PLIN052 Copywriting

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Martin Brablec (pomocník), doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 L41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvýšit připravenost studentů filologických oborů na požadavky trhu práce. Kurz je veden odborníkem z praxe, majitelem Obsahové agentury, s. r. o., (https://www.obsahova-agentura.cz/), Martinem Brablecem. Studenti během semestru projdou uceleným procesem tvorby obsahu formou simulace reálné zakázky.
1. V úvodním semináři se studenti seznámí s metodami pro sběr informací a s procesem copywritingu pro vybraného klienta. (Klient bude volen z oblasti školství, příspěvkových či neziskových organizací.) Součástí bude praktická příprava na workshop s klientem, volba vhodných metod zjišťování informací a nácvik vedení workshopu. Následovat bude setkání se zástupci klienta v Obsahové agentuře. Studenti se zúčastní reálného workshopu, během kterého získají podklady pro další práci a naučí se získané informace přehledně zpracovat.
2. V dalším semináři budou posluchači pracovat s metodami pro analýzu dat stávajícího obsahu – vyhodnocení webu, sociálních sítí, e-mailové databáze. Seminář navštíví také host Marek Žáček, specialista a spolumajitel firmy optimio, s. r. o., zaměřené na výkonnostní marketing, který studenty provede analýzou klíčových slov. Studenti se dále praktickou cestou seznámí s postupem pro navržení tonality značky (jednotný komunikační styl, který do obsahu odráží hodnoty firmy, její vize a cíle). Semináře se zúčastní i zástupce klienta. Výsledkem budou zmapované ústřední body (kotvy) pro budoucí tonalitu, kterou následně studenti samostatně zpracují.
3. Poté studenti shrnou veškeré dosud získané informace a podklady. Naučí se stanovovat obsahové hypotézy, zpracují dosud získané poznatky o cílových skupinách do tzv. protoperson (výzkumem neověřených typických zástupců cílové skupiny) a připraví si plán a otázky pro navazující výzkum. Následně účastníci kurzu samostatně zpracují obsahový výzkum u cílových skupin – pomocí dotazníků, hloubkových rozhovorů či focus group. Ze získaných informací připraví finální persony včetně souhrnu klíčových potřeb, obav a motivací. Ověří také aplikovatelnost tonality u zástupců cílových skupin. Na základě závěrů všech přípravných kroků společně projdou základy strategického plánování obsahu – od esence značky po vhodné kanály, kterými je možné komunikovat.
4. V následujících seminářích se studenti seznámí s pravidly pro nejdůležitější pilíře obsahu a copywritingu (web, e-mail, tiskoviny, reklamní formáty a články) a naučí se aplikovat závěry strategického plánování do praxe. V této fázi kurz navštíví další hosté – senior specialista na sociální sítě Lucie Čačalová, který seznámí studenty s pravidly a zásadami pro úspěšné vedení stránky na Facebooku a provede je též základy plánování reklamy, a copywriter a analytik Obsahové agentury Jan Novák, který seznámí studenty s metrikami pro vyhodnocování úspěšnosti obsahu, ukáže měření v praxi a společně se studenty navrhnou metriky pro klienta.
5. Na závěrečné prezentaci studenti představí klientovi výsledky své semestrální práce – závěry z výzkumů, tonalitu značky, plán obsahu i samotné obsahové výstupy včetně měření.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně získat a kategorizovat relevantní podklady pro copywriting a tvorbu obsahu od zadavatele i zástupců cílové skupiny;
- sestavovat analýzu klíčových slov;
- připravit obsahovou strategii včetně návrhu tonality značky dle ověřených metodik;
- vytvářet účinné texty pro web, sociální sítě, e-maily i reklamní materiály;
- navrhovat způsob měření a vyhodnocování obsahu.
Osnova
 • 1. Úvod do tématu, co všechno zahrnuje, příprava na workshop
 • 2. Workshop s klientem, exkurze do agentury
 • 3. Analýza obsahu a klíčových slov + zvaný host
 • 4. Tone of voice – workshop se zástupcem klienta
 • 5. Příprava – cílové skupiny vs. persony
 • 6. Výzkum u cílové skupiny
 • 7. Strategické plánování
 • 8. Copywriting v praxi I
 • 9. Jak na sociální sítě + zvaný host
 • 10. Copywriting v praxi II
 • 11. Analytika a revize obsahu + zvaný host
 • 12. Prezentace a závěr
Literatura
  doporučená literatura
 • BOHUŠ, Otto. Pište jako copywriter 1-3 (e-book http://ottocopy.cz/ebook-zdarma)
 • ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva : návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Vydání druhé. Český Těšín: House of Řezáč, 2016, 211 stran. ISBN 9788027006441. URL info
 • ŠENKAPOUN, Pavel. Webcopywriting pro samouky : průvodce moderního marketéra a podnikatele po webovém obsahu. Vydání první. Brno: Zoner Press, 2015, 207 stran. ISBN 9788074131769. info
 • JUST, Vladimír. Velký slovník floskulí. Illustrated by Vladimír Renčín. Vydání první. Praha: Rozmluvy, 2009, 352 stran. ISBN 9788073351854. info
Výukové metody
- přednášky
- workshopy
- praktická cvičení
- terénní průzkum
- samostatná domácí práce
Metody hodnocení
- účast na seminářích
- účast na workshopech
- účast na závěrečné prezentaci
- plnění zadaných úkolů při samostatné práci
- podíl na zpracovaném obsahu a výsledné strategii
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/PLIN052