AJL20003 Historický vývoj angličtiny

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Lukl (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 D22
Předpoklady
Předmět je vyučován v angličtině. Je určen pro studenty s velmi dobrou znalostí angličtiny, kteří jsou schopni sledovat v angličtině odborný text a přednášky na specializovaná témata diachronní lingvistiky. Předpokladem je velmi dobré analytické myšlení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem anglického jazyka od nejstarších stádií indoevropštiny až po současnou angličtinu. Postupně je představeno období indoevropské, pragermánské, staroanglické, středoanglické a novoanglické. Důraz je kladen na vztah mezi změnami na rovině fonologické, gramatické a lexikální a na kulturně-politické pozadí vývoje jazyka.
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na dosažení následujících výstupů: 1. Studenti porozumí vztahům mezi různými větvemi indoevropských jazyků a procesu transformace indoevropštiny do jednotlivých moderních indoevropských jazyků. 2. Studenti pochopí hlavní tendence vývoje angličtiny od období indoevropského a pragermánského přes období staroanglické, středoanglické a novoanglické až po moderní angličtinu. 3. Studenti budou schopni posoudit společensko-politické vlivy na vývoj angličtiny. 4. Studenti budou umět vysvětlit vztah mezi psanou a mluvenou formou anglického jazyka.
Osnova
 • 1. Vznik, vývoj a klasifikace indoevropských jazyků 2. Germánské jazyky a periodizace angličtiny 3. Historické a společenskopolitické pozadí staré angličtiny 4. Staroanglický fonologický systém 5. Staroanglický morfologický systém 6. Základní rysy staroanglické syntaxe 7. Historické a společenskopolitické pozadí střední angličtiny 8. Středoanglický fonologický systém 9. Základní rysy středoanglické morfologie a syntaxe 10. Historické a společenskopolitické pozadí moderní angličtiny 11. Základní rysy rané a pozdní moderní angličtiny 12. Cizí vlivy na vývoj angličtiny 13. Staroanglické, středoanglické a raně novoanglické texty
Literatura
  povinná literatura
 • CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. A Concise History of English. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 93 s. ISBN 978-80-210-7479-8. Digitální knihovna FF MU info
 • SCHENDL, Herbert. Historical linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2001. xi, 130. ISBN 9780194372381. info
  doporučená literatura
 • VACHEK, Josef. Historický vývoj angličtiny. Edited by Jan Firbas. 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 276 s. ISBN 8021004878. info
 • HLADKÝ, Josef. A GUIDE TO PRE-MODERN ENGLISH. 1. vyd. Brno: MU, 2003. 359 s. ISBN 80-210-3219-7. info
 • BAUGH, A. C. a Thomas CABLE. A history of the English language. 4th ed. London: Routledge, 1993. xiv, 444. ISBN 0415093791. info
 • HLADKÝ, Josef. An Old English, Middle English, and Early-New English reader [Hladký, 1996]. 3. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 265 s. : i. ISBN 80-210-1377-X. info
Výukové metody
V kurzu jsou použity následující výukové metody: přednáška, interaktivní cvičení během semináře (analýza textu), domácí cvičení - analýza a překlad textu, domácí úkol - četba studijních materiálů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen testem, který trvá přibližně dvě hodiny. Obsahem testu jsou témata probíraná během celého semestru. Test sestává ze 100 otázek, na které studenti odpovídají výběrem z více variant nebo doplněním jediné správné krátké odpovědi. Požadovaná úspěšnost je 60 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/AJL20003