BAX104 Litevština pro nebaltisty IV.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Nina Kapušová (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 L21
Předpoklady
BAX103 Litevština III
Předpokládá se, že posluchači již mají ukončeny kurzy BAX101, BAX102 a BAX103. Kurz je určen posluchačům mimo obor baltistika. Kurz nemůžou absolvovat studenti baltistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Předmět není určen studentům oboru Baltistika
Cíle předmětu
Jedná se o kurz litevštiny, jehož cílem je seznámit posluchače s novodobou litevštinou a poskytnout jim základy její gramatiky. Kurz navazuje na dvousemestrální výuku litevštiny BAX101 a BAX102. Kurz BAX103 není vypisován pravidelně a je určen pro zájemce MIMO OBOR Baltistika: pro studenty z jinych kateder, z jinych fakult (i pro zajemce mimo MU), tzn. pro všechny, kteří uvažovali o bližším kontaktu s Litvou nebo o eventuálním studiu litevštiny a kteří si přejí pokračovat ve studiu tohoto jazyka nad rámec dvousemestrální výuky BAX101+BAX102.
Výstupy z učení
Student bude mít základní přehled o litevských participiálních tvarech a jejich užití. Bude umět skloňovat litevská determinovaná adjektiva. Bude mít rozšířenou znalost zájmen a předložek. Stávající slovní zásoba bude dále prohloubena a rozšířena o nová témata, jako je zdraví, bydlení atd.
Osnova
 • 1. Zvláštnosti skloňování substantiv: interference jednotlivých vzorů.
 • 2. Zvláštnosti skloňování adjektiv: skloňování různých stupňů adjektiv; determinované tvary; cvičení ve skloňování a stipňování determinovaných tvarů.
 • 3. Hlubší poznání kojugačního systému: slovesa obyčejná a reflexivní; časování modálních sloves; speciání případy
 • 4. Aplikace číslovek v mluveném textu: datum, časvé údaje, kalendář.
 • 5. Litevské přechodníkové konstrukce
 • 6. Litevské konstrukce s gerundiem
 • 7. Prostředky pro vyjádření nepřímé řeči: participální predikace.
Literatura
 • Frequency dictionary of modern written Lithuanian (Souběž.) : Dažninis dabartines rašomosios lietuviu kalbos žodynas : (abeceles tvarka). info
 • Lithuanian for beginners (Souběž.) : Po truputi : mokinio knyga : lietuviu kalba pradedantiesiems. info
 • VAŠKEVIČIENĖ, Lina, Elvyra KUTANOVIENĖ a Aušra VALANČIAUSKIENĖ. Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk! : komunikacijos mokymo sąsiuvinis su vaizdo įrašais. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. 131 stran. ISBN 9786094372872. info
 • PETRAŠIŪNIENĖ, Elvyra. Gramatikos pratimai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 143 s. ISBN 9786094372650. info
 • BINGELIENĖ, Ramutė. Kad nepritrūktų žodžių. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 127 s. ISBN 9786094372735. info
 • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos : lietuvių kalbos vadovėlis pažengusiems. Vilnius: Eugrimas, 2014. 311 s. ISBN 9786094372766. info
 • MIGAUSKIENĖ, Rita. Žingsnis. Illustrated by Ona Juciūtė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 143 s. ISBN 9786094372629. info
 • MIGAUSKIENĖ, Rita a Eglė VAISĖTAITĖ. Žodis žodį veja. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 171 s. ISBN 9786094372711. info
 • RAMONIENĖ, Meilutė a Virginija STUMBRIENĖ. Complete Lithuanian. London: Teach Yourself, 2010. xxii, 340. ISBN 9781444106992. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Slovníček česko-litevský a litevsko český. Brno: Neuveden, 2009. 171 s. ISBN 978-80-7399-894-3. info
 • DŽEŽULSKIENĖ, Judita. Lietuvių kalba kitakalbiams : vadovėlis. Kaunas: Technologija, 2005. 167 s. ISBN 9955097876. info
 • PIROČKINAS, Arnoldas. Česko-litevský, litevsko-český slovník :asi 18000 + 20000 hesel. Vilnius: Žodynas, 2004. 663 s. ISBN 9986465672. info
 • Lietuviu kalbos žodynas. Edited by Vytautas Vitkauskas. Vilnius: Lietuviu kalbos instituto leidykla, 2002. xxii, 1158. ISBN 9986668387. info
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Edited by Stasys Keinys - Jonas Klimavičius - Jonas Paulauskas - Juozas Pikčil. IV leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. xxiv, 967. ISBN 5420012421. info
Výukové metody
výklad systému, procvičování
Metody hodnocení
Písemný test a pohovor.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/BAX104