KJ1A001 Jazykový seminář katalánštiny 1

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
4/4/5. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Brabec (přednášející)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavlína Javorová Švandová
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je, aby studenti získali znalost katalánského jazyka odpovídající úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti ukončí kurzy komunikativními jazykovými dovednostmi, které potřebují k pochopení a projevům projevů týkajících se základních osobních informací, rodiny, nakupování, místní geografie nebo zaměstnání. To zahrnuje jak vlastní jazykové kompetence (fonetické, lexikální, gramatické atd.), tak sociolingvistické a pragmatické (rozlišování mezi druhy textu, znalostmi registrů atd.).
Výstupy z učení
Na konci kurzu musí být student základním uživatelem jazyka. Proto musíte být schopni: 1. Porozumět běžně používaným frázím a výrazům souvisejícím s otázkami bezprostředního významu (například základní osobní informace, informace o rodině, nakupování, místní geografie, zaměstnání). 2. Komunikovat v jednoduchých a pravidelných situacích, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a obvyklých tématech. 3. Popsat jednoduché aspekty vlastních zkušeností nebo osobního zázemí.
Osnova
 • 1. Osobní informace 2. Bydlení 3 Činnosti a profesní vztahy 4. Denní činnost; volný čas a zábavy 5. Výlety 6 Asociativní vztahy 7 Zprávy 8 Fyzické a duševní stavy osoby 9 Vzdělávání 10 Nákupy 11 Gastronomie 12 Veřejné a soukromé služby 13 Místa 14 Atmosférické podmínky 15 Jazyk a komunikace
Literatura
  povinná literatura
 • Albert Vilagrasa Grandia (2018): A punt 1. Curs de català. Llibre de l’alumne. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
  neurčeno
 • Mas, Marta; Albert Vilagrasa; Núria Bastons; Gemma Verdés; M. Helena Vergés (2005): Veus 1. Curs de català (llibre de l’alumne). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (2007-2015): Guies de conversa universitària [recurs en línia]. (Consulta: 3-9-2015).
 • UTRERA DOMINGUEZ, David. Cvičení z katalánštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 145 s. ISBN 978-80-210-7436-1. Digitální knihovna FF MU info
 • UTRERA DOMINGUEZ, David. Cvičení z katalánštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 145 s. ISBN 978-80-210-7436-1. Digitální knihovna FF MU info
 • MAS PRATS, Marta a Albert VILAGRASA GRANDIA. Gramàtica catalana de la A a la Z. Edited by Anna Bartra Kaufmann. 1a ed. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012. 509 s. ISBN 9788498835243. info
Výukové metody
Teoretická příprava, cvičení, debaty, domácí úkoly
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška se skládá ze 4 částí: ústní porozumění, písemné porozumění, ústní projev, písemný projev
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.