p996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. kurz. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Škoda (cvičící)
Mgr. Milan Šipl (cvičící)
PaedDr. Zdeněk Zítka (cvičící)
PaedDr. Hana Vrtělová (cvičící)
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renáta Vychodilová (cvičící)
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alexandra Malá (přednášející)
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Mudra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Mgr. Jan Škoda
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Škoda
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět je zařazen do povinné části výuky tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Počet studentů bude stanoven dle typu jednotlivých kurzů.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen zvládnout dovednosti spojené s typem jednotlivých kurzů.
Osnova
 • Kurzy jsou rozděleny podle zaměření a kombinace zaměření na: Sjezdové lyžování - SL – výuka od začátečníků až po zdokonalování pokročilých s průpravou pro carving a nácvikem carvingových oblouků. Snowboarding – SNB – od základů SNB až po zdokonalení včetně základních triků na SNB. Běžecké lyžování – BL – výuka běžecké techniky a lyžařská turistika nebo jejich kombinace.
Literatura
 • BINTER, Lukáš. Jak dokonale zvládnout snowboarding. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 96 s. ISBN 8024715090. info
 • HAVEL, Jiří, Pavel KORVAS, Ladislav ŠTEFL, Vilém PODEŠVA a Miroslav ZUCH. Lyžování. první. Brno: MZLU Brno, 2005. 102 s. ISBN 80-7157-812-6. info
 • NOVÁ, Martina [absolvent PdF. Carving - revoluce v lyžování. 2003. 73 l. : il. info
 • DUŠEK, Luděk. Metodika výkuky lyžování : metodika výuky sjezdového lyžování dle nejnovějších poznatků alpských lyžařských škol : učební texty pro studenty rekreologie a profesionální učitele lyžování. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 21 s. ISBN 8024405261. info
 • BEDŘICH, Ladislav. Carving a jeho místo v didaktice lyžování. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: MU, 2001. s. 90-93. ISBN 80-210-2712-6. info
 • PŘÍBRAMSKÝ, Miloš. Lyžování : základní lyžařská průprava, alpské lyžování, carving. První vydání. Praha: Grada Publishing, 1999. 120 stran. ISBN 8071697869. info
 • BINTER, Lukáš. Snowboarding : alpská jízda, freestyle, freeriding. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 129 s. ISBN 8071697699. info
 • WEISS, Christof. Snowboarding od A do Z. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1993. 120 s. ISBN 80-202-0459-8. info
 • DVOŘÁK, František, Lada MAŠKOVÁ a Jan WEISSHÄUTEL. Běh na lyžích. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1992. 129 s. ISBN 8070331399. info
 • DVOŘÁK, František. Běh na lyžích. 1. vyd. Praha: Olympia, 1992. 129 s. info
 • SOUKUP, Jiří. Lyžování podle alpských disciplín. 1. vyd. Praha: Olympia, 1991. 132 s. : i. info
 • CHOVANEC, Felix, Jaroslav POTMĚŠIL a Miroslav JAVORSKÝ. Běh na lyžích [Chovanec, 1979]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1979. 165 s. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Zápočet student získá za aktivní účast na kurzu.
Informace učitele
Informace k výuce najdete na www.fsps.muni.cz - celouniverzitní tělesná výchova.ZVK 2021- Malá Morávka povinná 8.2.-12.2.2021 Malá Morávka placená 8.2.-12.2.2021 Herlíkovice povinná 14.2.-19.2.2021 Herlíkovice placená 14.2.-19.2.2021
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/p996