TIM_B_009 Kánon umění nových médií. The best of new media art I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adam Franc, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Alena Albíniová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cielom predmetu je poskytnuť poslucháčovi vizuálne ukážky prelomových diel z histórie umenia nových médií. Metódou archeológie nových médií kurz odkrýva najvýznamnejšie vplyvy historických hnutí na digitálne umenie 21. storočia.
Výstupy z učení
Študentu budú schopní:
- Rozpoznať významné diela z histórie mediálneho umenia.
- Interpretovať obsah a význam týchto diel v kontexte ich vplyvu na súčasné umenie.
- Analyzovať stratégie tvorby v rámci charakteristiky historických hnutí.
- Zhodnotiť vplyv rôznych technológií na vývoj umenia nových médií.
Osnova
 • Formy a témy digitálneho umenia:
 • - Teleprezencia a telematika
 • Precedenty:
 • László Moholy-Nagy: telephone-based art 1922
 • Roy Ascott: Aspects of Gaia 1989 AEC
 • Myron Krueger: Videoplace 1975, Metaplay
 • Umenie nových médií:
 • Paul Sermon: Telematic Dreaming (1993)
 • Masaki Fujihata: Light on the Net, 1996
 • Shu Lea Cheang: Bowling Alley, 1995¬-96
 • Ken Goldberg: Telegarden 1995
 • Raffael Lozano-Hemmer: Vectorial Elevation 1999
 • - Kinetické umenie, kybernetické skulptúry, robotické performance a telerobotika
 • Precedenty:
 • Marcel Duchamp: Bicycle wheel 1913, Rotary Plates
 • Naum Gabo: Standing wave 1920
 • L.M.Nagy :Kinetic sculpture moving 1933
 • L.M. Nagy: Light-Space Modulator (1922-30)
 • Nicolas Schöffer: CYSP1 (1956)
 • Nam June Paik: Robot K456 ( 1965)
 • Jean Tinguely: Building "Chaos 1", 1974
 • Jean Tinguely: Hommage to New York 1960
 • Tom Shannon: Squat 1966
 • Edward Ihnatowicz: Senster 1969-1970
 • Umenie nových médií:
 • Louis Philippe Demers a Bill Vorn: No Man´s Land 1996, Interactive Robotic Installation.
 • Louis Philippe Demers a Bill Vorn: Frenchman Lake: 1995, Interactive Robotic Installation.
 • Bill Vorn: Grace State Machines in the Hexagram Black Box, 2007
 • Survival Research Laboratory: A Plan For Social Improvement.
 • Amsterdam, 1988
 • Douglas Davis: Send/Recieve satellite 1977
 • Douglas Davis: The World in 24 hours
 • Kit Galloway a Sherrie Rabinovitz: Satellite arts 1977
 • Eduardo Kac: Teleporting an Unknown State1994
 • Eduardo Kac: Rara Avis 1996
 • Lynn Herschmann: Tillie, the Telerobotic Doll 1995
 • - Performance, happening, sociálna skulptúra, kolaborácia a participácia, social networking.
 • Precedenty:
 • Yoko Ono: Cut Piece (1964)
 • John Cage and dancer Merce Cunningham, Black Mountain College: Variations V.
 • Joseph Beuys How to Explain Pictures to a Dead Hare (1965)
 • Chris Burden: Shoot 1971
 • R.Rauschenberg: 9 Evenings: Theatre & Engineering (1966)
 • John Cage Variations VII
 • Alex Hay Grass Field
 • Deborah Hay Solo
 • Steve Paxton Physical Things
 • Robert Rauschenberg Open Score
 • David Tudor Bandoneon! (A Combine)
 • Umenie nových médií:
 • Golan Levin: Telesymphony 2001
 • 0100101110101101.ORG : Reenactment of Chris Burden's Shoot 2007, Second Life Performance
 • - Inštalácia, multimediálne inštalácie
 • Umenie nových médií:
 • Nam June Paik: TV Sculpture, Videoflag
 • Jeffrey Shaw: The Legible City 1989
 • Masaki Fujihata: Global Interior project 1996
 • Knowbotic Research: 10_dencies 1997
 • Karlheinz Stockhausen Helicopter string quartet (1995)
 • Charlotte Davies: Osmose 1995
 • Jeffrey Shaw: EVE 1993
 • Jon McCormack: Evolving Sonic Ecosystem EDEN (2004)
 • - Tactical media, activism, and hacktivism, surveillance
 • Precedenty:
 • John Heartfield a Hannah Höchová: dada fotomontáž
 • Hans Arp, Kurt Schwitters: koláž
 • Raoul Hausmann, Johannes Baader: asambláž
 • Umenie nových médií:
 • Peter Weibel : Observation of the Observation: Uncertainty, instalation 1973
 • Thomson and Craighead: TRIGGER HAPPY 1998
 • 0100101110101101.ORG: Vaticano.org
 • 0100101110101101.ORG: Darko Maver, 1998 – 1999
 • 0100101110101101.ORG: The Nike Ground 2003
 • Etoy: etoy.share 2000
 • RSG (Radical Software group) : Carnivore 2001
 • ®TMark www.rtmartk.com 1996
 • - Apropriácia a open source
 • Precedenty:
 • Sherrie Levine: After Walker Evans 1981
 • Umenie nových médií:
 • Alexei Shulgin: 386 DX, 1998
 • Natalie Bookchin: The Intruder 1999
 • Michael Mandiberg: After Sherrie Levine, 2001
 • RSG: prepared PlayStation, 2005
 • Cory Arcangel: Super Mario Clouds (2002)
 • Cory Arcangel: I Shot Andy Warhol (2002)
 • 0100101110101101.ORG: life sharing 2000
 • Radioqualia:free radio linux 2002
Literatura
  povinná literatura
 • Dieter Daniels - Barbara U. Schmidt. Artists as inventors - inventors as artists. Edited by Ostfildern: Hatje Cantz, 2008. 237 s. ISBN 9783775721530.
 • Frieling, Rudolf, and Dieter Daniels, eds. Media Art Net 1: Survey of Media Art. New York and Vienna: Springer, 2004.
 • Tribe Mark-Reena, Jana: New Media art, Taschen 2009
 • Rush, Michael. New Media in Art. London: Thames & Hudson, 2005.
 • Christiane Paul: Digital Art. Thames & Hudson
 • Wilson, Stephen. Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology. Cambridge, MA: MIT, 2002.
 • Shanken, Edward A. Art and Electronic Media. London: Phaidon, 2009.
Výukové metody
AV projekcia, tímová reflexia a interpretácia prezentovaných diel, "homewatch".
Metody hodnocení
Výsledná práca, ktorá sa od poslucháča očakáva:
- 1. praktický výstup: vlastná tvorba v podobe audiovizuálneho diela, kde poslucháč preukáže svoje nadobudnuté znalosti.
- 2.Sprievodný teoretický text (rozsah minimálne 2 normostrany), ktorý obsahuje: popis diela, zámer, popis spôsobu spracovania, z akého konceptu vychádza, akú tému spracováva, aké stratégie a techniky boli použité.
Zadanie: Na základe ukážok rôznych umeleckých postupov a stratégií vytvorte vlastné audiovizuálne dielo, ktoré bude novým spracovaním staršieho novomediálneho diela. Reagujte súčasnými technologickými možnosťami (dostupný software na úpravu videa) na historické postupy, myšlienky a stratégie. Cieľom je rozvíjať schopnosť poslucháčov vyjadriť sa nielen teoretickým textom, ale aj pomocou vlastnej audio-vizuálnej tvorby. Pri voľbe stratégie môže poslucháč použiť niektorý z postupov, ktoré definuje Nicolas Bourriaud vo svojej publikácií Postprodukce.
Metóda hodnotenia:
- Formálna nadväznosť na diela z histórie nových médií a kvalita spracovania. - Vhodná argumentácia a preukázanie odbornosti v sprievodnom texte.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.