CJV_D_R Ruský jazyk pro doktorské studium

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Hanovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( D ))&&(! OBOR ( RJ )&&! OBOR ( RULI ))
Student by měl dosahovat v ruském jazyce úrovně C1 CEFR (Common European Framework), aby mohl absolvovat zkoušku nebo získat uznání již absolvované zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborné ruštiny.
Předpokladem k jejímu složení je studium ruské odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru a osvojení dovedností akademického jazyka.
Tématika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta.
Výstupy z učení
Kandidát bude schopen analyzovat a interpretovat odborné dokumenty, články. Bude schopen samostatného ústního projevu (diskuse a výměna informací).
Osnova
 • Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, problematiku vědního oboru a vlastního profesionálního uplatnění.
Literatura
  povinná literatura
 • KOLESOVA, Dar‘ja Vladimirovna a Aleksandr Anatol‘jevi CHARITONOV. Pišem esse : učebnoje posobije dlja izučajuščich russkij jazyk. 5-e izdanije. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2013. 99 stran. ISBN 9785865476023. info
  doporučená literatura
 • Иванов П.И. Методика написания рефератов, Саратов 2000
  neurčeno
 • http://www.asu.ru/files/documents/00000569.doc
 • Матюхина Н.В. Методика подготовки эссе по заданной теме, Москва 2009
 • http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/essay-2005.phtml
Výukové metody
Samostatná příprava a konzultace s učitelem. Analýza vybraného odborného textu a jeho interpretace. Diskuse odborné problematice. Argumentace.
Metody hodnocení
Zkouška z cizího jazyka se skládá s písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

A) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 až 800 slov o struktuře: 1) téma 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti 3) metodologie 4) výsledky 5) diskuze 6) bibliografie

B) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 až 1500 slovo struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů 2) teoretická východiska 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie 5) předběžné výsledky 6) očekávané či finální výsledky 7) diskuze 8) bibliografie

C) student předloží odborný článek, který sám napsal v daném cizím jazyce pro publikování v odborném periodiku

D) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném cizím jazyce nebo absolvoval magisterské studium filologie dané jazykové oblasti.

Ústní část zkoušky má formu pohovoru a jednu z následujících podob:

A) diskuze se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut

B) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci

C) student předloží certifikát na úrovni C1 (z obecného nebo odborného jazyka)

D) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce nebo absolvoval magisterské studium filologie dané jazykové oblasti.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Please send your correspondence and material for evaluation in Russian to Jekatěrina Mikešová (479142@mail.muni.cz)
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: bez výuky.
Výstupní úroveň C1 podle ERR.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJV_D_R