TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jitka Šťastná (přednášející)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:50 učebna 47, kromě St 26. 10.
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
TI0001/LICHA_ST: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Šťastná
TI0001/SAMOSTUDIUM: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Šťastná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání vědomostí a dovedností v práci s přírodními a technickými materiály, s pracovními pomůckami a nástroji a realizace námětů vhodných pro zájmové kroužky. Součástí cvičení je také komplexní příprava studentů pro organizování, plánování a vedení zájmové činnosti technického charakteru.
Výstupy z učení
Studenti: Navrhnou a popíšou pracovní pomůcky a nástroje používané při práci s materiály. Navrhnou vhodné metody a techniky práce. Realizují náměty pro praktickou činnost v oblasti práce s materiály. Budou schopni reflektovat aktuální trendy při tvorbě námětů z přírodnin, papíru a kartonu, drátu, fólie apod. Vysvětlí zásady bezpečnosti a hygieny práce. Naplánují model zájmové činnosti technického charakteru.
Osnova
  • 1. Zásady bezpečnosti a hygieny práce při práci s nářadím a pomůckami. 2. Přehled současných technik a tvorba námětů pro praktickou činnost s přírodninami. 3. Přehled současných technik práce a tvorba námětů pro praktickou činnost z oblasti skládání, stříhání, modelování, pletení a dekorování z papíru. 4. Základy modelářství a tvorby modelů. 5. Přehled současných technik tvorba námětů pro praktickou činnost s technickými materiály, rozdělení drobného technického materiálu, tvorba námětů z technických materiálů. 6. Netradiční techniky s tradičními materiály – vakuové tváření plastových fólií, drátěné hlavolamy.
Literatura
  • KOCIÁNOVÁ, Ludmila, Jaroslava NOVÁKOVÁ a Ludmila ŠŤÁSTKOVÁ. Nápady pro celý rok. Photo by Jaroslav Kocián. 1. vyd. Praha: Dita, 1998. 110 s. ISBN 8085926210. info
  • KOCIÁNOVÁ, Ludmila, Jaroslava NOVÁKOVÁ a Ludmila ŠŤÁSTKOVÁ. Nápady pro celý rok. Photo by Jaroslav Kocián. Vyd. 1. Praha: Dita, 1998. 110 s. ISBN 8085926210. info
  • Nápady pro celý rok. Edited by Ludmila Kociánová - Jaroslava Nováková - Jaroslav Kocián. 1. vyd. Praha: Dita, 1998. 110 s., ba. ISBN 80-85926-21-0. info
Výukové metody
Přednášky, teoretická příprava, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Po prostudování osnovy je třeba k získání zápočtu odevzdat vlastní fotografie minimálně dvou různých výrobků, které lze využít v rámci volnočasových aktivit.
JAKÉ VÝROBKY LZE ODEVZDAT? Máte více možností:
1. Vyberete si dle interaktivní osnovy jakékoliv 2 výrobky, které vyrobíte, nafotíte a poté tyto fotografie vložíte do odevzdávárny.
nebo:
2. Nafotíte jakékoliv dva výrobky, které vytváříte kupříkladu ve svém volném čase.
nebo:
3. Nafotíte výrobky, které vyrábíte s dětmi ve škole v kroužku, ve volnočas. centru nebo na táboře či o volném čase doma :-).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/TI0001