BAX102 Litevština pro nebaltisty II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G11
Předpoklady
BAX101 Litevština I.
Předpokládá se, že posluchači již mají ukončen kurz BAX101. Kurz je určen posluchačům mimo obor baltistika. Kurz nemůžou absolvovat studenti baltistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Předmět není určen studentům oboru Baltistika
Cíle předmětu
Jedná se o čtyřsemestrální kurz, jehož cílem je seznámit posluchače s novodobou litevštinou a poskytnout jim základy její gramatiky. Tento kurs je určen pro zájemce MIMO OBOR Baltistiky: pro studenty z jiných kateder, z jiných fakult (i pro zájemce mimo MU), tzn. pro všechny, kteří uvažovali o bližším kontaktu s Litvou nebo o eventuálním studiu litevštiny.
Výstupy z učení
Student je schopen mluvit o tom, co dělá ve volném čase, jestli ho zajímá sport, cestování, kultura ap. Zvládá komunikační situace v restauraci a obchodě. Ovládá gramatické jevy jako je futurum, kondicionál, predikativ a stupňování adjektiv, adverbií a predikativu.
Osnova
 • Kurs je otevřen nejen studentům všech oborů (vyjímaje Baltistiku), ale také zaměstnancům MU. Po absolvování kurzu by posluchač měl být schopen správně číst litevské texty, ovládat základní slovní zásobu, komunikovat v běžných životních situacích a mít přehled o litevské gramatice.
Literatura
 • Lithuanian for beginners (Souběž.) : Po truputi : mokinio knyga : lietuviu kalba pradedantiesiems. info
 • VAŠKEVIČIENĖ, Lina, Elvyra KUTANOVIENĖ a Aušra VALANČIAUSKIENĖ. Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk! : komunikacijos mokymo sąsiuvinis su vaizdo įrašais. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. 131 stran. ISBN 9786094372872. info
 • PETRAŠIŪNIENĖ, Elvyra. Gramatikos pratimai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 151 s. ISBN 9786094372643. info
 • BINGELIENĖ, Ramutė. Kad nepritrūktų žodžių. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 119 s. ISBN 9786094372728. info
 • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos : lietuvių kalbos vadovėlis pažengusiems. Vilnius: Eugrimas, 2014. 311 s. ISBN 9786094372766. info
 • MIGAUSKIENĖ, Rita. Žingsnis. Illustrated by Ona Juciūtė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 167 s. ISBN 9786094372612. info
 • MIGAUSKIENĖ, Rita a Eglė VAISĖTAITĖ. Žodis žodį veja. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 199 s. ISBN 9786094372704. info
 • RAMONIENĖ, Meilutė a Virginija STUMBRIENĖ. Complete Lithuanian. London: Teach Yourself, 2010. xxii, 340. ISBN 9781444106992. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Slovníček česko-litevský a litevsko český. Brno: Neuveden, 2009. 171 s. ISBN 978-80-7399-894-3. info
 • DŽEŽULSKIENĖ, Judita. Lietuvių kalba kitakalbiams : vadovėlis. Kaunas: Technologija, 2005. 167 s. ISBN 9955097876. info
 • PIROČKINAS, Arnoldas. Česko-litevský, litevsko-český slovník :asi 18000 + 20000 hesel. Vilnius: Žodynas, 2004. 663 s. ISBN 9986465672. info
 • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004. 286 s. ISBN 9986453984. info
Výukové metody
Práce v seminářích, praktická jazyková cvičení, samostatná četba
Metody hodnocení
Písemný test a pohovor.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/BAX102