ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 11-63. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010).
Název anglicky Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010).
Autoři ŠUBRTOVÁ, Milena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010), od s. 11-63, 53 s. Publikace NMU-37/11-02/58, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00050420
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5692-3
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011
Klíčová slova česky pohádky; česká literatura pro děti a mládež
Klíčová slova anglicky fairy tales; czech literature for children and youth
Štítky Munipress, munipress-propagace
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 20. 2. 2014 10:20.
Anotace
Pohádka získává potenciál oslovit i dospělé čtenáře (nikoli pouze v roli zprostředkovatelů), jako by se vracela ke svým kořenům, kdy její vyprávění bylo sdíleno transgeneračně. Vývoj současné autorské pohádky však potvrzuje – přes pestrost využívaných výrazových prostředků - stabilitu jejích funkcí. Zatímco z vnějšího pohledu se pohádkové příběhy proměňují v postmoderní kontaminaci s jinými žánry a jejich postupy, původní zábavná, ale především magická a existenciální funkce pohádky sílí. Moderní pohádkové příběhy vedou dětské i dospělé čtenáře cestou poetizace od prostého vnímání až k empatickému poznání. Kapitola je výsledkem dlouhodobého literárněhistorického výzkumu.
Anotace anglicky
The development of the contemporary original fairy tale confirms stability of its functions, though – despite the variety of the used means of expression. Whereas from the outside point of view fairy tale stories change in the postmodern contamination with other genres and their methods, the original entertaining but primarily magical and existential function of the fairy tale has been increasing. Modern fairy tale stories lead both child and adult readers through poetization from simple perception to empathic cognition.
Návaznosti
GA405/09/0938, projekt VaVNázev: Čeští autoři literatury pro děti a mládež
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2022 23:19