PLIN052 Copywriting

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Bc. Martin Brablec (přednášející), doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (zástupce)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 8:00–11:40 G13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvýšit připravenost studentů filologických oborů na požadavky trhu práce. Kurz je veden odborníkem z praxe, majitelem Obsahové agentury, s. r. o., (https://www.obsahova-agentura.cz/), Martinem Brablecem. Studenti během semestru projdou uceleným procesem tvorby obsahu formou simulace reálné zakázky.
1. V úvodním semináři se studenti seznámí s metodami pro sběr informací a s procesem copywritingu pro vybraného klienta. (Klient bude volen z oblasti školství, příspěvkových či neziskových organizací.) Součástí bude praktická příprava na workshop s klientem, volba vhodných metod zjišťování informací a nácvik vedení workshopu. Následovat bude setkání se zástupci klienta v Obsahové agentuře. Studenti se zúčastní reálného workshopu, během kterého získají podklady pro další práci a naučí se získané informace přehledně zpracovat.
2. V dalším semináři budou posluchači pracovat s metodami pro analýzu dat stávajícího obsahu – vyhodnocení webu, sociálních sítí, e-mailové databáze. Seminář navštíví také host Marek Žáček, specialista a spolumajitel firmy optimio, s. r. o., zaměřené na výkonnostní marketing, který studenty provede analýzou klíčových slov. Studenti se dále praktickou cestou seznámí s postupem pro navržení tonality značky (jednotný komunikační styl, který do obsahu odráží hodnoty firmy, její vize a cíle). Semináře se zúčastní i zástupce klienta. Výsledkem budou zmapované ústřední body (kotvy) pro budoucí tonalitu, kterou následně studenti samostatně zpracují.
3. Poté studenti shrnou veškeré dosud získané informace a podklady. Naučí se stanovovat obsahové hypotézy, zpracují dosud získané poznatky o cílových skupinách do tzv. protoperson (výzkumem neověřených typických zástupců cílové skupiny) a připraví si plán a otázky pro navazující výzkum. Následně účastníci kurzu samostatně zpracují obsahový výzkum u cílových skupin – pomocí dotazníků, hloubkových rozhovorů či focus group. Ze získaných informací připraví finální persony včetně souhrnu klíčových potřeb, obav a motivací. Ověří také aplikovatelnost tonality u zástupců cílových skupin. Na základě závěrů všech přípravných kroků společně projdou základy strategického plánování obsahu – od esence značky po vhodné kanály, kterými je možné komunikovat.
4. V následujících seminářích se studenti seznámí s pravidly pro nejdůležitější pilíře obsahu a copywritingu (web, e-mail, tiskoviny, reklamní formáty a články) a naučí se aplikovat závěry strategického plánování do praxe. V této fázi kurz navštíví další hosté – senior specialista na sociální sítě Lucie Čačalová, který seznámí studenty s pravidly a zásadami pro úspěšné vedení stránky na Facebooku a provede je též základy plánování reklamy, a copywriter a analytik Obsahové agentury Jan Novák, který seznámí studenty s metrikami pro vyhodnocování úspěšnosti obsahu, ukáže měření v praxi a společně se studenty navrhnou metriky pro klienta.
5. Na závěrečné prezentaci studenti představí klientovi výsledky své semestrální práce – závěry z výzkumů, tonalitu značky, plán obsahu i samotné obsahové výstupy včetně měření.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně získat a kategorizovat relevantní podklady pro copywriting a tvorbu obsahu od zadavatele i zástupců cílové skupiny;
- sestavovat analýzu klíčových slov;
- připravit obsahovou strategii včetně návrhu tonality značky dle ověřených metodik;
- vytvářet účinné texty pro web, sociální sítě, e-maily i reklamní materiály;
- navrhovat způsob měření a vyhodnocování obsahu.
Osnova
 • 1. Úvod do tématu, co všechno zahrnuje, příprava na workshop
 • 2. Workshop s klientem, exkurze do agentury
 • 3. Analýza obsahu a klíčových slov + zvaný host
 • 4. Tone of voice – workshop se zástupcem klienta
 • 5. Příprava – cílové skupiny vs. persony
 • 6. Výzkum u cílové skupiny
 • 7. Strategické plánování
 • 8. Copywriting v praxi I
 • 9. Jak na sociální sítě + zvaný host
 • 10. Copywriting v praxi II
 • 11. Analytika a revize obsahu + zvaný host
 • 12. Prezentace a závěr
Literatura
  doporučená literatura
 • BOHUŠ, Otto. Pište jako copywriter 1-3 (e-book http://ottocopy.cz/ebook-zdarma)
 • ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva : návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Vydání druhé. Český Těšín: House of Řezáč, 2016. 211 stran. ISBN 9788027006441. info
 • ŠENKAPOUN, Pavel. Webcopywriting pro samouky : průvodce moderního marketéra a podnikatele po webovém obsahu. Vydání první. Brno: Zoner Press, 2015. 207 stran. ISBN 9788074131769. info
 • JUST, Vladimír. Velký slovník floskulí. Illustrated by Vladimír Renčín. Vydání první. Praha: Rozmluvy, 2009. 352 stran. ISBN 9788073351854. info
Výukové metody
- přednášky
- workshopy
- praktická cvičení
- terénní průzkum
- samostatná domácí práce
Metody hodnocení
- účast na seminářích
- účast na workshopech
- účast na závěrečné prezentaci
- plnění zadaných úkolů při samostatné práci
- podíl na zpracovaném obsahu a výsledné strategii
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PLIN052