JPN123 Japonské písmo II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Mejzlíková (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.43
Předpoklady
JPN113 Japonské písmo I && JPN111 Japonský jazyk I - výklad
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cieľom kurzu Japonské písmo II – praktické cvičenia je opakovanie, precvičovanie a osvojenie si japonského znakového písma kandži. Výuka nadväzuje na teoretický obsah kurzu Japonské písmo II – výklad systému. Venuje sa praktickému využitiu japonských znakov prostredníctvom ich aktívneho precvičovania, obohacovania slovnej zásoby a jej využitia v kontexte jazykových cvičení. Aktívne ovládanie písania a čítania znakov bude podmienkou pre ďalší postup v štúdiu. Pravidelná účasť na výuke je povinná.
Výstupy z učení
Študent bude po úspešnom ukončení kurzu schopný:
- samostatne čítať a rozumieť významu jednoduchých japonských viet;
- napísať, prečítať a rozumieť významu základných japonských znakov;
- teoreticky analyzovať základné japonské znaky.
Osnova
  • Basic Kanji Book, Vol.1.
  • Genki I.: An Integrated Course In Elementary Japanese. Japan Times, 2002
Literatura
  • Nihongo jánaru
  • Nelson, Andrew; Haig, John. The Compact Nelson Japanese-English Character Dictionary. Tuttle. 1999.
  • Halpern, Jack. Kodansha Kanji Learner’s Dictionary. Kodansha International. 1992.
  • Chieko Kano, Hiroko Takenaka, Eriko Ishii, Yuri Shimizu (1990) Basic Kanji Book, Vol.1. Jp Trading Inc.
Výukové metody
Praktické cvičenia zamerané na precvičovanie a zapamätanie si písania japonských znakov, spojené s čítaním znakov vo vetách zamerané na celkové obohacovanie slovnej zásoby.
Metody hodnocení
Pre úspešné absolvovanie kurzu musí študent splniť dochádzku a mať načas odovzdané domáce úlohy (prepisy znakov a textov). Kurz bude hodnotený na základe pravidelných testov písaných v priebehu semestra v kombinácii so záverečnou skúškou konanou v skúškovom období daného semestra. Na pripustenie k záverečnej skúške musí celkový priemer priebežných testov presiahnuť hranicu 70 %. V prípade, že hranica úspešnosti priebežných testov sa bude pohybovať pod celkovou hodnotou 50 %, bude predmet celkovo hodnotený ako neúspešný. Študent má nárok na jednorazovú opravu priebežných testov v zápočtovom týždni v prípade, že ich priemerná úspešnosť je v rozmedzí 70-50 %. Na základe výsledkov priebežných testov sa následne pristúpi k záverečnej skúške z predmetu, ktorá sa bude konať v niektorom z riadnych alebo opravných termínov v priebehu skúškového obdobia.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Do záverečného hodnocení budu započítavány i průběžné testy.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/JPN123