KJ1A003 Jazykový seminář katalánštiny 3

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavlína Javorová Švandová
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Rozvrh
Po 14:00–15:40 G11, kromě Po 13. 11. ; a Pá 22. 9. 10:00–13:40 L21, Pá 6. 10. 10:00–13:40 L21, Pá 20. 10. 10:00–13:40 L21, Pá 3. 11. 10:00–13:40 L21, Pá 10. 11. 10:00–13:40 L21, Pá 1. 12. 10:00–13:40 L21, Pá 15. 12. 10:00–13:40 L21
Předpoklady
KJ1A002 Seminář 2
Se suposa que l'alumnat té un nivell A2 de català.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
En aquesta assignatura es treballaran les competències comunicatives del català pròpies del nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència. Això implica adquirir un llenguatge adequat a les situacions comunicatives més habituals que es poden produir a la feina, l’escola, en àmbits d’oci o en un viatge a un territori del domini lingüístic. En relació amb la gramàtica, es tocaran qüestions relacionades amb la morfologia nominal, els determinants, els quantificadors, la flexió verbal, els adverbis i locucions adverbials (temps, lloc, direcció, manera, quantitat), les preposicions i locucions prepositives, les conjuncions i locucions conjuntives, la veu passiva i les oracions subordinades substantives i adjectives.
Výstupy z učení
Al final de l'assignatura l'alumnat ha de ser capaç de realitzar qualsevol dels requeriments del nivell B1 del MECR. Això vol dir que l'alumnat ha de poder: 1. Entendre els punts principals d'un discurs sobre temes familiars relacionats amb la feina, l'escola, l'entreteniment, etc. 2. Afrontar la majoria de situacions que es poden produir quan viatja en una àrea de parla catalana. 3. Produir textos simples connectats amb temes familiars o d'interès personal. 4. Descriure, explicar i justificar qüestions relacionades amb experiències i esdeveniments, somnis, esperances i ambicions.
Osnova
 • 1. Informació personal: descripcions físiques i psicològiques, relacions i persones. 2. Habitatge: tipus d'habitatges, serveis i edificis comuns a la ciutat, llogar o comprar habitatges. 3. Relacions professionals: condicions de treball, perspectives de treball, atur 4. Activitats diàries, experiències, oci. 5. Viatge i moviment: allotjament, mitjans de transport, informació i preparació, equipatge. 7. Condicions atmosfèriques: clima, temps, catàstrofes. 8. Compres: joguines, farmàcies, regals, drets i deures dels usuaris. 9. Condicions físiques i psicològiques: malalties, accidents, assistència sanitària, medicaments. 10. Gastronomia: restauració, guardonat d'aliments, begudes, medi ambient, serveis i preus. 11. Serveis públics i privats: policia, emergència, bancs 12. Associacions, assemblees, clubs, partits, societats
Literatura
  povinná literatura
 • Secretaria de Política Lingüística (2003): Programa de llengua catalana. Nivell elemental. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Clua, M. Jesús; Montserrat Crous, Roser Garcia et al. (2004): Curs de llengua catalana. Nivell elemental. Barcelona: Castellnou.
  doporučená literatura
 • Gramàtica de la llengua catalana. Primera edició. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2016. xli, 1439. ISBN 9788499653167. info
 • ORTEGA ROBERT, Rudolf. Tots els dubtes : una gramàtica del català a l'abast. Edited by Màrius Serra. 1a ed. Barcelona: RBA, 2014. 333 s. ISBN 9788482646992. info
  neurčeno
 • Bastons, Núria; Cristina Bernardó & Llorenç Comajoan (2011). Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide.
Výukové metody
Classes magistrals, presentacions, deures, lectures
Metody hodnocení
Examen similar a la certificació internacional del B1 de català emesa per la DGPL. En podeu trobar exemples aquí: http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/certificats_estructura_i_descripcio_proves/certificat_de_nivell_elemental_de_catala_a_elemental/
Vyučovací jazyk
Katalánština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/KJ1A003