ETMB116 Etnologie východních Slovanů

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Barbora Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 J31, kromě St 15. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět přináší vhled do tradiční lidové kultury východoslovanských národů (Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, Rusínů). Uvádí základní etnologické charakteristiky zmíněných národů včetně etnogeneze; tradiční lidovou kulturu prezentuje v současném kontextu (svátky a slavnosti, pravoslaví jako kulturní fenomén, folklor, materiální a nemateriální kulturní dědictví), reflektuje také vybrané aktuální společenské procesy (postsocialistická transformace, etnicita a nacionalismus).
Výstupy z učení
Student se bude po absolvování kurzu orientovat v problematice tradiční lidové kultury východoslovanských národů (Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, Rusínů); bude schopen uvést etnologické charakteristiky zmíněných národů včetně etnogeneze; tradiční lidovou kulturu bude chápat v současném kontextu (svátky a slavnosti, pravoslaví jako kulturní fenomén, folklor, materiální a nemateriální kulturní dědictví); bude schopen reflektovat některé společenské procesy jako je postsocialistická transformace, etnicita a nacionalismus.
Osnova
 • Úvod do studia východních Slovanů – základní historický a společenský přehled, jazyková a teritoriální charakteristika, etnografická rajonizace Ukrajinců, Rusů, Bělorusů, Rusínů
 • Nacionalismus a etnicita, etnoidentifikační role lidové kultury, specifika formování moderních národů Ukrajinců, Rusů, Bělorusů, Rusínů
 • Pravoslaví jako kulturní fenomén
 • Rituály, svátky a slavnosti – tradice a současnost
 • Folklor – historický exkurz i současné významy
 • Hmotná kultura I – lidová architektura a bydlení
 • Hmotná kultura II – řemesla a způsoby obživy v minulosti a dnes
 • Kulturní dědictví východních Slovanů – současná podoba a ochrana (ve státech Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Slovensko, Polsko)
 • Ukrajinci, Rusové, Bělorusové, Rusíni v kontextu postsocialistické transformace společnosti - proměny, krize, migrace
Výukové metody
Přednáška, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Prezence na přednáškách a diskuse (60% hodnocení), samostatná práce studentů - polostrukturovaný rozhovor s příslušníkem východoslovanského národa případně jiný terénní výzkum nebo úkol domluvený individuálně s vyučujícím (40% hodnocení). Možná individuální domluva v případě nemožnosti prezence na přednáškách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/ETMB116