LMD_ZS4 Zahraniční studijní stáž IV

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je absolvování výzkumné stáže na zahraniční univerzitě, případně badatelský pobyt ve specializovaných knihovnách či archivech s relevantním primárním materiálem. Výběr místa a výzkumný plán pobytu domlouvá doktorand se školitelem.
Výstupy z učení
Student bude schopen obhájit výsledky svého výzkumu i před zahraničními odborníky; po návratu bude schopen podat zprávu o svém výzkumu.
Osnova
  • Plán pobytu, konzultace se školitelem;
  • výzkum dle možností vybrané zahraniční instituce;
  • vyhodnocení úspěšnosti výzkumného pobytu.
Literatura
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertation.
Výukové metody
Samostatná výzkumná práce.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LMD_ZS4