PLIN030 Korektorská cvičení I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 G13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/15, pouze zareg.: 28/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 26/15
Jiné omezení: Předmět není určen pro studenty prvního ročníku.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubení znalostí korektorské práce. Předpokladem je dobrá znalost kodifikace češtiny a znalost korektorských značek (viz prerekvizity). Zaměříme se na správné používání korektorských značek, vyznačování pravopisných, syntaktických, typografických a věcných chyb v textu, dodržování typografických pravidel. Výuka bude probíhat v počítačové učebně, aby si každý student mohl vyzkoušet jak papírové, tak elektronické korektury. V každé lekci budeme pracovat s textem a procvičovat jevy obvyklé v korektorské praxi v nakladatelstvích, v redakcích novin a časopisů. Zaměříme se na větší textové celky a dodržování pravidel jednotného a logicky soudržného textu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student:
- schopen provést kompletní korekturu textu,
- umět opravovat text pomocí různých nástrojů,
- umět opravit text podle Pravidel českého pravopisu i podle Normy na úpravu písemností,
- schopen provést korekturu textu v souladu se zaměřením textu.
Osnova
 • 1. Korektorské značky.
 • 2. Pravopisné a syntaktické chyby.
 • 3. Stylistické chyby.
 • 4. Věcné chyby.
 • 5. Typografické chyby.
 • 6. Nejčastěji se vyskytující chyby.
 • 7. Opakování.
 • 8. Závěrečný písemný test.
Literatura
  povinná literatura
 • ČSN 88 0410. Korekturní znaménka pro sazbu: Pravidla používání. 2004. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2004. Dostupné z: https://inet.muni.cz/proxy/icspdoc/normy/csn-88-0410.pdf
 • ČERMÍN, Karel. Korektury a korekturní znaménka: Korektorské značky [online]. 23. 11. 2009 [cit. 2012-05-24]. Dostupné z: http://www.typo.cz/wp-content/uploads/2009/09/korektorske-znacky.pdf
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: FORTUNA, 2007. Dostupné z: https://inet.muni.cz/proxy/icspdoc/normy/01-6910-2007.pdf
  doporučená literatura
 • BEHÚN, Dalibor a Petr BEHÚN. Pište správně česky: Poradna šílených korektorů. 1. vyd. Brno: Zoner Press - Zoner Software, 2010. ISBN 978-80-7413-067-0
Výukové metody
Praktická práce s textem, provádění cvičných korektur.
Metody hodnocení
Předpokladem pro získání zápočtu je aktivní účast v semináři, průběžné plnění zadaných úkolů a úspěšně zvládnutý závěrečný písemný test.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PLIN030