ROM1BFR01 Francouzština I (pro nefrancouzštináře)

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Remundová (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Šárka Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ROM1BFR01/T01: Út 24. 9. až Ne 22. 12. Út 9:00–10:40 KOM 108, Š. Novotná, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
ROM1BFR01/01: Po 8:00–9:40 K23, K. Remundová
ROM1BFR01/02: Po 10:00–11:40 G21, K. Remundová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 45/50, pouze zareg.: 1/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přípravný seminář je primárně určen pro studenty IT, ŠP, PORT, KAT, kteří chtějí získat takovou základní znalost jazyka, aby se mohli eventuálně zapsat dp Jazykových seminářů I - IV a získávat kredity B i v těch kurzech, které jsou vedeny ve francouzštině.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen rozumět a komunikovat francouzsky na úrovni A1 dle Evropského referenčního rámce.
Osnova
 • 1. Základy francouzské výslovnosti (přízvuk, intonace, vázání), pozdravy a představení se, národnosti
 • 2. Sloveso avoir a popis potřeb, souhlas, nesouhlas, omluva, typické francouzské produkty
 • 3. Osobní zájmena, pravidelné časování 1. třídy, zápor, rodinní příslušníci, člen neurčitý
 • 4. Přivlastňovací zájmena, povolání, tvorba ženského rodu a plurálu, číslovky do 70
 • 5. Číslovky nad 70, vyjádření zájmu, libosti a nelibosti, členy určitý a neurčitý a jejich použití, (místní předložky)
 • 6. Ukazovací zájmena, tvorba otázek, zájmy a koníčky, souhlas, dny v týdnu
 • 7. Popis domu a bytu, adjektiva a jejich umístění ve větě, konstrukce „il y a“, číslovky řadové
 • 8. Město a slovíčka pro pohyb ve městě, dopravní prostředky, Státy a země, předložka „à“ a „de“
 • 9. Každodenní činnosti, popis osoby, future proche (blízká budoucnost) a rozkazovací způsob
 • 10. Vzdělávání, měsíce a hodiny, předložky času, časování sloves 2. třídy, přijmutí a odmítnutí pozvání
 • 11. Jídlo a pití, vyjádření množství, dělivý člen
 • 12. Zápočtový test
Literatura
 • BEKOVÁ, Jarmila, Marion BÉRARD, Alexandra KOZLOVÁ a Radim ŽATKA. Allez hop! : francouzština pro každého. 1. vydání. Brno: Edika, 2014. 250 stran. ISBN 9788026604594. info
 • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. Výukovými metodami jsou poslech, opakování slovních spojení dle nahrávky, četba textů, vysvětlení nových výrazů a vazeb, odpovědi na otázky z textu, vysvětlení nových gramatických jevů, aplikace nové gramatiky a slovní zásoby ve cvičeních, diktáty, dialogy ve dvojicích, písemné domácí úkoly například formou překladu vět z češtiny do francouzštiny.
Metody hodnocení
o povinná účast na hodinách (max. dvě neomluvené absence) o absolvování krátkého pohovoru s vyučujícím na konci kurzu o zápočtový test (úspěšnost min. 66 %)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ROM1BFR01