JPNB25 Tradiční japonské divadlo

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Rozwalka (přednášející)
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (přednášející)
Garance
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na problematiku dějin tradičních divadelních forem v Japonsku. Jednotlivé přednášky a semináře jsou věnovány základním formám, stylům a teoriím spojeným s japonskými divadelními tradicemi. Program kurzu zahrnuje rovněž samostudium textů dramatických textů (v českých, slovenských a anglických překladech), komentované projekce záznamů divadelních představení a filmových dokumentů.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen

identifikovat charakteristické prvky tradičních forem japonského divadla;
interpretovat nejdůležitější prvky japonských divadelních forem v kontextu performačních teorií;
charakterizovat jednotlivé formy a styly japonského divadla na základě jejich typických rysů;
shrnout podstatné prvky teoretických přístupů ke studiu japonských divadelních forem.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina (Mgr. Rozwalka, dr. Rumánek);
 • 2. Shlédnutí promítaného dramatu nó Acumori (studenti si aktivně dělají poznámky) (dr. Rumánek);
 • 3. Starověké zdroje klasického japonského divadla(dr. Rumánek);
 • 4. Klasické nó I. (dr. Rumánek);
 • 5. Klasické nó II. (dr. Rumánek);
 • 6. Postklasické nó a zárodky nových forem (džóruri, kabuki), etablování kjógenu (dr. Rumánek);
 • 7. Počáteční vývoj kabuki, kabuki jako divadlo herce(Mgr. Rozwalka);
 • 8. Performanční techniky kabuki(Mgr. Rozwalka);
 • 9. Vývoj dramatických textů pro kabuki (Mgr. Rozwalka);
 • 10. Slhédnutí promítaného představení kabuki(Mgr. Rozwalka)
 • 11. Loutkové divadlo bunraku (Mgr. Rozwalka)
 • 12. Vývoj japonského tradičního divadla po roce po 1868 (Mgr. Rozwalka);
Literatura
  povinná literatura
 • Kalhoty pro dva :antologie japonského divadla. Translated by Miroslav Novák - Petr Holý - Denisa Vostrá. Praha: Brody, 1997. 289 s. ISBN 80-86112-06-3. info
 • KALVODOVÁ, Dana. Vítr v piniích : japonské divadlo. Translated by Miroslav [japanolog] Novák. Praha: Odeon, 1975. info
 • RUMÁNEK, Ivan. Japonská dráma nó - žáner vo vývoji. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 459 s. ISBN 978-80-224-1148-6. info
  doporučená literatura
 • Ortolani, Benito: The Japanese Theatre. From Shamanistic Ritual to Contemporary Pluralism. Princeton: Princeton UP, 1990.
  neurčeno
 • CAVAYE, Ronald, Paul GRIFFITH a Akihiko SENDA. A guide to the Japanese stage from traditional to cutting edge. Edited by Mansai Nomura. 1st ed. Tokyo: Kodansha International, 2004. 287 s. ISBN 477002987X. info
 • Traditional Japanese theater : an anthology of plays. Edited by Karen Brazell, Translated by James T. Araki. New York: Columbia University Press, 1998. xiv, 561. ISBN 9780231108720. info
 • KEENE, Donald. Nō and Bunraku : two forms of Japanese theatre. Photo by Keizō Kaneko. Morningside ed. New York: Columbia University Press, 1990. 199 s. ISBN 9780231074193. info
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška, diskuse, studijní projekce divadelních představení (nó, kjógen, bunraku, kabuki).
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, k úspěšnému zvládnutí zkoušky je potřeba dosáhnou alespoň 70 bodu ze 100.
Kromě témat probraných v rámci přednášek a seminářů bude předmětem testu i znalost povinné studijní literatury:
Kalvodová, Dana. Vítr v piniích: japonské divadlo. Translated by Miroslav Novák. Praha : Odeon, 1975.
Kalhoty pro dva : antologie japonského divadla. Translated by Miroslav Novák - Petr Holý - Denisa Vostrá. Praha : Brody, 1997. 289 s. ISBN 80-86112-06-3.
Rumánek, Ivan. Japonská dráma nó - žáner vo vývoji. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010.
Podmínkou je rovněž pravidelná účast na výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/JPNB25