PLIN031 Korektorská cvičení II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
PLIN030 Korektor. cvičení I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubení znalostí korektorské práce. Předpokladem je dobrá znalost kodifikace češtiny a znalost korektorských značek (viz prerekvizity). Výuka bude probíhat v počítačové učebně, aby si každý student mohl vyzkoušet jak papírové, tak elektronické korektury. Zaměříme se na větší textové celky a dodržování pravidel jednotného a logicky soudržného textu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student:
- schopen provést kompletní korekturu textu;
- umět opravovat text elektronicky pomocí různých nástrojů;
- schopen provést korekturu textu v souladu se zaměřením textu.
Osnova
 • 1. Úvod + opakování.
 • 2. Dokončení opakování.
 • 3. Firemní časopis.
 • 4. Regionální noviny.
 • 5. Webové stránky.
 • 6. Katalog zboží.
 • 7. Závěrečná práce.
 • 8. Administrativní styl, oprava a úprava žádostí, úředních dopisů, vyjádření.
 • 9. Slovenština.
 • 10. Jazykové zajímavosti.
 • 11. Test.
 • 12. Rozbor testu a shrnutí.
Literatura
  povinná literatura
 • ČSN 88 0410. Korekturní znaménka pro sazbu: Pravidla používání. 2004. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2004. Dostupné z: https://inet.muni.cz/proxy/icspdoc/normy/csn-88-0410.pdf
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: FORTUNA, 2007. Dostupné z: https://inet.muni.cz/proxy/icspdoc/normy/01-6910-2007.pdf
 • ČERMÍN, Karel. Korektury a korekturní znaménka: Korektorské značky [online]. 23. 11. 2009 [cit. 2012-05-24]. Dostupné z: http://www.typo.cz/wp-content/uploads/2009/09/korektorske-znacky.pdf
  doporučená literatura
 • BEHÚN, Dalibor a Petr BEHÚN. Pište správně česky: Poradna šílených korektorů. 1. vyd. Brno: Zoner Press - Zoner Software, 2010. ISBN 978-80-7413-067-0
Výukové metody
Praktická práce s textem, provádění cvičných korektur jak papírově, tak elektronicky.
Metody hodnocení
Předpokladem pro získání zápočtu je aktivní účast v semináři, průběžné plnění zadaných úkolů a úspěšně zvládnutý závěrečný písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.