CJLB603 Literatura pro děti a mládež pro magisterské studium – seminář

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/22, pouze zareg.: 1/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář nejprve seznámí se základními pojmy a teoretickými otázkami literatury pro děti a mládež, v druhé části semestru budou teoretické znalosti využity při rozboru literárních děl, zvláště těch, která vstoupila do kontextu naší literatury pro děti v posledním desetiletí.
Nebudou opomenuta ani vybraná díla významných světových autorů knih pro děti a mládež, která se v nejnovější době dočkala kvalitních českých překladů, a tak se spolupodílela na vývoji české literatury pro děti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- používat odbornou terminologii;
- orientovat se v žánrové problematice;
- analyzovat literární dílo s ohledem na specifika dětské literatury;
- orientovat se v současných vývojových trendech.
Osnova
 • Základní pojmy a funkce literatury pro děti a mládež.
 • Obsahová struktura.
 • Žánrová skladba.
 • Dětský čtenář a dětské čtenářství.
 • Dětský aspekt.
 • Problém triviality v literatuře pro mládež.
 • Česká a překladová literatura pro děti a mládež po roce 1989.
Literatura
  povinná literatura
 • TOMAN, Jaroslav. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, 1992. 98 s. ISBN 8070400552. info
  doporučená literatura
 • ŠUBRTOVÁ, Milena. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 456 s. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • TOMAN, Jaroslav. Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti : (tvorba, recepce, reflexe). [České Budějovice]: Vlastimil Johanus, 2008. 271 s. ISBN 9788090424722. info
 • ČEŇKOVÁ, SIEGLOVÁ, DEJMALOVÁ, Jana, Naděžda, Kateřina. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. první. Praha: Portál, 2006. 171 s. ISBN 80-7367-095-X. info
 • URBANOVÁ, Svatava. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století : reflexe české tvorby a recepce. Olomouc: Votobia, 2004. 457 s. ISBN 8070426683. info
 • URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. V Olomouci: Votobia, 2003. 363 s. ISBN 80-7198-548-1. info
 • TOMAN, Jaroslav. Dětské čtenářství a literární výchova. Brno: Cerm, 1999. 22 s. ISBN 8072041118. info
  neurčeno
 • www.ibby.cz
 • URBANOVÁ, Svatava. Dialogy Ivy Procházkové. Ostrava: Universitas Ostraviensis, Facultas Philosophica, 2012. 199 stran. ISBN 9788074641435. info
 • ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 11-63. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011. info
 • ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 127 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, svazek č. 104. ISBN 978-80-210-4413-5. info
 • KOVALČÍK, Zdeněk a Svatava URBANOVÁ. Minimum z literatury pro děti a mládež :stručný chronologický, tematický a žánrový přehled české literatury pro děti a mládež. Ostrava: Scholaforum, 1996. 77 s. ISBN 80-86058-15-8. info
 • ŠUBRTOVÁ, Milena. Přehled literatury pro mládež od počátku do r. 1945. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1995. 18 s. ISBN 80-85867-48-6. info
Výukové metody
Teoretická příprava, četba, diskuze, písemná seminární práce.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška.
Zkouška bude zaměřena na teorii literatury pro děti a mládež a na současný stav české dětské literatury, prověřena bude také četba primární a sekundární literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJLB603