ve středověku a raném novověku • 17 %
FF:PV1A324 Ikonografie • 17 %
FF:PV1A325 Seminář z epigrafiky • 17 %
FF:PV1B144 Lichtenštejnové ve světle pomocných věd historických • 17 %
FF:PV1B33 Interpretace historických právních textů • 17 %
FF:PV2B105 Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě • 17 %
PrF:CORE033 Právo a náboženství • 17 %
FSpS:P902 Physical Education – Yoga • 17 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 17 %
4. semestr
FF:AR1A309 Němčina IV • 86 %
FF:AR1A313 Latinské písmo v novověku • 86 %
FF:AR1A317 Diplomatika v době novověku I • 86 %
FF:AR1A332 Státní správa 1790-1945 • 86 %
FF:AR1A334 Církevní správa • 86 %
FF:AR1A341 Informační technologie v archivnictví • 86 %
FF:AR1A342 Odborná praxe III • 86 %
FF:AR1B103 Archivní exkurze • 71 %
FF:PV1B137 Německá terminologie PVH a archivnictví II • 57 %
FF:PV1B138 Latina IV • 57 %
FF:AR1A336 Právní dějiny 19. a 20. století • 43 %
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 29 %
FF:AR1B109 Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe • 29 %
FF:CJVN1B Německý jazyk pro akademické účely I • 29 %
FF:PV1A326 Nauka o pramenech • 29 %
FF:PV1B130 Sfragisticko-heraldický seminář • 29 %
FF:AR1A221 Středověká diplomatika • 14 %
FF:AR1A223 Diplomatika v době novověku I • 14 %
FF:AR1A226 Právní dějiny 19. a 20. století • 14 %
FF:AR1A233 Státní správa 1918-1945 • 14 %
FF:AR1A242 Latinské písmo ve středověku II (1200-1500) • 14 %
FF:AR1A242A Lektura středověkého písma II • 14 %
FF:AR1A249 Kodikologie, epigrafika • 14 %
FF:AR1B112 Vybrané problémy českého archivnictví I • 14 %
FF:AR1B116 Svazková agenda Státní bezpečnosti • 14 %
FF:AR2B77 Německé novogotické písmo • 14 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 14 %
FF:ESA056 Shakespeare a otázky zla • 14 %
FF:HIB066N Kapitoly z dějin Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945-1990 • 14 %
FF:LJ608 Latina přímou metodou II • 14 %
FF:PV1A313A Lektura novověkého písma • 14 %
FF:PV1B108 Interpretace historických právních textů II • 14 %
FF:PV1B33 Interpretace historických právních textů • 14 %
FSpS:P9026 Tělesná výchova – Kombatan • 14 %
3. ročník
5. semestr
FF:AR1A223 Diplomatika v době novověku I • 67 %
FF:AR1A226 Právní dějiny 19. a 20. století • 67 %
FF:AR1A233 Státní správa 1918-1945 • 67 %
FF:AR1A235 Městská správa • 67 %
FF:AR1A242 Latinské písmo ve středověku II (1200-1500) • 67 %
FF:AR1A242A Lektura středověkého písma II • 67 %
FF:AR1A249 Kodikologie, epigrafika • 67 %
FF:AR1A323 Základy peněžního vývoje pro archiváře • 67 %
FF:AR1B112 Vybrané problémy českého archivnictví I • 67 %
FF:AR1A211 Latina II • 33 %
FF:AR1A212 Latina III • 33 %
FF:AR1A224 Diplomatika v době novověku II • 33 %
FF:AR1A232 Státní správa 1848-1918 • 33 %
FF:AR1A234 Státní správa po 1945 • 33 %
FF:AR1A237 Patrimoniální správa • 33 %
FF:AR1A243 Latinské písmo v novověku • 33 %
FF:AR1A243A Lektura novověkého písma • 33 %
FF:AR1A245 Numismatika • 33 %
FF:AR1B113 Vybrané problémy českého archivnictví II • 33 %
FF:AR1B30 Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti I • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:PV1B108 Interpretace historických právních textů II • 33 %
FF:PV1B120 Knižní kultura v digitálním prostředí • 33 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 33 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 33 %
6. semestr
FF:AR1A224 Diplomatika v době novověku II • 67 %
FF:AR1A234 Státní správa po 1945 • 67 %
FF:AR1A243 Latinské písmo v novověku • 67 %
FF:AR1A243A Lektura novověkého písma • 67 %
FF:AR1A260 Seminář k bakalářské diplomové práci • 67 %
FF:AR1A261 Bakalářská diplomová práce • 67 %
FF:AR1A262 Státní závěrečná zkouška bakalářská z archivnictví • 67 %
FF:AR1B109 Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe • 67 %
FF:AR1A218 Informační technologie v archivnictví • 33 %
FF:AR1A237 Patrimoniální správa • 33 %
FF:AR1B103 Archivní exkurze • 33 %
FF:AR1B113 Vybrané problémy českého archivnictví II • 33 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 33 %

Archivnictví (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FF:AR1A300 Úvod do studia historických věd • 100 %
FF:AR1A301 Základy PVH pro archiváře • 100 %
FF:AR1A306 Latina I • 100 %
FF:AR1A320 Chronologie a metrologie • 100 %
FF:AR1A335 Základy práva • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 63 %
FF:AR1A305 Úvod do moderních dějin pro archiváře • 50 %
FF:PV1A303 Úvod do předmoderních dějin I • 50 %
FF:PV1B133 Němčina I • 50 %
FF:PV1B33 Interpretace historických právních textů • 25 %
FF:ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse • 13 %
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 13 %
FF:ARTS020 Digitální humanitní vědy • 13 %
FF:AR1A321 Sfragistika, heraldika, genealogie • 13 %
FF:AR1B109 Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe • 13 %
FF:AR1B30 Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti I • 13 %
FF:AR1B67 Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku I • 13 %
FF:PV1A324 Ikonografie • 13 %
FF:PV1B131 Filigranológia • 13 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 13 %
FSpS:P960 Tělesná výchova – Aerobik step • 13 %
2. semestr
FF:AR1A307 Latina II • 100 %
FF:AR1A311 Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800-1200) • 100 %
FF:AR1A315 Úvod do diplomatiky • 100 %
FF:AR1A339 Archivnictví I • 100 %
FF:AR1A339A Odborná praxe I • 90 %
FF:AR1A302 Základy práce s archivními prameny • 80 %
FF:PV1B134 Němčina II • 60 %
FF:PV1A311A Lektura středověkého písma I • 40 %
FF:ARTS013 Slovanské areály • 30 %
FF:AR1B103 Archivní exkurze • 30 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 30 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 30 %
FF:AR1B109 Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe • 20 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:CJVVST Vstupní test • 20 %
FF:PV1B108 Interpretace historických právních textů II • 20 %
2. ročník
3. semestr
FF:AR1A308 Latina III • 100 %
FF:AR1A312 Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) • 100 %
FF:AR1A316 Středověká diplomatika • 100 %
FF:AR1A331 Státní správa 1526-1790 • 100 %
FF:AR1A340 Archivnictví II • 100 %
FF:AR1A340A Odborná praxe II • 100 %
FF:PV1A314 Knižní kultura ve středověku a raném novověku • 67 %
FF:AR1A305 Úvod do moderních dějin pro archiváře • 33 %
FF:AR1A321 Sfragistika, heraldika, genealogie • 33 %
FF:AR1A323 Základy peněžního vývoje pro archiváře • 33 %
FF:AR1B05 Základy tvorby odborného textu • 33 %
FF:AR1B201 Výstava v archivu II • 33 %
FF:AR2A300 Dějiny archivnictví • 33 %
FF:DU2394 Rokoko a jeho druhý život: Od Watteaua k Cindy Sherman • 33 %
FF:PV1A312A Lektura středověkého písma II • 33 %
FF:PV1B133 Němčina I • 33 %
FF:PV1B135 Němčina III • 33 %
4. semestr
FF:AR1A317 Diplomatika v době novověku I • 75 %
FF:AR1A332 Státní správa 1790-1945 • 75 %
FF:AR1A334 Církevní správa • 75 %
FF:AR1A336 Právní dějiny 19. a 20. století • 75 %
FF:AR1A342 Odborná praxe III • 75 %
FF:AR1A309 Němčina IV • 50 %
FF:AR1A313 Latinské písmo v novověku • 50 %
FF:AR1A341 Informační technologie v archivnictví • 50 %
FF:PV2B105 Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě • 50 %
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 25 %
FF:AR1A208 Němčina III • 25 %
FF:AR1A212 Latina III • 25 %
FF:AR1A221 Středověká diplomatika • 25 %
FF:AR1A223 Diplomatika v době novověku I • 25 %
FF:AR1A226 Právní dějiny 19. a 20. století • 25 %
FF:AR1A233 Státní správa 1918-1945 • 25 %
FF:AR1A242 Latinské písmo ve středověku II (1200-1500) • 25 %
FF:AR1A249 Kodikologie, epigrafika • 25 %
FF:AR1A304 Úvod do předmoderních dějin II • 25 %
FF:AR1B103 Archivní exkurze • 25 %
FF:AR2B77 Německé novogotické písmo • 25 %
FF:PV1A313A Lektura novověkého písma • 25 %
FF:PV1A326 Nauka o pramenech • 25 %
FF:PV1B134 Němčina II • 25 %
FF:PV1B138 Latina IV • 25 %
FF:PV1B67 Faleristika a vexilologie • 25 %
FSpS:P9045 Tělesná výchova – Zdravotní Qigong a základy Tai-či • 25 %

Archivnictví (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FF:AR1A306 Latina I • 88 %
FF:AR1A300 Úvod do studia historických věd • 63 %
FF:AR1A301 Základy PVH pro archiváře • 63 %
FF:AR1A320 Chronologie a metrologie • 50 %
FF:PV1B133 Němčina I • 50 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 38 %
FF:AR1A331 Státní správa 1526-1790 • 25 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 25 %
FF:ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse • 13 %
FF:AR1A305 Úvod do moderních dějin pro archiváře • 13 %
FF:AR1A321 Sfragistika, heraldika, genealogie • 13 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:COREVP1 REASONS FOR THE RUSSIAN CATASTROPHE OF THE 20TH CENTURY AND POSSIBILITIES TO OVERCOME IT • 13 %
FF:ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance • 13 %
FF:PJ_03 Polština pro začátečníky • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 13 %
FSpS:P960 Tělesná výchova – Aerobik step • 13 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 13 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 13 %
2. semestr
FF:AR1A302 Základy práce s archivními prameny • 83 %
FF:AR1A307 Latina II • 83 %
FF:AR1A339 Archivnictví I • 83 %
FF:AR1A339A Odborná praxe I • 83 %
FF:AR1A315 Úvod do diplomatiky • 67 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 33 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 33 %
FF:PV1B134 Němčina II • 33 %
FF:ARTS004 Homér a evropská literatura • 17 %
FF:ARTS013 Slovanské areály • 17 %
FF:AR1A311 Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800-1200) • 17 %
FF:AR1A332 Státní správa 1790-1945 • 17 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:JPNB43 Japonská kultura ve filmu • 17 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 17 %
FF:PJ_04 Polština pro mírně pokročilé • 17 %
2. ročník
3. semestr
FF:AR1A308 Latina III • 100 %
FF:AR1A312 Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) • 100 %
FF:AR1A340 Archivnictví II • 100 %
FF:AR1A320 Chronologie a metrologie • 67 %
FF:AR1A331 Státní správa 1526-1790 • 67 %
FF:PV1B135 Němčina III • 67 %
FF:ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse • 33 %
FF:CJJ06 Současný český jazyk – syntax • 33 %
FF:CJJ07 Praslovanština • 33 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 33 %
FSpS:P9037 Tělesná výchova – Irské tance • 33 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM systém • 33 %
4. semestr
FF:AR1A309 Němčina IV • 100 %
FF:AR1A313 Latinské písmo v novověku • 100 %
FF:AR1A317 Diplomatika v době novověku I • 100 %
FF:AR1A332 Státní správa 1790-1945 • 33 %
FF:AR1A342 Odborná praxe III • 33 %
FF:AR1B116 Svazková agenda Státní bezpečnosti • 33 %
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 33 %
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:CJVNST Němčina pro studium a stáže v zahraničí • 33 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:PV1B138 Latina IV • 33 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 33 %
3. ročník
5. semestr
FF:AR1A223 Diplomatika v době novověku I • 100 %
FF:AR1A233 Státní správa 1918-1945 • 100 %
FF:AR1A242A Lektura středověkého písma II • 100 %
FF:AR1A247 Sfragistika, heraldika, genealogie I • 100 %
FF:AR1A312 Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) • 100 %
FF:AR1A323 Základy peněžního vývoje pro archiváře • 100 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 100 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM systém • 100 %
6. semestr
FF:AR1A224 Diplomatika v době novověku II • 100 %
FF:AR1A234 Státní správa po 1945 • 100 %
FF:AR1A243 Latinské písmo v novověku • 100 %
FF:AR1A243A Lektura novověkého písma • 100 %
FF:PV1B139 Scriptorium Brunense. Letní škola pomocných věd historických • 100 %
FF:PV1B67 Faleristika a vexilologie • 100 %

Baltistika (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FF:BA_01 Úvod do studia baltského regionu • 100 %
FF:BA_02 Úvod do studia jazyka • 100 %
FF:BA_F1 Finština 1 • 71 %
FF:BA_F1_DRIL Finština 1 - dril • 71 %
FF:BA_L1 Litevština 1 • 29 %
FF:BA_L1_DRIL Litevština 1 - dril • 29 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 29 %
FF:ARTS001 Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd • 14 %
FF:BA_LV1 Lotyština 1 • 14 %
FF:BA_LV1DRIL Lotyština 1 - dril • 14 %
FF:BAX201 Finština pro nefinštináře I. • 14 %
FF:BA_03 Úvod do literární vědy I • 14 %
FF:BA778 Úvod do teorie a praxe překladu • 14 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 14 %
FF:CJVSEO Mluvený projev ve španělštině • 14 %
FF:DSBCB29 Vikingové na mořích i na pevnině • 14 %
FSpS:P9026 Tělesná výchova – Kombatan • 14 %
2. semestr
FF:BA_F2 Finština 2 • 83 %
FF:BA_F2_DRIL Finština 2 - dril • 83 %
FF:BA_08 Tvorba odborného textu • 83 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 67 %
FF:BA_05 Starší dějiny baltického prostoru • 50 %
FF:BA_06 Samostatná četba k starším dějinám baltického prostoru • 33 %
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 17 %
FF:BA_LV2 Lotyština 2 • 17 %
FF:BA_LV2DRIL Lotyština 2 - dril • 17 %
FF:BA_L2 Litevština 2 • 17 %
FF:BA_L2_DRIL Litevština 2 - dril • 17 %
FF:BA_15 Literatura a kulturní dějiny Lotyšska a Estonska • 17 %
FF:BA_16 Samostatná četba lotyšské a estonské beletrie • 17 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 17 %
FF:CORE007 Pád říše nebo zrození Evropy? • 17 %
FF:CORE051 Interkulturalita a vícejazyčnost českých zemí • 17 %
FF:CORE102 Jak Číňané vnímají svět: Čínské vize pro 21. století • 17 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 17 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 17 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 17 %
2. ročník
3. semestr
FF:BA_F1 Finština 1 • 100 %
FF:BA_F1_DRIL Finština 1 - dril • 100 %
FF:BA_L_SYST1 Litevština: výklad systému I • 100 %
FF:BA_L3 Litevština 3 • 100 %
FF:BA_L3_DRIL Litevština 3 - dril • 100 %
FF:BA_11 Literatura a kulturní dějiny Litvy • 100 %
FF:BA_12 Samostatná četba litevské beletrie • 100 %
FF:BA778 Úvod do teorie a praxe překladu • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 100 %
4. semestr
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 100 %
FF:BA_L_SYST2 Litevština: výklad systému II • 100 %
FF:BA_L4 Litevština 4 • 100 %
FF:BA_L4_DRIL Litevština 4 - dril • 100 %
FF:BA_05 Starší dějiny baltického prostoru • 100 %
FF:BA_06 Samostatná četba k starším dějinám baltického prostoru • 100 %
FF:BA330L Jazyková praxe v litevštině • 100 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 100 %

Baltistika (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FF:BA_01 Úvod do studia baltského regionu • 71 %
FF:BA_F1 Finština 1 • 57 %
FF:BA_F1_DRIL Finština 1 - dril • 57 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 29 %
FF:BA_L1 Litevština 1 • 14 %
FF:BA_L1_DRIL Litevština 1 - dril • 14 %
FF:BA_L2 Litevština 2 • 14 %
FF:BA_L2_DRIL Litevština 2 - dril • 14 %
FF:BA_11 Literatura a kulturní dějiny Litvy • 14 %
FF:BA_15 Literatura a kulturní dějiny Lotyšska a Estonska • 14 %
FF:DSBCA03 Dějiny starověkého Předního východu I • 14 %
FF:DU2106 Odborná exkurze vícedenní • 14 %
FF:HIAB01 Úvod do studia dějepisu • 14 %
FF:HIAB01I Proseminář I • 14 %
FF:HIAB02 Úvod do historikovy práce • 14 %
FF:HIAB06U Úvod do studia středověkých dějin • 14 %
FF:JSB022 Jazyk jako nabitá zbraň • 14 %
FF:KR011 Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi • 14 %
FF:LGBA01 Úvod do studia jazyka • 14 %
FF:LGBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška • 14 %
FF:LGBA05 Jazyky světa • 14 %
FF:LJ301 Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi • 14 %
FF:NJ_001 Němčina - mírně pokročilí • 14 %
FF:RSB701 Russko-ukrainskije i ukrainsko-russkije literaturnyje vzaimosvjazi • 14 %
FF:SLAV_OT_01 Základy psaní odborného textu pro slavisty • 14 %
2. semestr
FF:BA_F2 Finština 2 • 67 %
FF:BA_F2_DRIL Finština 2 - dril • 67 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 50 %
FF:ARTS009 ABC češtiny • 17 %
FF:ARTS013 Slovanské areály • 17 %
FF:BA_L_EXTRA Litevština naostro: autentická mluvená a psaná litevština • 17 %
FF:BA_L_SYST1 Litevština: výklad systému I • 17 %
FF:BA_L3 Litevština 3 • 17 %
FF:BA_L3_DRIL Litevština 3 - dril • 17 %
FF:BA_01 Úvod do studia baltského regionu • 17 %
FF:BA_11 Literatura a kulturní dějiny Litvy • 17 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 17 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:CJVVST Vstupní test • 17 %
FF:CORE097 Homérské eposy jako bestsellery globální literatury • 17 %
FF:DSBCA05 Dějiny starověkého Řecka I • 17 %
FF:DSBCA09 Dějiny starověkého Říma I • 17 %
FF:DSMB16 Akkadština I • 17 %
FF:JSBSL210 Slovinština pro začátečníky I • 17 %
FF:KR012 Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období • 17 %
FF:LGBA04 Obecná fonologie • 17 %
FF:LGBA06 Dějiny jazykovědy • 17 %
FF:LGBA11 Jazyk a společnost • 17 %
FF:LGBB01 Písma světa • 17 %
FF:LGBB09 Slovo a slovotvorba • 17 %
FF:LJ302 Římská literatura: Augustovo a Neronovo období • 17 %
FSS:CORE061 Environmentální problémy a kolapsy starověkých civilizací • 17 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 17 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 17 %
2. ročník
3. semestr
FF:BA_L_SYST2 Litevština: výklad systému II • 100 %
FF:BA_L4 Litevština 4 • 100 %
FF:BA_L4_DRIL Litevština 4 - dril • 100 %
FF:CORE102 Jak Číňané vnímají svět: Čínské vize pro 21. století • 100 %
FF:JSBSL220 Slovinština pro začátečníky II • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:BA_F_SYST1 Finština: výklad systému I • 100 %
FF:BA_F3 Finština 3 • 100 %
FF:BA_F3_DRIL Finština 3 - dril • 100 %
FF:BA_19 Samostatná četba finské a skandinávské beletrie • 100 %
FF:CJJ06 Současný český jazyk – syntax • 100 %
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 100 %
FF:JSB077 Transylvánie a sedmihradští Sasové • 100 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 100 %
6. semestr
FF:ARTS004 Homér a evropská literatura • 100 %
FF:BA_F_SYST2 Finština: výklad systému II • 100 %
FF:BA_F4 Finština 4 • 100 %
FF:BA_F4_DRIL Finština 4 - dril • 100 %
FF:BA_15 Literatura a kulturní dějiny Lotyšska a Estonska • 100 %
FF:CJBA10 Základy dialektologie • 100 %
FF:CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška • 100 %
FF:CJBC08 Kramářské písně • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %

Culture, Media and Performative Arts (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:CMAA02 Technical competences for terrain research • 100 %
FF:CMAA03 Analysis of Public Event • 100 %
FF:CMAA01 Academic Skills • 97 %
FF:CMAA07 Introduction to Social Anthropology: The Way We Look and See • 97 %
FF:CMAF08 French Cinema in 21st Century • 41 %
FF:CMAF07 Comfort Viewing • 35 %
FF:CMAF02 Hollywood's Global Blockbusters • 21 %
FF:FAVZP001 Filmmaking in the Virtual Age: training, trends and perspectives • 21 %
FSS:CMA17 Current Issues in Research of Media and Audiences • 21 %
FF:CMAF01 Quirky Cinema: Wes Anderson (and Beyond) • 18 %
FF:CMA18 Czech New Wave • 18 %
FF:CJCFF01 Čeština pro cizince 1 • 15 %
FF:JPNB37 Japanese Film and Culture • 15 %
FF:CMAA04 Analysis of Audiovisual Form • 12 %
FF:CMAA05 Introduction to Media and Communication Studies • 12 %
FF:CMAA06 Introduction to Film Theories • 12 %
2. semestr
FF:CMAA04 Analysis of Audiovisual Form • 91 %
FF:CMAA06 Introduction to Film Theories • 91 %
FF:CMAA05 Introduction to Media and Communication Studies • 84 %
FF:PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students • 69 %
FF:CMA02 The Mediated Politics of Everyday Life • 66 %
FF:CMAA12 History of Central European Culture Since 19th Century III • 44 %
FF:CMAA08 History of Central European Culture since 19th Century I • 31 %
FF:FAVZ106 Animation Aesthetics: Character, Art and Design • 25 %
FF:CJCFF01 Čeština pro cizince 1 • 19 %
FF:CMA04 Visual anthropology • 16 %
FF:CMAF04 Small nation film and television production cultures: The case of Denmark • 13 %
2. ročník
3. semestr
FF:CMAA09 History of Central European Culture since 19th Century II • 89 %
FF:CMAA10 Anthropological Research • 89 %
FF:CMAA11 Qualitative Research • 89 %
FF:CMAF07 Comfort Viewing • 78 %
FF:CMA18 Czech New Wave • 56 %
FF:CMAF08 French Cinema in 21st Century • 44 %
FF:FAVZP001 Filmmaking in the Virtual Age: training, trends and perspectives • 44 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 22 %
FF:CORE094 Migrations through languages and literatures • 22 %
FF:AJL13008 Creative Writing • 11 %
FF:CJVN2M Německý jazyk pro akademické a odborné účely II • 11 %
FF:TIM_BM_017 Digital Curator • 11 %
FSS:PMCB1101 Data visualisation • 11 %
FSS:ZURN6333 Ethnography in Communications Research • 11 %
4. semestr
FF:CMAA12 History of Central European Culture Since 19th Century III • 100 %
FF:CMAA13 Exhibiting Anthropology • 100 %
FF:CMAA14 Research in Cinema and Theatre History • 100 %
FF:CMAA31 B.A. Seminar I • 89 %
FF:CMA04 Visual anthropology • 89 %
FF:FAVZ106 Animation Aesthetics: Character, Art and Design • 56 %
FSpS:P902 Physical Education – Yoga • 56 %
FF:RSB709 Underground Literature and Liberal Arts in Soviet Era • 44 %
FF:ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? • 33 %
FF:CMAA05 Introduction to Media and Communication Studies • 22 %
FF:CORE099 Civil Society and Human Rights in Eastern Europe • 22 %
FF:CJCFF01 Čeština pro cizince 1 • 11 %
FF:CJQP17 Analýza literárního textu pro cizince II • 11 %
FF:CMA02 The Mediated Politics of Everyday Life • 11 %
FSS:SANB2042 Urban Anthropology • 11 %
PřF:CORE115 Sustainable development • 11 %
FSpS:P9050 Physical Education – Basketball • 11 %

Český jazyk a literatura (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:CJL01 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška • 100 %
FF:CJJ03 Úvod do studia českého jazyka • 99 %
FF:CJLB300 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I • 99 %
FF:CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka • 98 %
FF:CJJ02 Současný český jazyk – fonetika a fonologie • 97 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 61 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 30 %
FF:CJLB100 Úvod do interpretace literárního textu pro bakalářské studium • 25 %
FF:CJBC03 Literatura pro děti a mládež I • 22 %
FF:CJLB302 Jak číst českou literaturu 19. stol. pro bakalářské studium • 16 %
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 14 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 14 %
FF:CJBC04 Literatura pro děti a mládež II • 14 %
2. semestr
FF:CJLB301 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška II • 99 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 96 %
FF:CJJ05 Současný český jazyk – norma a kodifikace I • 95 %
FF:CJL07 Teorie literatury I pro bakalářské studium • 95 %
FF:CJL03 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium • 89 %
FF:CJLB302 Jak číst českou literaturu 19. stol. pro bakalářské studium • 43 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 37 %
FF:CJBA37 Slovenština • 34 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 27 %
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 24 %
FF:CJLB606 Spekulativní fikce v proměnách doby • 22 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 21 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 20 %
FF:CJVVST Vstupní test • 18 %
FF:CJBB155 Latina pro bohemisty • 16 %
FF:CJJ52 Lingvistický experiment • 16 %
FF:CJJ46 Úvod do sémantiky • 12 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJLB400 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 100 %
FF:CJL04 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 100 %
FF:CJL06 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška • 100 %
FF:CJL08 Teorie literatury II pro bakalářské studium • 100 %
FF:CJJ06 Současný český jazyk – syntax • 97 %
FF:CJJ07 Praslovanština • 94 %
FF:CJBB172 Introduction to Czech Syntax • 63 %
FF:CJLB401 Jak číst českou literaturu 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 63 %
FF:CJJ26 Základy onomastiky • 49 %
FF:CJBC04 Literatura pro děti a mládež II • 46 %
FF:CJBB121 Základy slavistiky • 43 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 26 %
FF:CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II • 23 %
FF:CJBC564 Modely interpretace (práce s textem) • 17 %
FF:PLIN025 Odborná přednáška a exkurze I • 17 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 14 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 11 %
4. semestr
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 97 %
FF:CJL05 Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium • 97 %
FF:CJLB402 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 94 %
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 91 %
FF:CJLB200 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I • 91 %
FF:CJJ09 Současný český jazyk – sémantika a lexikologie • 88 %
FF:CJLB403 Jak číst českou literaturu 2. pol. 20. století pro bakalářské studium • 64 %
FF:CJLB606 Spekulativní fikce v proměnách doby • 42 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 30 %
FF:CJBA10 Základy dialektologie • 18 %
FF:CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška • 18 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 18 %
FF:CJBA37 Slovenština • 15 %
FF:CJBC739 Tvůrčí psaní pro bohemisty • 15 %
FF:CJBC155 Redakční práce • 12 %
FF:CJLB302 Jak číst českou literaturu 19. stol. pro bakalářské studium • 12 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 12 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 12 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 12 %
3. ročník
5. semestr
FF:CJL02 Starší česká literatura pro bakalářské studium • 95 %
FF:CJBB80 Stylistika – přednáška • 76 %
FF:CJJ10 Současný český jazyk – stylistika • 76 %
FF:CJXL01 Základy akademického psaní • 71 %
FF:CJLB201 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška II • 57 %
FF:CJBC03 Literatura pro děti a mládež I • 48 %
FF:CJLB202 Jak číst starší českou literaturu pro bakalářské studium • 43 %
FF:CJBC564 Modely interpretace (práce s textem) • 38 %
FF:CJL06 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška • 38 %
FF:CJXJ01 Základy akademického psaní • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 24 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 19 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 19 %
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 19 %
FF:CJJ26 Základy onomastiky • 19 %
FF:PLIN030 Korektorská cvičení I • 19 %
FF:CJBA37 Slovenština • 14 %
FF:CJL08 Teorie literatury II pro bakalářské studium • 14 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 14 %
6. semestr
FF:CJSZZ01B Státní závěrečná zkouška • 63 %
FF:CJXL02 Seminář k bakalářské práci - literárněvědné • 53 %
FF:CJXL03 Bakalářská práce - literárněvědná • 37 %
FF:CJBC08 Kramářské písně • 32 %
FF:CJXJ02 Seminář k bakalářské práci – jazykovědné • 26 %
FF:CJXJ03 Bakalářská práce – jazykovědná • 26 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 26 %
FF:CJLB206 Populární tisky 1500-1800 • 21 %
FF:ARTS004 Homér a evropská literatura • 16 %
FF:CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška • 16 %
FF:CJBC155 Redakční práce • 16 %
FF:CJLB507 Česká postkomunistická literatura - Hájíček, Topol, Hakl, Zábranský, Chaim Cigan (Karol Sidon) • 16 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 16 %
FF:CJBA20 Vlastní jména osobní v češtině • 11 %
FF:CJBB166 Time and Space in Language • 11 %
FF:CJBC739 Tvůrčí psaní pro bohemisty • 11 %
FF:CJBD02 Literární věda a estetika II • 11 %
FF:ISKB77 Literární biotop • 11 %

Český jazyk a literatura (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FF:CJL01 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška • 100 %
FF:CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka • 99 %
FF:CJJ03 Úvod do studia českého jazyka • 99 %
FF:CJJ02 Současný český jazyk – fonetika a fonologie • 95 %
FF:CJLB300 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I • 90 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 36 %
2. semestr
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 96 %
FF:CJJ05 Současný český jazyk – norma a kodifikace I • 94 %
FF:CJL07 Teorie literatury I pro bakalářské studium • 91 %
FF:CJL03 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium • 89 %
FF:CJLB301 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška II • 86 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 47 %
FF:CJLB302 Jak číst českou literaturu 19. stol. pro bakalářské studium • 30 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:CJVVST Vstupní test • 20 %
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJL04 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 92 %
FF:CJJ06 Současný český jazyk – syntax • 88 %
FF:CJJ07 Praslovanština • 88 %
FF:CJLB400 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 88 %
FF:CJL06 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška • 88 %
FF:CJL08 Teorie literatury II pro bakalářské studium • 88 %
FF:CJBB172 Introduction to Czech Syntax • 32 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 20 %
FF:CJLB401 Jak číst českou literaturu 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 20 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 16 %
FF:CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II • 12 %
4. semestr
FF:CJL05 Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium • 92 %
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 88 %
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 88 %
FF:CJLB402 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 76 %
FF:CJLB200 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I • 52 %
FF:CJJ09 Současný český jazyk – sémantika a lexikologie • 36 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 28 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 20 %
FF:CJJ07 Praslovanština • 12 %
FF:CJLB606 Spekulativní fikce v proměnách doby • 12 %
FF:CJLB607 Podoby spekulativní fikce • 12 %
FF:CJVVST Vstupní test • 12 %
FF:UCJL15 Divadlo poezie • 12 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 12 %
3. ročník
5. semestr
FF:CJL02 Starší česká literatura pro bakalářské studium • 92 %
FF:CJJ10 Současný český jazyk – stylistika • 88 %
FF:CJXJ01 Základy akademického psaní • 46 %
FF:CJXL01 Základy akademického psaní • 46 %
FF:CJLB201 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška II • 38 %
FF:CJBB80 Stylistika – přednáška • 31 %
FF:CJBC03 Literatura pro děti a mládež I • 31 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 31 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 19 %
FF:CJLB202 Jak číst starší českou literaturu pro bakalářské studium • 19 %
FF:PLIN030 Korektorská cvičení I • 19 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 15 %
PdF:DE4A10 Exkurze Praha 1 • 15 %
FF:CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II • 12 %
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 12 %
FF:CJL06 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška • 12 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 12 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 12 %
6. semestr
FF:CJSZZ01B Státní závěrečná zkouška • 80 %
FF:CJXJ02 Seminář k bakalářské práci – jazykovědné • 44 %
FF:CJXJ03 Bakalářská práce – jazykovědná • 44 %
FF:CJXL02 Seminář k bakalářské práci - literárněvědné • 44 %
FF:CJXL03 Bakalářská práce - literárněvědná • 40 %
FF:CJLB206 Populární tisky 1500-1800 • 28 %
FF:PLIN052 Copywriting • 20 %
FF:CJBC08 Kramářské písně • 16 %
FF:PLIN031 Korektorská cvičení II • 16 %

Český jazyk a literatura (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FF:CJL01 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška • 96 %
FF:CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka • 93 %
FF:CJLB300 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I • 76 %
FF:CJJ02 Současný český jazyk – fonetika a fonologie • 48 %
FF:CJJ03 Úvod do studia českého jazyka • 33 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 26 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 13 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 13 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 11 %
2. semestr
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 92 %
FF:CJJ05 Současný český jazyk – norma a kodifikace I • 92 %
FF:CJL03 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium • 89 %
FF:CJLB301 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška II • 86 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 27 %
FF:FJ1A022 Francouzská literatura II • 19 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 16 %
FF:CJLB302 Jak číst českou literaturu 19. stol. pro bakalářské studium • 14 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 14 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 14 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJJ06 Současný český jazyk – syntax • 94 %
FF:CJLB400 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 94 %
FF:CJL04 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 94 %
FF:CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II • 29 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 24 %
FF:CJJ03 Úvod do studia českého jazyka • 24 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 18 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 18 %
PřF:MUC13 Matematická analýza 3 • 18 %
PřF:MUC22 Analytická geometrie 1 • 18 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 18 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 18 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 12 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 12 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 12 %
4. semestr
FF:CJL05 Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium • 76 %
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 71 %
FF:CJLB402 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 59 %
FF:CJLB200 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I • 53 %
FF:CJJ09 Současný český jazyk – sémantika a lexikologie • 35 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 18 %
PřF:MUC15 Matematická analýza 4 • 18 %
PřF:MUC23 Analytická geometrie 2 • 18 %
PřF:MUC24 Planimetrie na SŠ • 18 %
PřF:MUC32 Algebra • 18 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 18 %
FF:CJBA10 Základy dialektologie • 12 %
FF:CJJ10 Současný český jazyk – stylistika • 12 %
FF:FJ1A024 Francouzská literatura IV • 12 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 12 %
3. ročník
5. semestr
FF:CJL02 Starší česká literatura pro bakalářské studium • 86 %
FF:CJLB201 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška II • 43 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 29 %
FF:CJBB80 Stylistika – přednáška • 29 %
FF:CJLB400 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 21 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 21 %
FF:CJJ10 Současný český jazyk – stylistika • 14 %
FF:CJL04 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 14 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
6. semestr
FF:CJSZZ02B Státní závěrečná zkouška • 69 %
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 15 %
FF:CJJ09 Současný český jazyk – sémantika a lexikologie • 15 %
FF:CJL05 Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium • 15 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 15 %

Čeština pro cizince (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FF:CJCC01 Česká gramatika se zaměřením na typologická specifika I • 100 %
FF:CJCC09 Analýza literárního textu pro cizince I • 100 %
FF:CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka • 100 %
FF:CJJ03 Úvod do studia českého jazyka • 100 %
FF:CJLB300 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I • 100 %
FF:CJL01 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %
FF:CJBC03 Literatura pro děti a mládež I • 67 %
FF:CJCC16 Tvůrčí psaní pro cizince I • 67 %
FF:CJCC18 Ztraceni v překladu • 67 %
FF:CJCC03 Český pravopis z pohledu mluvčího L2 I • 33 %
FF:CJQM09 Český jazyk pro cizince: mírně pokročilí III - gramatika • 33 %
PdF:VV_GDZS Grafický design a životní styl • 33 %
CST:CJV_CEL_A2 Angličtina pro mírně pokročilé se studenty kurzu CELTA • 33 %
2. semestr
FF:CJCC11 Cvičení výslovnosti • 75 %
FF:CJCC15 Analýza literárního textu pro cizince II • 75 %
FF:CJLB301 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška II • 75 %
FF:CJL03 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium • 75 %
FF:ARTS013 Slovanské areály • 50 %
FF:CJBA20 Vlastní jména osobní v češtině • 50 %
FF:CJCC04 Český pravopis z pohledu mluvčího L2 II • 50 %
FF:CJCC05 Lexikálně-stylistický seminář I • 50 %
FF:CJCC10 Překladatelský seminář pro cizince • 50 %
FF:CJCC17 Tvůrčí psaní pro cizince II • 50 %
FF:CJLB507 Česká postkomunistická literatura - Hájíček, Topol, Hakl, Zábranský, Chaim Cigan (Karol Sidon) • 50 %
FF:CJCC01 Česká gramatika se zaměřením na typologická specifika I • 25 %
FF:CJCC18 Ztraceni v překladu • 25 %
FF:CJQSP01 Český jazyk pro cizince: středně pokročilí I - gramatika • 25 %
FSS:CORE026 Jak poznáváme a prožíváme svět - psychologie kognice, emocí a motivace • 25 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 25 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 25 %
FSpS:P9040 Tělesná výchova – Hatha jóga • 25 %
CST:CJV_R_REAL Ruské reálie on-line • 25 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJBC04 Literatura pro děti a mládež II • 100 %
FF:CJCC03 Český pravopis z pohledu mluvčího L2 I • 100 %
FF:CJCC08 Kulturně-historický přehled • 100 %
FF:CJJ02 Současný český jazyk – fonetika a fonologie • 100 %
FF:CJLB400 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 100 %
FF:CJL04 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 100 %
FF:CJQP02 Český jazyk pro cizince: velmi pokročilí I - gramatika • 100 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 100 %
FF:CJCC02 Česká gramatika se zaměřením na typologická specifika II • 50 %
FF:CJCC04 Český pravopis z pohledu mluvčího L2 II • 50 %
FF:CJCC05 Lexikálně-stylistický seminář I • 50 %
FF:CJCC06 Lexikálně-stylistický seminář II • 50 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 50 %
FF:CJJ09 Současný český jazyk – sémantika a lexikologie • 50 %
FF:CJLB200 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I • 50 %
FF:CJLB402 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 50 %
FF:CJL05 Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium • 50 %
FF:CJL07 Teorie literatury I pro bakalářské studium • 50 %
FF:CJQB02 Lexikálně-stylistická cvičení pro cizince I • 50 %
FF:CJQP14 České reálie pro cizince I • 50 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 50 %
4. semestr
FF:CJCC02 Česká gramatika se zaměřením na typologická specifika II • 100 %
FF:CJCC04 Český pravopis z pohledu mluvčího L2 II • 100 %
FF:CJCC14 Lexikálně-stylistický seminář III • 100 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 100 %
FF:CJJ09 Současný český jazyk – sémantika a lexikologie • 100 %
FF:CJLB402 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 100 %
FF:CJL05 Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium • 100 %
FF:CJL07 Teorie literatury I pro bakalářské studium • 100 %
FF:CJQP14 České reálie pro cizince I • 100 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 100 %

Čínská studia (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:KSCA203 Fonetika čínštiny • 98 %
FF:KSCA002 Čínské písmo • 95 %
FF:KSCA001 Úvod do čínských studií • 93 %
FF:KSCA006 Čínština I • 93 %
FF:KSCA027 History of China (to the end of 18th c.) • 90 %
FF:KSCB112 Dril I • 85 %
FF:KSCA004 Gramatika čínštiny I • 78 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 32 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 20 %
FF:KSCB003 Náboženství Číny a Taiwanu • 17 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 15 %
2. semestr
FF:KSCA007 Čínština II • 100 %
FF:KSCB113 Dril II • 97 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 86 %
FF:KSCB014 Intenzivní konverzace pro první ročník • 80 %
FF:KSCA005 Gramatika čínštiny II • 71 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 40 %
FF:KSCA022 Dějiny čínského myšlení • 29 %
FF:KSCB006 Food and Foodways in China’s culture(s) • 20 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 20 %
FF:ARTS023 3 asijské jazyky: Komparativní úvod • 14 %
FF:CORE090 Pokusy na lidech: Experimentální metody zkoumání lidského chování a myšlení • 11 %
FF:KSCB080 Representation of China’s Ethnic Minorities • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:KSCA023 Dějiny čínské literatury • 100 %
FF:KSCA008 Čínština III • 87 %
FF:KSCB015 Online intenzivní konverzace I • 87 %
FF:KSCB114 Dril III • 87 %
FF:KSCA014 Psaní odborných textů • 80 %
FF:KSCA004 Gramatika čínštiny I • 47 %
FF:KSCA020 Četba čínských textů I • 47 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 40 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 27 %
FF:KSCB059 Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin I • 27 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 20 %
FF:JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I • 20 %
FF:JPNN11 Japonské písmo pro neoborové studenty I • 20 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 20 %
FF:ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší • 13 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 13 %
FF:VKOR2 Korejský pop - uvedení • 13 %
4. semestr
FF:KSCA009 Čínština IV • 75 %
FF:KSCB115 Dril IV • 75 %
FF:KSCB012 Intenzivní konverzace I • 67 %
FF:KSCA022 Dějiny čínského myšlení • 58 %
FF:KSCA005 Gramatika čínštiny II • 33 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 33 %
FF:KSCB075 Seminář k čínské literatuře • 33 %
FF:KSCA021 Četba čínských textů II • 25 %
FF:KSCB013 Intenzivní konverzace II • 25 %
FF:KSCB078 Social History of the Silk Road(s) • 25 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 25 %
FF:KSCA014 Psaní odborných textů • 17 %
FF:KSCA027 History of China (to the end of 18th c.) • 17 %
FF:KSCB006 Food and Foodways in China’s culture(s) • 17 %
FF:KSCB173 Language and Humor in Chinese-Speaking Societies • 17 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 17 %
3. ročník
5. semestr
FF:KSCA010 Čínština V • 84 %
FF:KSCA200 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 58 %
FF:KSCB016 Online intenzivní konverzace II • 58 %
FF:KSCB116 Dril V • 58 %
FF:KSCB059 Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin I • 42 %
FF:KSCB004 Dějiny a kultura Taiwanu • 37 %
FF:KSCB160 Celebrity, sex and fandoms: Identity and entertainment in contemporary Chinese society • 37 %
FF:KSCB062 Recepce západní civilizace v Číně • 32 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 26 %
FF:KSCA014 Psaní odborných textů • 21 %
FF:KSCB006 Food and Foodways in China’s culture(s) • 21 %
FF:CORE028 Komunismus v 21. století: Případ Asie • 16 %
FF:KSCA008 Čínština III • 16 %
FF:KSCA021 Četba čínských textů II • 16 %
FF:KSCA027 History of China (to the end of 18th c.) • 16 %
FF:VKOR1 Korejština 1 • 16 %
FF:JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I • 11 %
FF:JPNN11 Japonské písmo pro neoborové studenty I • 11 %
FF:KSCB003 Náboženství Číny a Taiwanu • 11 %
FF:KSCB065 Sociální problémy v soudobé Číně • 11 %
FF:KSCB114 Dril III • 11 %
FF:KSCB115 Dril IV • 11 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
FSpS:P973 Tělesná výchova – Basketbal • 11 %
6. semestr
FF:KSCA011 Čínština VI • 78 %
FF:KSCB170 Asian Foods • 33 %
FF:KSCB013 Intenzivní konverzace II • 22 %
FF:KSCB124 Dril VI • 22 %
FF:KSCA200 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 17 %
FF:KSCA201 Seminář k bakalářské diplomové práci II • 17 %
FF:KSCBZK Státní závěrečná zkouška bakalářská • 17 %
FF:KSCB059 Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin I • 17 %
FF:KSCZ02 Bakalářská závěrečná práce z čínských studií • 17 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 11 %
FF:KSCA021 Četba čínských textů II • 11 %
FF:KSCB005 Dějiny Taiwanu • 11 %
FF:KSCB016 Online intenzivní konverzace II • 11 %
FF:KSCB074 Dějiny a politika v ČLR v současnosti • 11 %
FF:KSCB083 Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin II • 11 %
FF:KSCB161 Contemporary Society in Taiwan • 11 %
FF:KSCB171 Class, Gender, Ethnicity in post-1949 China • 11 %
FF:VV12 Válka ve Vietnamu a v Koreji • 11 %

Čínská studia (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FF:KSCA001 Úvod do čínských studií • 100 %
FF:KSCA002 Čínské písmo • 100 %
FF:KSCA004 Gramatika čínštiny I • 100 %
FF:KSCA006 Čínština I • 100 %
FF:KSCA203 Fonetika čínštiny • 100 %
FF:KSCA027 History of China (to the end of 18th c.) • 83 %
FF:KSCB112 Dril I • 50 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 50 %
FF:KSCA008 Čínština III • 33 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 17 %
FF:KSCA010 Čínština V • 17 %
FF:KSCB015 Online intenzivní konverzace I • 17 %
FF:KSCB033 Ethnic Policy in China • 17 %
FF:KSCB116 Dril V • 17 %
FF:KSCB133 Čínština se sitcomem • 17 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 17 %
2. semestr
FF:KSCA005 Gramatika čínštiny II • 83 %
FF:KSCA007 Čínština II • 83 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 83 %
FF:KSCA009 Čínština IV • 33 %
FF:KSCA022 Dějiny čínského myšlení • 33 %
FF:KSCB014 Intenzivní konverzace pro první ročník • 33 %
FF:KSCB083 Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin II • 33 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 33 %
FF:ARTS023 3 asijské jazyky: Komparativní úvod • 17 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:CORE028 Komunismus v 21. století: Případ Asie • 17 %
FF:KSCA011 Čínština VI • 17 %
FF:KSCB012 Intenzivní konverzace I • 17 %
FF:KSCB080 Representation of China’s Ethnic Minorities • 17 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 17 %
FF:KSCB113 Dril II • 17 %
FF:KSCB124 Dril VI • 17 %
FF:KSCB171 Class, Gender, Ethnicity in post-1949 China • 17 %
PrF:CORE073 Právní a finanční gramotnost • 17 %
FI:PB153 Operační systémy a jejich rozhraní • 17 %
FI:PB156 Počítačové sítě • 17 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 17 %
FSpS:P9034 Tělesná výchova – Salsa • 17 %
FSpS:P938 Tělesná výchova – Základy sportovních masáží • 17 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 17 %
2. ročník
3. semestr
FF:KSCA008 Čínština III • 100 %
FF:KSCA014 Psaní odborných textů • 100 %
FF:KSCA023 Dějiny čínské literatury • 100 %
FF:KSCB114 Dril III • 100 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 50 %
FF:KSCA020 Četba čínských textů I • 50 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 50 %
FI:PB001 Úvod do informačních technologií • 50 %
FSpS:CORE060 Trendy v technologiích analýzy lidského pohybu • 50 %
FSpS:P9046 Tělesná výchova – Jazzový tanec/muzikál • 50 %
FSpS:P9047 Tělesná výchova – Dračí lodě • 50 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 50 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 50 %
4. semestr
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:KSCA009 Čínština IV • 100 %
ESF:BPE_LABE Labour Economics • 100 %
3. ročník
5. semestr
FF:KSCA010 Čínština V • 100 %
FF:KSCA200 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 50 %
FF:KSCB116 Dril V • 50 %
FF:KSCB160 Celebrity, sex and fandoms: Identity and entertainment in contemporary Chinese society • 50 %
FF:ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší • 25 %
FF:JPNB12 History and Politics of Modern East Asia • 25 %
FF:JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I • 25 %
FF:JPNN11 Japonské písmo pro neoborové studenty I • 25 %
FF:KSCA014 Psaní odborných textů • 25 %
FF:KSCA020 Četba čínských textů I • 25 %
FF:KSCA027 History of China (to the end of 18th c.) • 25 %
FF:KSCB003 Náboženství Číny a Taiwanu • 25 %
FF:KSCB004 Dějiny a kultura Taiwanu • 25 %
FF:KSCB016 Online intenzivní konverzace II • 25 %
FF:KSCB059 Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin I • 25 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 25 %
FF:VKOR1 Korejština 1 • 25 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova – Funkční trénink • 25 %
6. semestr
FF:KSCA011 Čínština VI • 100 %
FF:KSCB170 Asian Foods • 40 %
FF:CJVS2B Španělský jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:KSCA021 Četba čínských textů II • 20 %
FF:KSCA201 Seminář k bakalářské diplomové práci II • 20 %
FF:KSCB012 Intenzivní konverzace I • 20 %
FF:KSCB013 Intenzivní konverzace II • 20 %
FF:KSCB074 Dějiny a politika v ČLR v současnosti • 20 %
FF:KSCB083 Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin II • 20 %
FF:KSCB120 Introduction to Cultural Linguistics for Chinese Majors • 20 %
FF:KSCB124 Dril VI • 20 %
FF:KSCB171 Class, Gender, Ethnicity in post-1949 China • 20 %
FF:KSCZ02 Bakalářská závěrečná práce z čínských studií • 20 %
FF:LGBA11 Jazyk a společnost • 20 %
FSpS:P940 Tělesná výchova – Základy capoeiry • 20 %

Čínská studia (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FF:KSCA001 Úvod do čínských studií • 87 %
FF:KSCA002 Čínské písmo • 87 %
FF:KSCA006 Čínština I • 80 %
FF:KSCA203 Fonetika čínštiny • 80 %
FF:KSCA004 Gramatika čínštiny I • 73 %
FF:KSCB112 Dril I • 53 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 13 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 13 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 13 %
2. semestr
FF:KSCA007 Čínština II • 91 %
FF:KSCA005 Gramatika čínštiny II • 82 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 82 %
FF:KSCA022 Dějiny čínského myšlení • 45 %
FF:KSCB014 Intenzivní konverzace pro první ročník • 45 %
FF:KSCB113 Dril II • 27 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 27 %
FF:JPN124 Japonské dějiny • 18 %
FF:KSCB083 Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin II • 18 %
ESF:BPE_LABE Labour Economics • 18 %
2. ročník
3. semestr
FF:KSCA008 Čínština III • 67 %
FF:KSCB161 Contemporary Society in Taiwan • 33 %
FF:ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? • 17 %
FF:CJBB196 Linguistic Webinar • 17 %
FF:CJVN1B Německý jazyk pro akademické účely I • 17 %
FF:KSCA004 Gramatika čínštiny I • 17 %
FF:KSCA006 Čínština I • 17 %
FF:KSCA023 Dějiny čínské literatury • 17 %
FF:KSCA027 History of China (to the end of 18th c.) • 17 %
FF:KSCA203 Fonetika čínštiny • 17 %
FF:KSCB005 Dějiny Taiwanu • 17 %
FF:KSCB015 Online intenzivní konverzace I • 17 %
FF:KSCB033 Ethnic Policy in China • 17 %
FF:KSCB114 Dril III • 17 %
FF:KSCB172 Čínská populární kultura 20. a 21. století • 17 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 17 %
FSpS:P940 Tělesná výchova – Základy capoeiry • 17 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 17 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 17 %
ESF:BPF_FITR Finanční trhy • 17 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 17 %
4. semestr
FF:KSCA009 Čínština IV • 40 %
FF:ARTS023 3 asijské jazyky: Komparativní úvod • 20 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:JPNB41 Dějiny zábavy v Japonsku • 20 %
FF:KSCA005 Gramatika čínštiny II • 20 %
FF:KSCA007 Čínština II • 20 %
FF:KSCA022 Dějiny čínského myšlení • 20 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 20 %
FF:KSCB012 Intenzivní konverzace I • 20 %
FF:KSCB014 Intenzivní konverzace pro první ročník • 20 %
FF:KSCB113 Dril II • 20 %
FF:KSCB173 Language and Humor in Chinese-Speaking Societies • 20 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 20 %
FSpS:P9026 Tělesná výchova – Kombatan • 20 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 20 %
3. ročník
5. semestr
FF:KSCA010 Čínština V • 75 %
FF:KSCA011 Čínština VI • 25 %
FF:KSCBZK Státní závěrečná zkouška bakalářská • 25 %
FF:KSCB004 Dějiny a kultura Taiwanu • 25 %
FF:KSCB012 Intenzivní konverzace I • 25 %
FF:KSCB065 Sociální problémy v soudobé Číně • 25 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 25 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 25 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 25 %
6. semestr
FF:KSCA011 Čínština VI • 67 %
FF:BAX202 Finština pro nefinštináře II. • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:JPNB26 Japonský buddhismus • 33 %
FF:KSCA005 Gramatika čínštiny II • 33 %
FF:KSCA021 Četba čínských textů II • 33 %
FF:KSCB013 Intenzivní konverzace II • 33 %
FF:KSCB015 Online intenzivní konverzace I • 33 %
FF:KSCB124 Dril VI • 33 %
FF:KSCB161 Contemporary Society in Taiwan • 33 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 33 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 33 %

Dějiny starověku (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:DSBCA01 Úvod do studia dějin starověku • 97 %
FF:DSBCA03 Dějiny starověkého Předního východu I • 97 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 84 %
FF:DSBCA02 Proseminář k dějinám starověku • 76 %
FF:LJ601 Latina pro nelatináře I • 66 %
FF:DSBCA28 Dějiny starověkého dějepisectví • 53 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 47 %
FF:DSBCA24 Topografie starověkého Řecka • 26 %
FF:KR013 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 24 %
FF:DSBCB15 Starověká římská rodina • 18 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 16 %
FF:DSMB16 Akkadština I • 13 %
FF:DSBCB26 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 11 %
FF:DSBCB27 Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti • 11 %
FF:DSBCB29 Vikingové na mořích i na pevnině • 11 %
FF:MED05 Přehled antické řecké literatury • 11 %
2. semestr
FF:DSBCA05 Dějiny starověkého Řecka I • 97 %
FF:DSBCA22 Dějiny starověkého Předního východu II • 94 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 94 %
FF:LJ602 Latina pro nelatináře II • 61 %
FF:DSMB24 Dějiny starověkého vojenství - východní národy • 48 %
FF:DSBCB47 Říše podél Hedvábné stezky • 35 %
FF:RLBCA009 Starověká náboženství • 26 %
FF:RLB666 Konec světa • 26 %
FF:DSBCA25 Topografie starověkého Říma a Itálie • 23 %
FF:KR014 Klasická řečtina pro neoborové studenty II • 23 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 19 %
FF:ARTS004 Homér a evropská literatura • 13 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:DSBCB42 Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie • 13 %
FF:DSMB17 Akkadština II • 13 %
FF:RLBCB035 Náboženství Mayů, Aztéků a Inků • 13 %
2. ročník
3. semestr
FF:DSBCA07 Dějiny starověkého Řecka II • 100 %
FF:MED05 Přehled antické řecké literatury • 83 %
FF:DSBCB29 Vikingové na mořích i na pevnině • 67 %
FF:LJ603 Latina pro nelatináře III • 58 %
FF:DSBCA02 Proseminář k dějinám starověku • 50 %
FF:KR013 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 42 %
FF:KR021 The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists • 42 %
FF:DSBCB15 Starověká římská rodina • 33 %
FF:DSBCB27 Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti • 33 %
FF:DSBCB54 Dějiny arabského světa v antice a středověku • 25 %
FF:DSMB01 Dějiny starověkého vojenství - Řecko • 25 %
FF:DSMB16 Akkadština I • 25 %
FF:DSMB18 Pseudohistorie versus věda • 25 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:DSBCB51 Využití orientálních zvířat ve starověkém vojenství • 17 %
FF:DSBCB53 Říše Seleukovců • 17 %
FF:DSMB02 Dějiny starověkého vojenství - Řím • 17 %
FF:KR025 Reading Homer's Iliad • 17 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 17 %
FF:RLBCB239 Helénistická náboženství • 17 %
4. semestr
FF:DSBCA09 Dějiny starověkého Říma I • 92 %
FF:RLBCB206 Římské náboženství • 92 %
FF:MED06 Přehled antické římské literatury • 83 %
FF:LJ604 Latina pro nelatináře IV • 58 %
FF:DSBCB42 Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie • 42 %
FF:RLB666 Konec světa • 42 %
FF:DSBCB32 Kultura pozdní antiky a raného křesťanství • 33 %
FF:KR014 Klasická řečtina pro neoborové studenty II • 33 %
FF:DSBCB21 Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) • 25 %
FF:DSMB17 Akkadština II • 25 %
FF:DSMB24 Dějiny starověkého vojenství - východní národy • 25 %
FF:RLBCA009 Starověká náboženství • 25 %
FF:DSBCB50 Osudy západořímské Afriky • 17 %
FF:KLB_102 Etruskové • 17 %
FF:LGBB01 Písma světa • 17 %
FSS:CORE061 Environmentální problémy a kolapsy starověkých civilizací • 17 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 17 %
3. ročník
5. semestr
FF:DSBCA11 Dějiny starověkého Říma II • 80 %
FF:DSBCA15 Interpretační seminář I • 80 %
FF:DSBCA26 Dějiny starověkého práva I • 80 %
FF:DSBCDI Seminář k bakalářské diplomové práci I • 80 %
FF:KR023 Hellenistic Philosophy • 80 %
FF:DSBCA24 Topografie starověkého Řecka • 70 %
FF:DSMB16 Akkadština I • 40 %
FF:DSMB20 Četba akkadských textů I • 30 %
FF:KR030 Magic in the Graeco-Roman World • 30 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:LJ603 Latina pro nelatináře III • 20 %
FF:MED06 Přehled antické římské literatury • 20 %
FF:RLBCB238 Řecké náboženství • 20 %
6. semestr
FF:DSBCA13 Přechodné období mezi antikou a středověkem • 80 %
FF:DSBCA16 Interpretační seminář II • 80 %
FF:DSBCA27 Dějiny starověkého práva II • 80 %
FF:DSBCA25 Topografie starověkého Říma a Itálie • 70 %
FF:DSBCDII Seminář k bakalářské diplomové práci II • 50 %
FF:DSBCDIPL Bakalářská diplomová práce • 50 %
FF:KR024 Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity • 50 %
FF:DSBCB22 Studijní soustředění • 30 %
FF:DSBCZK Státní závěrečná zkouška bakalářská z dějin starověku • 30 %
FF:DSMB17 Akkadština II • 30 %
FF:DSMB21 Četba akkadských textů II • 30 %
FF:DSBCB39 Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého • 20 %
FF:DSBCB44 Alexander the Great • 20 %
FF:KR013 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 20 %
FF:LJ603 Latina pro nelatináře III • 20 %

Dějiny starověku (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FF:DSBCA01 Úvod do studia dějin starověku • 100 %
FF:DSBCA03 Dějiny starověkého Předního východu I • 100 %
FF:DSBCA02 Proseminář k dějinám starověku • 83 %
FF:DSBCA24 Topografie starověkého Řecka • 67 %
FF:LJ601 Latina pro nelatináře I • 67 %
FF:DSBCA28 Dějiny starověkého dějepisectví • 50 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 50 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 33 %
FF:DSMA17 Četba a interpretace pramenů – Přední východ • 17 %
FF:DSMB29 What Inscriptions May Reveal: Discovering the Roman World through Epigraphy • 17 %
FF:DU2024 Seminář: Antická mytologie v barokní ikonografii • 17 %
FF:KR013 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 17 %
FF:PSBB066 Mental Illness in Movies • 17 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 17 %
2. semestr
FF:DSBCA05 Dějiny starověkého Řecka I • 100 %
FF:DSBCA22 Dějiny starověkého Předního východu II • 100 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 50 %
FF:DSBCA25 Topografie starověkého Říma a Itálie • 50 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 50 %
FF:LJ602 Latina pro nelatináře II • 50 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 50 %
FF:ARTS004 Homér a evropská literatura • 25 %
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 25 %
FF:DSBCA09 Dějiny starověkého Říma I • 25 %
FF:DSMB23 Římské reálie - workshop • 25 %
FF:KR014 Klasická řečtina pro neoborové studenty II • 25 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 25 %
PřF:F1141 Úvod do fyziky, seminář • 25 %
PdF:DE3B04 Řeholní řády a kláštery ve středověku a novověku • 25 %
FSpS:P998 Tělesná výchova – Sportovní osvobození • 25 %
2. ročník
3. semestr
FF:DSBCA07 Dějiny starověkého Řecka II • 100 %
FF:DSBCB27 Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti • 50 %
FF:KR011 Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi • 50 %
FF:KR013 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 50 %
FF:KR015 Klasická řečtina pro neoborové studenty III • 50 %
FF:LJ603 Latina pro nelatináře III • 50 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 50 %
4. semestr
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:CJVVST Vstupní test • 50 %
FF:DSBCA09 Dějiny starověkého Říma I • 50 %
FF:DSBCB42 Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie • 50 %
FF:KR014 Klasická řečtina pro neoborové studenty II • 50 %
FF:KR016 Klasická řečtina pro neoborové studenty IV • 50 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 50 %
FF:LJ604 Latina pro nelatináře IV • 50 %
FF:RLBCB206 Římské náboženství • 50 %
CST:SPUAT01 Softwarové nástroje pro usnadnění práce s textem pro studenty se specifickými poruchami učení • 50 %
3. ročník
5. semestr
FF:DSBCA11 Dějiny starověkého Říma II • 100 %
FF:DSBCA15 Interpretační seminář I • 100 %
FF:DSBCA26 Dějiny starověkého práva I • 100 %
FF:DSBCDI Seminář k bakalářské diplomové práci I • 67 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 33 %
FF:DSBCA24 Topografie starověkého Řecka • 33 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 33 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 33 %
6. semestr
FF:DSBCA13 Přechodné období mezi antikou a středověkem • 75 %
FF:DSBCA16 Interpretační seminář II • 75 %
FF:DSBCA25 Topografie starověkého Říma a Itálie • 75 %
FF:DSBCA27 Dějiny starověkého práva II • 75 %
FF:DSBCB22 Studijní soustředění • 50 %
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 25 %
FF:CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška • 25 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:DSBCDII Seminář k bakalářské diplomové práci II • 25 %
FF:DSBCDIPL Bakalářská diplomová práce • 25 %
FF:DSBCZK Státní závěrečná zkouška bakalářská z dějin starověku • 25 %
FF:DU1728 Rétorika I • 25 %
FF:ISKM81 Propagace na sociálních sítích • 25 %
FF:KR014 Klasická řečtina pro neoborové studenty II • 25 %
FF:RLBCB238 Řecké náboženství • 25 %
FF:TIM_B_041 Public Relations – teorie pro praxi • 25 %
PdF:ITVPMA Kondiční tělesná výchova - mažoretky • 25 %
FSpS:P9032 Tělesná výchova – Street Dance • 25 %

Dějiny starověku (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FF:DSBCA01 Úvod do studia dějin starověku • 100 %
FF:DSBCA02 Proseminář k dějinám starověku • 82 %
FF:DSBCA03 Dějiny starověkého Předního východu I • 82 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 55 %
FF:DSBCA28 Dějiny starověkého dějepisectví • 36 %
FF:DSBCB29 Vikingové na mořích i na pevnině • 18 %
FSpS:P986 Tělesná výchova – Karate • 18 %
2. semestr
FF:DSBCA05 Dějiny starověkého Řecka I • 86 %
FF:DSBCA22 Dějiny starověkého Předního východu II • 86 %
FF:DSBCA09 Dějiny starověkého Říma I • 57 %
FF:DSMB24 Dějiny starověkého vojenství - východní národy • 29 %
FF:ARTS023 3 asijské jazyky: Komparativní úvod • 14 %
FF:DSBCB42 Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie • 14 %
FF:DSBCB47 Říše podél Hedvábné stezky • 14 %
FF:DSMB30 Archaeology and History of Roman Provinces: Selected Chapters • 14 %
FF:DU1703 Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce • 14 %
FF:DU1704 Epochy dějin umění IV: Moderní umění • 14 %
FF:DU1706A Postupová ročníková práce • 14 %
FF:DU1708 Profánní ikonografie • 14 %
FF:ETBB143 Contemporary Indigenous Communities and Their Response to Social, Cultural, Economic and Environmental Challenges • 14 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 14 %
FF:LJ307 Dramatizace latinských textů • 14 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 14 %
FF:NJII_641 Švédština pro začátečníky I • 14 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 14 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 14 %
2. ročník
3. semestr
FF:DSBCA07 Dějiny starověkého Řecka II • 67 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:DSBCA02 Proseminář k dějinám starověku • 33 %
FF:DSBCA11 Dějiny starověkého Říma II • 33 %
FF:DSMB01 Dějiny starověkého vojenství - Řecko • 33 %
FF:DSMB16 Akkadština I • 33 %
FF:DU1705 Uvedení do studia dějin umění I. • 33 %
FF:DU1707 Křesťanská ikonografie • 33 %
FF:DU1711 Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. • 33 %
FF:DU1714 Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu I. • 33 %
FF:DU1718 Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I • 33 %
FF:JPN114 Úvod do japanistiky • 33 %
FF:KR013 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 33 %
FF:KR025 Reading Homer's Iliad • 33 %
FF:LGJ701 Praktický kurs sanskrtu I • 33 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 33 %
FF:LJ601 Latina pro nelatináře I • 33 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM systém • 33 %
4. semestr
FF:CORE097 Homérské eposy jako bestsellery globální literatury • 33 %
FF:DSBCA13 Přechodné období mezi antikou a středověkem • 33 %
FF:DSBCB42 Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie • 33 %
FF:DSMB17 Akkadština II • 33 %
FF:DU1713 Seminar: Medieval Art From Constantine to Giotto II • 33 %
FF:DU1717 Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu II • 33 %
FF:DU1721 Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II • 33 %
FF:DU1723 Historiografie dějin umění • 33 %
FF:JPNN20 Japonština pro neoborové studenty II • 33 %
FF:KLB_102 Etruskové • 33 %
FF:LGJ702 Praktický kurs sanskrtu II • 33 %
FF:LJ602 Latina pro nelatináře II • 33 %
3. ročník
5. semestr
FF:DSBCA24 Topografie starověkého Řecka • 50 %
FF:DSBCB40 Starověká Sparta • 50 %
FF:DSBCZK Státní závěrečná zkouška bakalářská z dějin starověku • 50 %
FF:KR030 Magic in the Graeco-Roman World • 50 %
FF:DSBCA11 Dějiny starověkého Říma II • 25 %
FF:DSBCA15 Interpretační seminář I • 25 %
FF:DSBCA26 Dějiny starověkého práva I • 25 %
FF:DSBCB20 Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) • 25 %
FF:DSBCB26 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 25 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 25 %
FF:DU1711 Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. • 25 %
FF:DU1715 Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I. • 25 %
FF:DU1738 Seminář: Historik umění v archivu (od 14. do 20. století) • 25 %
FF:MED05 Přehled antické řecké literatury • 25 %
FF:NJIB003 Němčina pro studenty Ústavu archeologie a muzeologie • 25 %
6. semestr
FF:DSBCA13 Přechodné období mezi antikou a středověkem • 67 %
FF:DSBCA16 Interpretační seminář II • 33 %
FF:DSBCA25 Topografie starověkého Říma a Itálie • 33 %
FF:DSBCA27 Dějiny starověkého práva II • 33 %
FF:DSBCB21 Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) • 33 %
FF:DSBCB26 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 33 %
FF:DSBCB47 Říše podél Hedvábné stezky • 33 %
FF:DSBCZK Státní závěrečná zkouška bakalářská z dějin starověku • 33 %
FF:KR014 Klasická řečtina pro neoborové studenty II • 33 %
FF:MED03N Dějiny Středomoří ve středověku, novověku a současnosti • 33 %
FSS:CJVA454 English for Political Science • 33 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 33 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 33 %

Dějiny umění (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:DU1705 Uvedení do studia dějin umění I. • 100 %
FF:DU1706 Uvedení do studia dějin umění II. • 98 %
FF:DU1701 Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan • 96 %
FF:DU1707 Křesťanská ikonografie • 92 %
FF:DU1702 Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy • 79 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 19 %
FF:DU1709 Odborná exkurze • 13 %
2. semestr
FF:DU1704 Epochy dějin umění IV: Moderní umění • 96 %
FF:DU1708 Profánní ikonografie • 94 %
FF:DU1703 Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce • 90 %
FF:DU1706A Postupová ročníková práce • 86 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 71 %
FF:DU1724 Italština pro historiky umění • 27 %
FF:DU1726 Němčina pro historiky umění • 24 %
FF:DU1709 Odborná exkurze • 16 %
FF:DU2391 The Visual and Material Cultures of Justice in the Late Middle Ages • 16 %
2. ročník
3. semestr
FF:DU1722 Úvod do dějin Architektury • 88 %
FF:DU1718 Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I • 71 %
FF:DU1714 Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu I. • 67 %
FF:DU1725 Francouzština pro historiky umění • 54 %
FF:DU1724 Italština pro historiky umění • 50 %
FF:DU1711 Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. • 46 %
FF:DU1727A Latina pro historiky umění 1 • 42 %
FF:DU1735 Umělecké techniky a média od středověku po současnosti I • 42 %
FF:DU1710B Středověké umění od Konstantina po Giotta I.b. • 33 %
FF:DU1715 Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I. • 33 %
FF:DU1738 Seminář: Historik umění v archivu (od 14. do 20. století) • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 29 %
FF:DU1702 Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy • 29 %
FF:DU1706A Postupová ročníková práce • 13 %
FF:DU1709 Odborná exkurze • 13 %
FF:DU1726 Němčina pro historiky umění • 13 %
FF:DU1728 Rétorika I • 13 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 13 %
PdF:CORE009 Současné výtvarné umění a společnost • 13 %
4. semestr
FF:DU1723 Historiografie dějin umění • 55 %
FF:DU1727 Latina pro historiky umění 2 • 41 %
FF:DU1712 Středověké umění: od Konstantina po Giotta II. • 36 %
FF:DU1726 Němčina pro historiky umění • 36 %
FF:DU1733 Kurátorství v praxi II • 36 %
FF:DU1729 Rétorika II • 32 %
FF:DU1731 Komunikace vědy II • 27 %
FF:DU1716 Seminar: Early Modern Art from Masaccio to Canova II • 23 %
FF:DU1724 Italština pro historiky umění • 23 %
FF:DU1738 Seminář: Historik umění v archivu (od 14. do 20. století) • 23 %
FF:DU1720 Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu II • 18 %
FF:DU1725 Francouzština pro historiky umění • 18 %
FF:DU1713C Seminář: od Konstantina po Giotta II.b. • 14 %
FF:DU1721 Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II • 14 %
FF:DU1744 Scholarship abroad • 14 %
3. ročník
5. semestr
FF:DU1732 Kurátorství v praxi I • 55 %
FF:DU1730 Komunikace vědy I • 50 %
FF:DU1728 Rétorika I • 41 %
FF:DU1727A Latina pro historiky umění 1 • 36 %
FF:DU1725 Francouzština pro historiky umění • 23 %
FF:DU1726 Němčina pro historiky umění • 23 %
FF:DU1741 The Art of Ancient Rome • 23 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 23 %
FF:DU1709 Odborná exkurze • 18 %
FF:DU1711 Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. • 18 %
FF:DU2057 Seminář: Umění a kultura pozdně antické Arménie • 18 %
FF:DU2061 Seminář: Za zdmi zámků a paláců. Sociální dějiny architektury (16.-19. století) • 18 %
FF:DU2387 The Cult of the Cross in Late Antique Armenia and Iberia: Monuments, National Narratives and Liturgy • 18 %
FF:DU1718 Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I • 14 %
FF:DU1724 Italština pro historiky umění • 14 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 14 %
6. semestr
FF:DU1737 Seminář k bakalářské diplomové práci • 80 %
FF:DU1739 Bakalářská diplomová práce • 60 %
FF:DU1740 Státní závěrečná bakalářská zkouška • 52 %
FF:DU1727 Latina pro historiky umění 2 • 28 %
FF:DU1731 Komunikace vědy II • 12 %
FF:DU2104 Zahraniční stáž krátkodobá • 12 %

Dějiny umění (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FF:DU1701 Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan • 100 %
FF:DU1706 Uvedení do studia dějin umění II. • 100 %
FF:DU1705 Uvedení do studia dějin umění I. • 90 %
FF:DU1702 Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy • 80 %
FF:DU1707 Křesťanská ikonografie • 70 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 40 %
2. semestr
FF:DU1706A Postupová ročníková práce • 100 %
FF:DU1708 Profánní ikonografie • 100 %
FF:DU1703 Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce • 86 %
FF:DU1704 Epochy dějin umění IV: Moderní umění • 86 %
FF:ARTS004 Homér a evropská literatura • 14 %
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 14 %
FF:CJBB114 Základní pamětové techniky pro studium (nejen) jazyků • 14 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 14 %
FF:CJVN1B Německý jazyk pro akademické účely I • 14 %
FF:CORE044 Základy evropské kultury • 14 %
FF:DISB026 Základní problémy teorie divadla • 14 %
FF:DISQ043 Současné české drama • 14 %
FF:DU1710 Medieval Art: From Constantine to Giotto I • 14 %
FF:DU1712 Středověké umění: od Konstantina po Giotta II. • 14 %
FF:DU1713C Seminář: od Konstantina po Giotta II.b. • 14 %
FF:DU1723 Historiografie dějin umění • 14 %
FF:DU1724 Italština pro historiky umění • 14 %
FF:DU2391 The Visual and Material Cultures of Justice in the Late Middle Ages • 14 %
FF:FJ0B795 Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti • 14 %
FF:FJ1A022 Francouzská literatura II • 14 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 14 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 14 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 14 %
FSpS:P988 Tělesná výchova – Plavání • 14 %
2. ročník
3. semestr
FF:DU1711 Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. • 75 %
FF:DU1718 Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I • 75 %
FF:DU1702 Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy • 50 %
FF:DU1707 Křesťanská ikonografie • 50 %
FF:ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse • 25 %
FF:CJDSL001 Korpusová lingvistika • 25 %
FF:CJVVST Vstupní test • 25 %
FF:DU1705 Uvedení do studia dějin umění I. • 25 %
FF:DU1714 Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu I. • 25 %
FF:DU1715 Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I. • 25 %
FF:DU1722 Úvod do dějin Architektury • 25 %
FF:DU1724 Italština pro historiky umění • 25 %
FF:DU1727A Latina pro historiky umění 1 • 25 %
FF:LJ601 Latina pro nelatináře I • 25 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 25 %
FSpS:P952 Tělesná výchova – Žonglování • 25 %
4. semestr
FF:DU1723 Historiografie dějin umění • 100 %
FF:DU1712 Středověké umění: od Konstantina po Giotta II. • 67 %
FF:DU1717 Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu II • 67 %
FF:DU1721 Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II • 67 %
FF:DU1713 Seminar: Medieval Art From Constantine to Giotto II • 33 %
FF:DU1716 Seminar: Early Modern Art from Masaccio to Canova II • 33 %
FF:DU1726 Němčina pro historiky umění • 33 %
FF:DU1727 Latina pro historiky umění 2 • 33 %
FF:DU1729 Rétorika II • 33 %
FF:DU1731 Komunikace vědy II • 33 %
FF:DU1733 Kurátorství v praxi II • 33 %
FF:LJ602 Latina pro nelatináře II • 33 %
FF:MUB_B005 Encyklopedie Brna I. • 33 %
3. ročník
5. semestr
FF:DU1711 Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. • 60 %
FF:DU1715 Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I. • 40 %
FF:DU1719 Seminar: The Art of the Contemporary World from Gustave Courbet to Bill Viola I • 40 %
FF:DU1732 Kurátorství v praxi I • 40 %
FF:DU1738 Seminář: Historik umění v archivu (od 14. do 20. století) • 40 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:DSBCZK Státní závěrečná zkouška bakalářská z dějin starověku • 20 %
FF:DU1714 Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu I. • 20 %
FF:DU1722 Úvod do dějin Architektury • 20 %
FF:DU1737 Seminář k bakalářské diplomové práci • 20 %
FF:DU1903 Debates and Topics in the Study of Modern and Contemporary Visual Cultures • 20 %
FF:DU2058 Seminář: Barokní malíři a freskaři v českých zemích • 20 %
FF:DU2061 Seminář: Za zdmi zámků a paláců. Sociální dějiny architektury (16.-19. století) • 20 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 20 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 20 %
FSpS:P958 Tělesná výchova – Systema • 20 %
6. semestr
FF:DU1737 Seminář k bakalářské diplomové práci • 80 %
FF:DU1739 Bakalářská diplomová práce • 60 %
FF:DU1740 Státní závěrečná bakalářská zkouška • 60 %
FF:DU1721 Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II • 20 %
FF:DU2391 The Visual and Material Cultures of Justice in the Late Middle Ages • 20 %
FF:ESAA62 Beauty in Japanese Thought • 20 %

Dějiny umění (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FF:DU1705 Uvedení do studia dějin umění I. • 100 %
FF:DU1701 Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan • 88 %
FF:ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? • 13 %
FF:DU2387 The Cult of the Cross in Late Antique Armenia and Iberia: Monuments, National Narratives and Liturgy • 13 %
FF:LJMEDB33 Czech Reformation and the History of Ideas • 13 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 13 %
FSpS:P9032 Tělesná výchova – Street Dance • 13 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 13 %
FSpS:P985 Tělesná výchova – Dance team MU • 13 %
2. semestr
FF:DU1708 Profánní ikonografie • 80 %
FF:DU1703 Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce • 60 %
FF:DU1704 Epochy dějin umění IV: Moderní umění • 40 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 20 %
FF:CJJ06 Současný český jazyk – syntax • 20 %
FF:CJJ07 Praslovanština • 20 %
FF:CJJ23 Fonologie pro pokročilé • 20 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:DU1701 Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan • 20 %
FF:DU1705 Uvedení do studia dějin umění I. • 20 %
FF:DU1726 Němčina pro historiky umění • 20 %
FF:ESAA29 Visual Art • 20 %
FF:KLA_108A Special Topics of the Classical Archaeology • 20 %
FF:MED12 Italian Renaissance Humanism • 20 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 20 %
FF:RLBCA009 Starověká náboženství • 20 %
FF:SUS_219 Performativní projevy umění sedmdesátých až devadesátých let 20. století • 20 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 20 %
FSpS:P988 Tělesná výchova – Plavání • 20 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 50 %
FF:CJJ06 Současný český jazyk – syntax • 50 %
FF:CJJ07 Praslovanština • 50 %
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 50 %
FF:CJJ09 Současný český jazyk – sémantika a lexikologie • 50 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:DU1703 Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce • 50 %
FF:DU1706 Uvedení do studia dějin umění II. • 50 %
FF:DU1707 Křesťanská ikonografie • 50 %
FF:DU1708 Profánní ikonografie • 50 %
FF:SUS_49 Kapitoly z dějin filmu I. • 50 %
FF:UCJL15 Divadlo poezie • 50 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 50 %
4. semestr
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 100 %
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 100 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:CJVVST Vstupní test • 100 %
FF:DU1703 Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce • 100 %
FF:DU1704 Epochy dějin umění IV: Moderní umění • 100 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 100 %
3. ročník
5. semestr
FF:DU1707 Křesťanská ikonografie • 100 %
6. semestr
FF:DU1706A Postupová ročníková práce • 100 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 100 %

Digitální technologie ve vzdělávání (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FF:PGBICT01 Digitální technologie ve vzdělávání • 88 %
FF:PGB007 Základy psychologie • 88 %
FF:PGB001 Klíčová témata dějin školství a pedagogiky • 83 %
FF:PGB002 Obecná pedagogika • 83 %
FF:PGBICT02 Úvod do ICT • 79 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 42 %
FF:ARTS001 Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd • 17 %
2. semestr
FF:PGB008 Pedagogická psychologie • 89 %
FF:PGBICT06 Online výuková prostředí • 83 %
FF:PGB004 Alternativní pohledy na školu • 83 %
FF:PGBICT04 Celoživotní učení v digitálním prostředí • 78 %
FF:PGB003 Pedagogické teorie • 78 %
FF:PGB108 Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů • 50 %
FF:PGB109 Sociální psychologie • 39 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 22 %
FF:PGB103 Dějiny českého školství a pedagogiky • 17 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 11 %
FF:PGB101 Environmentální výchova • 11 %
FSS:CORE030 Média a společnost v 21. století • 11 %
CST:CORE042 Data – odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec... • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:PGBICT05 Tvorba digitálních výukových materiálů • 100 %
FF:PGB005 Základy sociologie • 100 %
FF:PGB010 Úvod do pedagogického výzkumu • 100 %
FF:PGB012 Ročníková práce • 100 %
FF:PGB013 Právo • 71 %
FF:CJVAICT Anglický jazyk pro ICT specializaci • 57 %
FF:PGB118 Dílna prezentace • 57 %
FF:PGBICT08 Dílna expertů • 43 %
FF:CORE053 Kurz práce s informacemi • 14 %
FF:PGBICT04 Celoživotní učení v digitálním prostředí • 14 %
FF:PGBICT07 Využití digitálních technologií ve speciální pedagogice • 14 %
FF:PGBICT10 Praxe • 14 %
FF:PGB006 Sociology of Education • 14 %
FF:PGB009 Didaktika • 14 %
FF:PGB011 Metody a techniky pedagogického výzkumu • 14 %
FF:PGB105 Sociální pedagogika • 14 %
FF:PGB122 Současná témata výzkumu výchovy a vzdělávání • 14 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Spinning • 14 %
CST:CORE020 Digitální svět: technologie, potenciál i rizika • 14 %
4. semestr
FF:PGBICT07 Využití digitálních technologií ve speciální pedagogice • 100 %
FF:PGB009 Didaktika • 100 %
FF:PGB006 Sociology of Education • 80 %
FF:PGB011 Metody a techniky pedagogického výzkumu • 80 %
FF:PGB108 Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů • 40 %
FF:PGB110 Pedagogika rodiny • 40 %
FF:PGB112 Pedagogika volného času • 40 %
FF:PGB101 Environmentální výchova • 20 %
FF:PGB109 Sociální psychologie • 20 %
PdF:CORE069 Digitální kompetence a její rozvoj • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
FSpS:P913 Physical Education – Wellness Fit Programme • 20 %
ESF:CORE047 Základy úspěšného podnikání • 20 %
3. ročník
5. semestr
FF:PGBICT03 Didaktika a design online vzdělávání • 100 %
FF:PGBICT08 Dílna expertů • 100 %
FF:PGB013 Právo • 100 %
FF:PGB012 Ročníková práce • 75 %
FF:PGB114 Pedagogika na Wikipedii • 50 %
FF:CJVAICT Anglický jazyk pro ICT specializaci • 25 %
FF:PGB118 Dílna prezentace • 25 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 25 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 25 %
6. semestr
FF:PGBICT10 Praxe • 100 %
FF:PGB011 Metody a techniky pedagogického výzkumu • 67 %
FF:PGB110 Pedagogika rodiny • 67 %
FF:PGB113 Předškolní pedagogika • 67 %
FF:DOBRO_ARTS Dobrovolnictví • 33 %
FF:PGB014 Seminář k bakalářské diplomové práci • 33 %
FF:PGB112 Pedagogika volného času • 33 %

Divadelní studia (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:DISB001 Divadlo v dějinách evropské kultury I • 100 %
FF:DISB002 Úvod do divadelních studií • 100 %
FF:DISB003 Drama jako literární dílo I • 92 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 51 %
FF:DISB010 Angličtina pro teatrology • 36 %
FF:DISQ021 Audiovizuální dokumentace inscenační praxe • 36 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 33 %
FF:DISQ022 Horizonty teatrologie/Teatrologická společnost • 33 %
FF:DISB012 Alžbětinské divadlo • 31 %
FF:DISB025 Ibsen a Strindberg - křižovatky • 31 %
FF:DISQ042 Tvůrčí psaní a redakční práce • 28 %
FF:DISB024 Mezi Diderotem a Stanislavským • 26 %
FF:DISB030 Komedie dell arte • 23 %
FF:DISB033 Opera: žánr v proměnách inscenační praxe • 21 %
FF:DISB029 Od socialistického realismu k postmoderně • 18 %
FF:DISB032 Proměna českého divadla ve 2. pol. 19. stol. • 18 %
FF:DISB020 České osvícenství a divadlo • 15 %
2. semestr
FF:DISB004 Divadlo v dějinách evropské kultury II • 100 %
FF:DISB005 Mimoestetické funkce divadla • 97 %
FF:DISB006 Inscenace jako artefakt I • 97 %
FF:DISB007 Drama jako literární dílo II • 88 %
FF:DISB008 Souborná zkouška po prvním ročníku bakalářského studia • 81 %
FF:DISQ021 Audiovizuální dokumentace inscenační praxe • 50 %
FF:DISB013 Divadelní kultura evropského baroka • 31 %
FF:DISB028 Angličtina pro teatrology II • 31 %
FF:DISQ043 Současné české drama • 31 %
FF:DISB026 Základní problémy teorie divadla • 28 %
FF:DISQ044 Produkce festivalového zpravodaje • 28 %
FF:DISQ022 Horizonty teatrologie/Teatrologická společnost • 25 %
FF:DISB014 Český romantismus v evropských souvislostech • 22 %
FF:DISB034 Od moderny k okupaci • 22 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 19 %
FF:DISQ034 Sondy do německojazyčného divadla • 16 %
FF:DISB022 Středověké divadlo • 13 %
FF:DISB027 Osobnosti české teatrologie • 13 %
FF:DISQ047 Akční umění • 13 %
FF:DISQ048 Čas mluvit, čas zpívat • 13 %
2. ročník
3. semestr
FF:DISB009 Inscenace jako artefakt II • 80 %
FF:DISB024 Mezi Diderotem a Stanislavským • 80 %
FF:DISB010 Angličtina pro teatrology • 53 %
FF:DISQ003 Dialogické jednání s vnitřním partnerem (začátečníci) • 53 %
FF:DISQ046 Hlas mlčení: genderově podmíněné násilí v současném divadle • 53 %
FF:DISBS01 Kritický seminář • 47 %
FF:DISBS09 Teatralita veřejných událostí • 47 %
FF:DISB020 České osvícenství a divadlo • 47 %
FF:DISB032 Proměna českého divadla ve 2. pol. 19. stol. • 47 %
FF:DISB033 Opera: žánr v proměnách inscenační praxe • 40 %
FF:DISQ042 Tvůrčí psaní a redakční práce • 33 %
FF:DISQ021 Audiovizuální dokumentace inscenační praxe • 27 %
FF:DISQ022 Horizonty teatrologie/Teatrologická společnost • 27 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 20 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 20 %
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 13 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 13 %
FF:RLBCB405 Náboženství a násilí • 13 %
4. semestr
FF:DISB014 Český romantismus v evropských souvislostech • 93 %
FF:DISB015 Příprava dokumentace pro závěrečnou práci (4. semestr) • 86 %
FF:DISQ047 Akční umění • 86 %
FF:DISB023 Richard Wagner divadelník • 71 %
FF:DISB027 Osobnosti české teatrologie • 71 %
FF:DISQ006 Současné skandinávské drama • 71 %
FF:DISB034 Od moderny k okupaci • 57 %
FF:DISQ048 Čas mluvit, čas zpívat • 57 %
FF:DISQ004 Dialogické jednání s vnitřním partnerem (pokročilí) • 50 %
FF:DISBS02 Profil režiséra • 36 %
FF:DISB028 Angličtina pro teatrology II • 36 %
FF:DISBS08 Inscenování opery v Brně • 29 %
FF:DISQ044 Produkce festivalového zpravodaje • 29 %
FF:DISB008 Souborná zkouška po prvním ročníku bakalářského studia • 14 %
FF:DISE021 Guest Lecturer Course (Peter Marx) • 14 %
FF:DISQ022 Horizonty teatrologie/Teatrologická společnost • 14 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 14 %
3. ročník
5. semestr
FF:DISB012 Alžbětinské divadlo • 100 %
FF:DISB029 Od socialistického realismu k postmoderně • 75 %
FF:ARTS022 Proměny příběhů: mezi divadlem, filmem a muzikálem • 50 %
FF:DISB016 Bakalářský diplomový seminář I • 50 %
FF:DISB030 Komedie dell arte • 50 %
FF:DISE005 Guest Lecturer Course 5 (Maria Sibińska) • 50 %
FF:DISQ004 Dialogické jednání s vnitřním partnerem (pokročilí) • 50 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 25 %
FF:DISE016 Jak psát dějiny divadla? • 25 %
FF:DISQ042 Tvůrčí psaní a redakční práce • 25 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 25 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 25 %
FSpS:P996 Tělesná výchova – Zimní výcvikový kurz • 25 %
6. semestr
FF:DISBS03 Heuristický seminář • 67 %
FF:DISB016 Bakalářský diplomový seminář I • 67 %
FF:DISB031 Světová moderna a avantgarda • 67 %
FF:DISE006 Guest Lecturer Course 6 (Dorota Sosnowska) • 67 %
FF:DISQ043 Současné české drama • 67 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 33 %
FF:DISB017 Bakalářský diplomový seminář II • 33 %
FF:DISB018 Bakalářská diplomová práce • 33 %
FF:DISB019 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 33 %
FF:DISB026 Základní problémy teorie divadla • 33 %
FF:DISE009 Modern Czech Theatre and Culture • 33 %
FF:DISQ004 Dialogické jednání s vnitřním partnerem (pokročilí) • 33 %
FF:DISQ044 Produkce festivalového zpravodaje • 33 %

Divadelní studia (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FF:DISB002 Úvod do divadelních studií • 100 %
FF:DISB003 Drama jako literární dílo I • 100 %
FF:DISB001 Divadlo v dějinách evropské kultury I • 86 %
FF:DISQ022 Horizonty teatrologie/Teatrologická společnost • 43 %
FF:DISB012 Alžbětinské divadlo • 29 %
FF:DISB024 Mezi Diderotem a Stanislavským • 29 %
FF:DISB032 Proměna českého divadla ve 2. pol. 19. stol. • 29 %
FF:DISQ021 Audiovizuální dokumentace inscenační praxe • 29 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 14 %
FF:DISB005 Mimoestetické funkce divadla • 14 %
FF:DISB010 Angličtina pro teatrology • 14 %
FF:DISB014 Český romantismus v evropských souvislostech • 14 %
FF:DISB025 Ibsen a Strindberg - křižovatky • 14 %
FF:DISB027 Osobnosti české teatrologie • 14 %
FF:DISB029 Od socialistického realismu k postmoderně • 14 %
FF:DISQ047 Akční umění • 14 %
FF:SUS_221 Jaro století i architektury: secese a její stylové proměny • 14 %
PdF:CORE009 Současné výtvarné umění a společnost • 14 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
2. semestr
FF:DISB004 Divadlo v dějinách evropské kultury II • 100 %
FF:DISB005 Mimoestetické funkce divadla • 100 %
FF:DISB006 Inscenace jako artefakt I • 100 %
FF:DISB007 Drama jako literární dílo II • 100 %
FF:DISB008 Souborná zkouška po prvním ročníku bakalářského studia • 100 %
FF:CJBC831 Tvůrčí psaní pro posluchače MU • 50 %
FF:DISB014 Český romantismus v evropských souvislostech • 50 %
FF:DISB026 Základní problémy teorie divadla • 50 %
FF:DISB031 Světová moderna a avantgarda • 50 %
FF:DISB034 Od moderny k okupaci • 50 %
FF:DISQ006 Současné skandinávské drama • 50 %
FF:DISQ022 Horizonty teatrologie/Teatrologická společnost • 50 %
FF:ESA012 Umělecké manifesty • 50 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 100 %
FF:DISB010 Angličtina pro teatrology • 100 %
FF:DISB012 Alžbětinské divadlo • 100 %
FF:DISB016 Bakalářský diplomový seminář I • 100 %
FF:DISB025 Ibsen a Strindberg - křižovatky • 100 %
FF:DISB029 Od socialistického realismu k postmoderně • 100 %
FF:DISB030 Komedie dell arte • 100 %
6. semestr
FF:DISB013 Divadelní kultura evropského baroka • 100 %
FF:DISB017 Bakalářský diplomový seminář II • 100 %
FF:DISB018 Bakalářská diplomová práce • 100 %
FF:DISB019 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 100 %

Divadelní studia (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FF:DISB001 Divadlo v dějinách evropské kultury I • 100 %
FF:DISB002 Úvod do divadelních studií • 100 %
FF:DISB003 Drama jako literární dílo I • 86 %
FF:DISQ022 Horizonty teatrologie/Teatrologická společnost • 29 %
FF:CJBC03 Literatura pro děti a mládež I • 14 %
FF:DISB012 Alžbětinské divadlo • 14 %
FF:DISQ021 Audiovizuální dokumentace inscenační praxe • 14 %
FF:DISQ042 Tvůrčí psaní a redakční práce • 14 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 14 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 14 %
2. semestr
FF:DISB004 Divadlo v dějinách evropské kultury II • 100 %
FF:DISB005 Mimoestetické funkce divadla • 100 %
FF:DISB006 Inscenace jako artefakt I • 100 %
FF:DISB007 Drama jako literární dílo II • 100 %
FF:DISB008 Souborná zkouška po prvním ročníku bakalářského studia • 100 %
FF:DISB034 Od moderny k okupaci • 40 %
FF:DISQ021 Audiovizuální dokumentace inscenační praxe • 40 %
FF:DISQ047 Akční umění • 40 %
FF:DISB014 Český romantismus v evropských souvislostech • 20 %
FF:DISQ022 Horizonty teatrologie/Teatrologická společnost • 20 %
FF:DISQ044 Produkce festivalového zpravodaje • 20 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 20 %
FF:PJV037 Kapitoly z dějin polského divadla • 20 %
FSS:ZURN6226 Média v zakladatelském období komunistického režimu • 20 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 20 %
2. ročník
3. semestr
FF:DISB009 Inscenace jako artefakt II • 100 %
FF:DISQ003 Dialogické jednání s vnitřním partnerem (začátečníci) • 100 %
FF:DISQ046 Hlas mlčení: genderově podmíněné násilí v současném divadle • 100 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 100 %
4. semestr
FF:DISBS02 Profil režiséra • 100 %
FF:DISBS08 Inscenování opery v Brně • 100 %
FF:DISB014 Český romantismus v evropských souvislostech • 100 %
FF:DISQ004 Dialogické jednání s vnitřním partnerem (pokročilí) • 100 %
FF:DISQ044 Produkce festivalového zpravodaje • 100 %
FF:DISQ047 Akční umění • 100 %
FSpS:P902 Physical Education – Yoga • 100 %

English Language and Literature (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:AJL01001 Anglický jazyk I • 100 %
FF:AJL02003 Anglická mluvnice I (přednáška) • 100 %
FF:AJL02004 Anglická mluvnice I (seminář) • 100 %
FF:AJL04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 100 %
FF:AJL04001 Úvod do literatury I (seminář) • 100 %
FF:AJL06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 100 %
FF:AJL07001 Úvod do studia kultury USA I • 100 %
FF:AJL02001 Úvod do lingvistiky • 95 %
FF:PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students • 62 %
2. semestr
FF:AJL01002 Anglický jazyk II • 100 %
FF:AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 100 %
FF:AJL02005 Anglická mluvnice II (přednáška) • 100 %
FF:AJL02006 Anglická mluvnice II (seminář) • 100 %
FF:AJL04002 Úvod do literatury II (přednáška) • 100 %
FF:AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 100 %
FF:AJL07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 100 %
FF:AJL04003 Úvod do literatury II (seminář) • 94 %
FF:CJCFF01 Čeština pro cizince 1 • 29 %
FF:ESAA62 Beauty in Japanese Thought • 24 %
FF:ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? • 18 %
PdF:AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů • 18 %
FF:ESBA02 Everyday Aesthetics • 12 %
FF:PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students • 12 %
FF:PSBB074 Mental Illness - Children and Adolescents • 12 %
FSpS:P9054 Physical Education – Aerobics • 12 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 12 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJL12070 Úvod do sociolingvistiky • 100 %
FF:AJL13001 Akademické psaní • 75 %
FF:AJL14079 Aspects of British Modernism • 50 %
FF:AJL14101 Anglická literatura 500-1700: od středověku po raný novověk • 50 %
FF:AJL16171 Queer studia • 50 %
FF:CORE094 Migrations through languages and literatures • 50 %
FF:AJL11010 Zkouška z anglického jazyka • 25 %
FF:AJL12104 Úvod do stylistiky • 25 %
FF:AJL15103 Americká literatura 3: 1960 do současnosti • 25 %
FF:AJL17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 25 %
FF:AJL17053 Americký vědecko-fantastický film • 25 %
FF:AJL18083 Australská literatura a kultura • 25 %
FF:CJVF2B Francouzský jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:CORE092 The paradigms of the Russian foreign policy • 25 %
FF:PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students • 25 %
PdF:AJ0502 Editování časopisu v AJ • 25 %
FSpS:P902 Physical Education – Yoga • 25 %
CST:CJV_BIP1 International Communication and Interaction: Play with Languages! • 25 %
4. semestr
FF:AJL15101 Americká literatura 1: počátky do 1890 • 100 %
FF:AJL12102 Úvod do funkční syntaxe • 75 %
FF:AJL17051 Úvod do afroamerické historie a kultury • 75 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 50 %
FF:AJL11501 Mluvená angličtina • 50 %
FF:AJL16051 Úvod do postkoloniálních literatur a kultur • 50 %
FF:AJL17059 Americké zeměpisy • 50 %
FF:AJL04003 Úvod do literatury II (seminář) • 25 %
FF:AJL11010 Zkouška z anglického jazyka • 25 %
FF:AJL12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 25 %
FF:AJL13001 Akademické psaní • 25 %
FF:AJL14060 Anglické drama období restaurace a 18. století • 25 %
FF:AJL14103 Anglická literatura 1830-1920: od viktoriánského období po modernismus • 25 %
FF:AJL14104 Anglická literatura: 1920-2020: od pozdního modernismu dále • 25 %
FF:AJL18052 Politické dějiny Kanady • 25 %
FF:AJL22066 Výslovnostní podoby angličtiny • 25 %
FF:PSBB074 Mental Illness - Children and Adolescents • 25 %
PrF:CORE038 The Law and Practice of International Organizations • 25 %
3. ročník
5. semestr
FF:AJL12104 Úvod do stylistiky • 100 %
FF:AJL14069 Středověká snová vidění • 100 %
FF:AJL14079 Aspects of British Modernism • 100 %
FF:AJL14154 Modern Anglophone Poetry 1900-2016 • 100 %
FF:AJL15000 Americká literatura do 1865 • 100 %
FF:LMKB_A439 Autobiographical Memory and Narrative • 100 %
FF:PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students • 100 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 100 %
6. semestr
FF:AJL11010 Zkouška z anglického jazyka • 100 %
FF:AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 100 %
FF:AJL12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 100 %
FF:AJL14061 Britská povídka ve 20. stol. • 100 %
FF:AJL16061 Ženské postavy v románech a v teoretických pohledech • 100 %
FF:AJL16174 Anglo-americká politická témata v beletrii, filmu a televizi • 100 %
FF:AJL17051 Úvod do afroamerické historie a kultury • 100 %
FF:AJL18096 Major Issues in Canadian Society • 100 %
FF:AJL19800 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 100 %
FF:ARTS087 The Russian Society in the 20th Century: Political Attitudes, Collaboration and Resistance, Church and Culture • 100 %

Estetika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 100 %
FF:ESA001 Estetický proseminář • 98 %
FF:ESA108 Latina I. • 93 %
FF:ESA141 Filosofie pro estetiku I. • 93 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 64 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 47 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Krize kultury • 41 %
FF:ESA911 Evropská kulturní studia: Realismus v evropském umění • 28 %
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 22 %
FF:ESB038 Estetika komiksu • 19 %
FF:ESB094 Chesterton a Tolkien jako kritici umění • 16 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 14 %
2. semestr
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 92 %
FF:ESA142 Filosofie pro estetiku II. • 90 %
FF:ESA003 Seminář k dějinám estetiky • 88 %
FF:ESB089 Počítačové edice a prezentace • 84 %
FF:ESA109 Latina pro estetiku II. • 78 %
FF:ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy • 41 %
FF:ESA012 Umělecké manifesty • 39 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 35 %
FF:ESA912 Evropská kulturní studia: Mytologie a literatura • 22 %
FF:ESAA62 Beauty in Japanese Thought • 20 %
FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace • 20 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 20 %
FF:ESA052 Shakespeare: umění a ctnost • 16 %
FF:ESAA29 Visual Art • 12 %
2. ročník
3. semestr
FF:ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance • 91 %
FF:ESA107 Terminologický seminář k teorii umění • 91 %
FF:ESA005 Kapitoly z dějin estetiky • 86 %
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 86 %
FF:ESB097 Tematická exkurze • 86 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 82 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Krize kultury • 82 %
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 41 %
FF:ESB038 Estetika komiksu • 41 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 27 %
FF:ESA141 Filosofie pro estetiku I. • 18 %
FF:ESA108 Latina I. • 14 %
FF:ESBA01 The Aesthetics of Everyday Life • 14 %
FF:ESB094 Chesterton a Tolkien jako kritici umění • 14 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 14 %
4. semestr
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 95 %
FF:ESA191 Forma a obsah jako estetické kategorie • 89 %
FF:ESA283 Roman Ingarden: Umělecké dílo literární • 89 %
FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace • 74 %
FF:ESAA62 Beauty in Japanese Thought • 53 %
FF:ESAA29 Visual Art • 47 %
FF:ESA056 Shakespeare a otázky zla • 47 %
FF:ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy • 47 %
FF:ESA012 Umělecké manifesty • 37 %
FF:ESA109 Latina pro estetiku II. • 32 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 16 %
FF:ESA142 Filosofie pro estetiku II. • 16 %
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 11 %
FF:CJVRRM Ruský jazyk C1 - C2 • 11 %
FF:ESA003 Seminář k dějinám estetiky • 11 %
FF:ESB028 Fantasy z pohledu estetiky • 11 %
FF:ESB089 Počítačové edice a prezentace • 11 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 11 %
3. ročník
5. semestr
FF:ESA911 Evropská kulturní studia: Realismus v evropském umění • 95 %
FF:ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) • 90 %
FF:ESA300 Seminář k bakalářské diplomové práci • 90 %
FF:ESB099 Praxe v kulturní instituci • 80 %
FF:ESAA28 Social Art • 50 %
FF:ESB028 Fantasy z pohledu estetiky • 35 %
FF:ESA005 Kapitoly z dějin estetiky • 25 %
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 20 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 20 %
6. semestr
FF:ESABDP Bakalářská diplomová práce • 84 %
FF:ESA912 Evropská kulturní studia: Mytologie a literatura • 63 %
FF:ESABZE Státní závěrečná zkouška bakalářská • 58 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 21 %
FF:ESAA29 Visual Art • 21 %
FF:ESB099 Praxe v kulturní instituci • 21 %
FF:ESBA02 Everyday Aesthetics • 16 %
FF:ESA052 Shakespeare: umění a ctnost • 11 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 11 %

Estetika (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FF:ESA001 Estetický proseminář • 100 %
FF:ESA141 Filosofie pro estetiku I. • 100 %
FF:ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 50 %
FF:DSBCB36 Dějiny starověku pro neoborové studenty (Přední východ, Egypt, Řecko) • 25 %
FF:DU1705 Uvedení do studia dějin umění I. • 25 %
FF:DU2387 The Cult of the Cross in Late Antique Armenia and Iberia: Monuments, National Narratives and Liturgy • 25 %
FF:ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance • 25 %
FF:ESA108 Latina I. • 25 %
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 25 %
FF:ESA911 Evropská kulturní studia: Realismus v evropském umění • 25 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Krize kultury • 25 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 25 %
2. semestr
FF:ESA003 Seminář k dějinám estetiky • 75 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 75 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:ESA052 Shakespeare: umění a ctnost • 50 %
FF:ESA142 Filosofie pro estetiku II. • 50 %
FF:ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy • 50 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 50 %
FF:CJVVST Vstupní test • 25 %
FF:DU1703 Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce • 25 %
FF:DU1704 Epochy dějin umění IV: Moderní umění • 25 %
FF:DU1708 Profánní ikonografie • 25 %
FF:DU1726 Němčina pro historiky umění • 25 %
FF:ESAA62 Beauty in Japanese Thought • 25 %
FF:ESA012 Umělecké manifesty • 25 %
FF:ESA109 Latina pro estetiku II. • 25 %
FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace • 25 %
FF:ESA912 Evropská kulturní studia: Mytologie a literatura • 25 %
FF:ESB089 Počítačové edice a prezentace • 25 %
FF:MED12 Italian Renaissance Humanism • 25 %
FF:RLBCA009 Starověká náboženství • 25 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 25 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 25 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 25 %
2. ročník
3. semestr
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 100 %
FF:ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance • 100 %
FF:ESA107 Terminologický seminář k teorii umění • 100 %
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 100 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 100 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Krize kultury • 100 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 100 %
FF:ESB094 Chesterton a Tolkien jako kritici umění • 100 %
FF:ESB097 Tematická exkurze • 100 %
4. semestr
FF:ESA056 Shakespeare a otázky zla • 50 %
FF:ESA191 Forma a obsah jako estetické kategorie • 50 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 50 %
3. ročník
5. semestr
FF:ESA300 Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
FF:ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) • 75 %
FF:ESA911 Evropská kulturní studia: Realismus v evropském umění • 75 %
FF:ESAA28 Social Art • 50 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 25 %
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 25 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 25 %
FF:DU1707 Křesťanská ikonografie • 25 %
FF:ESAA02 Analytical Aesthetics • 25 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 25 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 25 %
FF:ESB028 Fantasy z pohledu estetiky • 25 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 25 %
FSpS:P996 Tělesná výchova – Zimní výcvikový kurz • 25 %
6. semestr
FF:ESABDP Bakalářská diplomová práce • 75 %
FF:ESABZE Státní závěrečná zkouška bakalářská • 75 %
FF:ESA012 Umělecké manifesty • 50 %
FF:DU1706A Postupová ročníková práce • 25 %
FF:ESAA29 Visual Art • 25 %
FF:ESA052 Shakespeare: umění a ctnost • 25 %
FF:ESA283 Roman Ingarden: Umělecké dílo literární • 25 %
FSpS:P9014 Physical Education – Spinning • 25 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM systém • 25 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 25 %

Estetika (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FF:ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 92 %
FF:ESA141 Filosofie pro estetiku I. • 67 %
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 33 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 17 %
FF:ESB094 Chesterton a Tolkien jako kritici umění • 17 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 17 %
2. semestr
FF:ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy • 89 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 33 %
FF:CJJ52 Lingvistický experiment • 33 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 33 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 33 %
FF:CORE101 V síti přírody a umělé inteligence: výhledy člověka 21. století očima literatury a umění • 22 %
FF:ESA012 Umělecké manifesty • 22 %
FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace • 22 %
FF:ESA142 Filosofie pro estetiku II. • 22 %
FF:RLB666 Konec světa • 22 %
FF:ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost • 11 %
FF:ARTS023 3 asijské jazyky: Komparativní úvod • 11 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 11 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:CJVVST Vstupní test • 11 %
FF:CORE102 Jak Číňané vnímají svět: Čínské vize pro 21. století • 11 %
FF:ESAA62 Beauty in Japanese Thought • 11 %
FF:ESA052 Shakespeare: umění a ctnost • 11 %
FF:ESA912 Evropská kulturní studia: Mytologie a literatura • 11 %
FF:ESB028 Fantasy z pohledu estetiky • 11 %
FF:FAVBPA030 Dějiny filmových teorií po roce 1945 • 11 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 11 %
FF:JPNB43 Japonská kultura ve filmu • 11 %
FF:ROM1BFR02 Francouzština II (pro nefrancouzštináře) • 11 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 11 %
FSpS:P988 Tělesná výchova – Plavání • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 100 %
FF:ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse • 50 %
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 50 %
FF:CJJ06 Současný český jazyk – syntax • 50 %
FF:CJJ07 Praslovanština • 50 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 50 %
FF:ESAA31V Arts – Aesthetics – Politics • 50 %
FF:ESA005 Kapitoly z dějin estetiky • 50 %
FF:ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance • 50 %
FF:ESA107 Terminologický seminář k teorii umění • 50 %
FF:ESA108 Latina I. • 50 %
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 50 %
FSpS:P9032 Tělesná výchova – Street Dance • 50 %
FSpS:P9035 Tělesná výchova – Swing • 50 %
4. semestr
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 67 %
FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace • 67 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 67 %
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 33 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 33 %
FF:CJJ07 Praslovanština • 33 %
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 33 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 33 %
FF:ESA191 Forma a obsah jako estetické kategorie • 33 %
FF:ESB028 Fantasy z pohledu estetiky • 33 %

Etnologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FF:ETBA100 Kapitoly z dějin české etnologie I • 97 %
FF:ETBA111 Úvod do etnologie • 97 %
FF:ETBA112 Etnologie v dějinách • 97 %
FF:ETBA113 Etnologický proseminář • 95 %
FF:ETBA114 Metody a techniky etnologického výzkumu • 95 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 42 %
FF:ETBB140 Hudební projevy každodennosti • 32 %
FF:ETBA118 Oděvní kultura • 29 %
FF:ETBB107 Péče o kulturní dědictví I • 26 %
FF:ETBA117 Sídlo a dům • 16 %
FF:DSBCB29 Vikingové na mořích i na pevnině • 13 %
FF:ETBA102 Náboženství a sociální vědy • 13 %
PdF:TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách • 13 %
FF:ETBA105 Etnické procesy a Evropa I • 11 %
FF:ETBB129 Člověk a les • 11 %
FF:ETBB130 Úvod do urbánní etnologie • 11 %
2. semestr
FF:ETBA104 Úvod do folkloristiky - seminář • 95 %
FF:ETBA108 Úvod do folkloristiky • 95 %
FF:ETBA101 Kapitoly z dějin české etnologie II • 92 %
FF:ETBA124 Terénní výzkum I • 82 %
FF:ETBA136 Slované: etnologie a slavistika • 45 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 39 %
FF:ETBB137 Divadlo v kulturním kontextu • 37 %
FF:ETBB103 Období socialismu z etnologické perspektivy • 34 %
FF:ETBB110 Kulturní a sociální procesy • 34 %
FF:ETBB138 Etnologické praktikum: SIEF 2023 • 32 %
FF:ETBA123 Odborná exkurze • 26 %
FF:ETBB108 Péče o kulturní dědictví II • 26 %
FF:ETBB101 Evropská etnologie jako badatelský diskurz • 24 %
FF:ETBB109 Regionální typy lidového oděvu • 24 %
FF:ETBB134 Interdisciplinární studium současného venkova • 24 %
FF:ETBB141 Etnický a kulturní obraz Slovenska • 24 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 18 %
FF:CJVVST Vstupní test • 11 %
FF:ETBA103 Historická religiozita v českých zemích • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:ETBA117 Sídlo a dům • 100 %
FF:ETBA105 Etnické procesy a Evropa I • 92 %
FF:ETBB127 Bibliografie a elektronické informační zdroje • 85 %
FF:ETBB130 Úvod do urbánní etnologie • 85 %
FF:ETBB140 Hudební projevy každodennosti • 85 %
FF:ETBA129 Muzejní praxe • 54 %
FF:ETBA126 Terénní výzkum II • 46 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 31 %
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 15 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 15 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 15 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 15 %
4. semestr
FF:ETBA136 Slované: etnologie a slavistika • 93 %
FF:ETBA106 Etnické procesy a Evropa II • 86 %
FF:ETBB141 Etnický a kulturní obraz Slovenska • 86 %
FF:ETBB110 Kulturní a sociální procesy • 79 %
FF:ETBB136 Orální historie v praxi • 57 %
FF:ETBB142 Kritické etnologické čtení • 43 %
FF:ETBB143 Contemporary Indigenous Communities and Their Response to Social, Cultural, Economic and Environmental Challenges • 43 %
FF:ETBA107 Pramenné studium a terénní výzkum • 36 %
FF:ETBA126 Terénní výzkum II • 36 %
FF:ETBB101 Evropská etnologie jako badatelský diskurz • 36 %
FF:ETBA123 Odborná exkurze • 29 %
FF:ARTS012 Kulturní konstrukce jinakosti • 21 %
FF:ETBA129 Muzejní praxe • 21 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 14 %
FF:ETBA124 Terénní výzkum I • 14 %
3. ročník
5. semestr
FF:ETBA115 Homo faber I • 100 %
FF:ETBB107 Péče o kulturní dědictví I • 100 %
FF:ETBB117 K sociální kultuře • 100 %
FF:ETBA102 Náboženství a sociální vědy • 92 %
FF:ETBA110 Člověk a společnost • 92 %
FF:ETBA118 Oděvní kultura • 92 %
FF:ETBA120 Seminář k bakalářské diplomové práci • 77 %
FF:ETBB129 Člověk a les • 77 %
FF:ETBA107 Pramenné studium a terénní výzkum • 46 %
FF:ETBA126 Terénní výzkum II • 46 %
FF:ETBB118 K teorii etnicity • 23 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 15 %
FF:ETBA103 Historická religiozita v českých zemích • 15 %
FF:ETBA116 Homo faber II • 15 %
FF:ETBB108 Péče o kulturní dědictví II • 15 %
FF:ETBB115 Národnostní menšiny v ČR • 15 %
FF:ETBB138 Etnologické praktikum: SIEF 2023 • 15 %
FSpS:P9025 Tělasná výchova – Posilovna se zaměřením na metody silového tréninku • 15 %
6. semestr
FF:ETBA116 Homo faber II • 92 %
FF:ETBB108 Péče o kulturní dědictví II • 92 %
FF:ETBB138 Etnologické praktikum: SIEF 2023 • 92 %
FF:ETBA103 Historická religiozita v českých zemích • 85 %
FF:ETBB109 Regionální typy lidového oděvu • 85 %
FF:ETBA121 Bakalářská diplomová práce • 62 %
FF:ETBA26 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 62 %
FF:ETBB134 Interdisciplinární studium současného venkova • 31 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 15 %

Etnologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FF:ETBA100 Kapitoly z dějin české etnologie I • 100 %
FF:ETBA111 Úvod do etnologie • 100 %
FF:ETBA112 Etnologie v dějinách • 100 %
FF:ETBA113 Etnologický proseminář • 100 %
FF:ETBA114 Metody a techniky etnologického výzkumu • 100 %
FF:AES_302 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 20 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 20 %
FF:ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse • 20 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 20 %
FF:ETBA102 Náboženství a sociální vědy • 20 %
FF:ETBB107 Péče o kulturní dědictví I • 20 %
FF:ETBB117 K sociální kultuře • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 20 %
2. semestr
FF:ETBB103 Období socialismu z etnologické perspektivy • 100 %
FF:ETBB138 Etnologické praktikum: SIEF 2023 • 100 %
FF:ETBA101 Kapitoly z dějin české etnologie II • 50 %
FF:ETBA104 Úvod do folkloristiky - seminář • 50 %
FF:ETBA108 Úvod do folkloristiky • 50 %