TIM_B_038 Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 N42
Předpoklady
Schopnost posoudit význam díla Marcela Duchampa a Johna Cage pro moderní umění.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámit studenty s dílem Marcela Duchampa a Johna Cage a jejich vlivem na vývoj moderního umění. Na seminářích budou analyzované a interpretované stěžejní díla a texty obou umělců i texty reflektující jejich dílo a vliv.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen posoudit význam Marcela Duchampa a Johna Cage pro moderní umění a interpretovat jejich stěžejní díla v aktuálních kontextech humanitního vědění.
Osnova
 • - Tradicionalismus a rozchod s tradicí.
 • - Ready made a Future of Music jako vizionářské akty a filozofické gesta.
 • - Nalezený objekt a nalezený zvuk.
 • - Estetika a anti-estetika, umění a anti-umění.
 • - Marcel Duchamp a deestetizace umělecké tvorby.
 • - John Cage a estetizace hluku.
 • - Duchamp a Cage jako strůjcové konceptuální a intermediální orientace umělecké tvorby.
 • - Umělecký a filozoficko-estetický vliv díla Duchampova a Cageova díla.
Literatura
  povinná literatura
 • Chalupecký, Jindřich: Úděl umělce: Duchampovské meditace. Torst, Praha, 1998.
 • DUCHAMP, Marcel: Rozmluvy s Pierrem Cabannem. Tranzit, Praha, 2017.
 • Cage, John: Silence. Tranzit, Praha, 2010.
  neurčeno
 • Malbert, Roger – Millar, Jeremy – Sandler, Irving – Luckett, Helen – Wright, Lauren A.: Everyday Day is a Good Day: The Visual Art of John Cage. Hayward Publishing, Londýn, 2010.
 • Brown, Kathan: John Cage Visual Art: To Sober and Quiet the Mind. Crown Point Press, San Francisco, 2001.
 • Jones, Amelia: Postmodernism and the En-Gendering of Marcel Duchamp. Cambridge UP, Cambridge, 1995
 • Nicholls, David (ed.): The Cambridge Companion to John Cage. Cambridge UP, Cambridge, 2002.
 • De Duve, Thierry: Kant After Duchamp. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts/Londýn, 1998.
 • Sanouillet, Michel – Peterson, Elmer (eds.): The Writings of Marcel Duchamp. DaCapo Press, New York, 1989.
 • Henderson, Linda Darlymple: Duchamp in Context: Science and Technology in the "Large Glass" and Related Works. Princeton UP, Princeton, 2005.
 • Cseres, Jozef (ed.): Postduchampovské reflexie I., II. a III. In: Profil súčasného výtvarného umenia 3/04 (s. 86-114), 4/04 (s. 108-133) a 1/05 (s. 94-105), Bratislava 2004.
 • Lyotard, Jean-François: Duchamp’s Trans/formers. Lapis Pr., 1995.
 • Kostelanetz, Richard (ed.): Conversing With Cage. Omnibus Press, Londýn/New York/Sydney, 1989.
 • Haladyn, Julian Jason: Marcel Duchamp: Étant donnés. Afterall Books, Cambridge, Massachusetts/Londýn, 2010.
Výukové metody
přednáška, presentace, seminární diskuse
Metody hodnocení
prezentace, závěrečný esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.