ROM1BIJ02 Italština II (pro neitalštináře)

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Hana Fasurová (přednášející)
Mgr. Barbara Staffolani, B.A. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ROM1BIJ02/01: Po 10:00–11:40 G22, B. Staffolani
ROM1BIJ02/02: Po 12:00–13:40 G03, B. Staffolani
Předpoklady
ROM1BIJ01 Italština I || ROMIJIBXP Italština I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 34/75, pouze zareg.: 0/75, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/75
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazykový seminář je primárně určen pro studenty jednoborového studia FR, ŠP, PORT, kteří chtějí získat takovou základní znalost jazyka, aby se mohli eventuálně zapsat dp Jazykových seminářů I - IV a získávat kredity B i v těch kurzech, které jsou vedeny v italštině.
Výstupy z učení
Student získá úrovneň A2 podle Evropského referenčního rámce.
Osnova
 • Lekce 3-5 z učebnice Nuovo progetto italiano 1: Předložky spojené se členem určitým. Psaní emailu, sms, dopisu a telefonování. Příčestí minulé (Participio passato) Minulý čas (Passato prossimo) Příslovce a modální slovesa v minulém čase. Vyprávění minulých událostí. Italové a bary. Káva. Jednoduchý budoucí čas (Futuro semplice)a jeho použití. Složený budoucí čas (Futuro composto) a jeho použití. Plány, předpovědi, sliby a domněnky. Počasí. Italské svátky.
Literatura
  povinná literatura
 • MARIN, Telis a Sandro MAGNELLI. Nuovo progetto italiano. 4a ed. Roma: Edilingua, 2009. 198 s. ISBN 9789606632242.
  doporučená literatura
 • MARIN, T a S MAGNELLI. Progetto italiano nuovo 1: Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Quaderno degli esercizi. 4a ed. Roma: Edilingua, 2010. ISBN 978-960-6632-25-9. info
  neurčeno
 • JANEŠOVÁ, Jarmila. Italština pro samouky :klíč, slovník. Vyd. 1. [Praha]: Leda, 1994. 104 s. ISBN 80-901664-7-4. info
 • JANEŠOVÁ, Jarmila a Libuše PROKOPOVÁ. Česko-italská konverzace. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 298 s. info
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Stručná mluvnice italštiny [Hamplová, 1987] [2-7553]. Praha: Academia, 1987. info
Výukové metody
Seminář a doplňková cvičení
Metody hodnocení
Zkouška - formou písemného testu. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ROM1BIJ02