AR2A300 Dějiny archivnictví

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
Základní znalosti obecných a českých dějin a principů archivní teorie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět se bude konat pokud budou zapsáni minimálně 4 studenti.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má posluchačům poskytnout přehled vývoje archivnictví coby vědní disciplíny v kontextu rozvoje písemné kultury, s důrazem na vznik a proměny archivů coby odborných institucí v 19.-21. století.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat hlavní vývojové trendy archivnictví s důrazem na novověk a moderní dobu;
- popsat principy proměn metodického rámce archivní teorie v historickém kontextu;
- vysvětlit formy institučního vývoje archivů v českých zemích.
Osnova
 • 1. Písemná kultura středověku jako počátek vzniku evropských archivů.
 • 2. Archivy a jejich rozvoj v raném novověku.
 • 3. Archivy a archivnictví v době rozvoje moderních věd.
 • 4. Péče o archiválie v českých zemích v 19. století.
 • 5. České a moravské archivy v proměnách 20. století.
Literatura
 • Ludmila Sulitková: Archivnictví a spisová služba, Ústí n. Labem 2017
 • ŠAMBERGER, Zdeněk. Studie k dějinám československého archivnictví. Vyd. 1. Praha: Národní archiv, 2005. 363 s. ISBN 8086712230. info
 • KOLLMANN, Josef. Dějiny ústředního archivu českého státu : formování státního archivu od středověkého panovnického archivu listinného přes archiv české kanceláře, české komory, starého českého místodržitelství, českého gubernia a místodrž. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 1992. 710 s. ISBN 8090135803. info
 • Ivan Štarha: Moravský zemský archiv v Brně 1839-1989. Dějiny ústavu, Brno 2003
 • Markus Friedrich: Die Geburt des Archivs. Eine Wissengeschichte, München 2013
 • Patrizia Angelucci: Breve storia degli archivi e dell’archivistica, Perugia 2017
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška Předpokladem připuštění ke zkoušce je vypracování referátu o obsahu určeného článku k tématu předmětu nejpozději do konce podzimního semestru.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.