LJ251 Magisterský interpretační seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 A22
Předpoklady
PROGRAM ( N - LJ_ ) || PROGRAM ( N - LJU_ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům komplexní jazykově-, literárně- i kulturně-historický obraz vybraného autora tzv. poklasického období římské literatury. Jako reprezentativní osobnost je uveden Apuleius, jehož tvorba představuje vrchol latinské druhé sofistiky. Na pozadí jeho tvorby je student dále důkladně seznámen s typickými žánry i charakteristikami uvedeného proudu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- přeložit vybrané pasáže z Apuleiova literárního i odborného díla;
- komentovat tyto pasáže z jazykového i stylistického hlediska;
- diskutovat o literárním kontextu vzniku Apuleiova díla;
- popsat literární prostředky použité v díle.
Osnova
 • 1. Apuleius: kněz, filozof, rétor, či literát?
 • 2. Literární kontext Apuleiovy tvorby: druhá sofistika.
 • 3. Filozofická tvorba: a) De Socrate et eius dogmate. De deo Socratis. Představení.
 • 4. Filozofická tvorba: b) De Socrate et eius dogmate. De deo Socratis. Analýza textů: jazykové prostředky (přívlastky, grecismy, zdrobněliny apod.), argumentační postupy, stylistické a literární prostředky.
 • 5. Filozofická tvorba: c) Platonik či sofista?
 • 6. Rétorsko-vzdělávací tvorba: a) Pro se de magia, Florida. Představení.
 • 7. Rétorsko-vzdělávací tvorba: b) Pro se de magia, Florida. Analýza textů: jazykové prostředky (grecismy, zdrobněliny apod.), argumentační postupy, stylistické a literární prostředky.
 • 8. Rétorsko-vzdělávací tvorba: c) Vzdělanec a rétor či podvodný mág a svůdník?
 • 9. Románová tvorba: a) Metamorhoses sive Asinus aureus. Představení
 • 10. Románová tvorba: b) Metamorhoses sive Asinus aureus. Analýza textů: jazykové prostředky (grecismy, zdrobněliny apod.), argumentační postupy, stylistické a literární prostředky.
 • 11. Románová tvorba: c) Přívrženec mysterií či ironický kritik? Autobiografie či fikce?
 • 12. Románová tvorba: d) Román, pohádka, satira, parodie: vlivy Metamorfóz v pozdější literatuře (zejm. období renesance).
 • 13. Závěrečná syntéza: Apuleius: sofista a platonik, kněz i ironik, rétor i komik.
Literatura
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Apuleius and Drama. Listy filologické. Praha: Academia, 2008, roč. 131, 3-4, s. 541-543. ISSN 0024-4457. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. info
 • A companion to Latin literature. Edited by S. J. Harrison. 1st pub. in pbk. Malden: Blackwell Publishing, 2007. xviii, 450. ISBN 9781405161312. info
 • MAY, Regine. Apuleius and drama : the ass on stage. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2006. xi, 379. ISBN 0199202923. info
 • Lectiones scrupulosae : essays on the text and interpretation of Apuleius' Metamorphoses in honour of Maaike Zimmerman. Edited by W. H. Keulen - Ruurd R. Nauta - Stelios Panayotakis. Groningen: Barkhuis, 2006. xv, 338. ISBN 9077922164. info
 • LEE, Benjamin Todd. Apuleius' Florida : a commentary. Berlin: Walter de Gruyter, 2005. viii, 215. ISBN 3110177714. info
 • CONTE, Gian Biagio. Profilo storico della letteratura latina : dalle origini alla tarda età imperiale. 1. ed. Grassina (Firenze): Monnier Università, 2004. xxiii, 343. ISBN 8800860877. info
 • APULEIUS, Lucius. Opera quae supersunt. Edited by Rudolf Helm. Monachii: In aedibus K.G. Saur, 2001. viii, 301. ISBN 3598710550. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Řecký román I. Praha: Arista, 2001. 354 s. Antická knihovna. ISBN 80-86410-10-2. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Letteratura prosimetrica e narrativa antica. In La letteratura di consumo nel mondo greco-latino, ed. O. Pecere, A. Stramaglia. Universita degli Studi di Cassino, 1996. s. 251-264. info
 • CONTE, Gian Biagio. Letteratura latina : manuale storico dalle origini alla fine dell'impero romano. Nuov. ed. Firenze: Le Monnier, 1992. viii, 711. ISBN 8800421563. info
 • APULEIUS, Lucius. Apologie, aneb, Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví. Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1989. 129 s. ISBN 8020500758. info
 • FEHLING, Detlev. Amor und Psyche :die Schöpfung des Apuleius und ihre Einwirkung auf das Märchen, eine Kritik der romantischen Märchentheorie. Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1977. ISBN 3-515-02710-6. info
 • APULEIUS, Lucius. Zlatý osel. Translated by Václav Bahník. Ve Svobodě vyd. 1. Praha: Svoboda, 1974. 331 s. info
 • WALSCH, P. G. The Roman Novel. The Satyricon of Petronius and the Metamorphoses of Apuleius. Cambridge, 1970. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů (četba, překlad a komentář textu). Předpokládá se domácí práce.
Metody hodnocení
Vzhledem k tomu, že se jedná o seminář, je vyžadována 75% účast studentů ve výuce. Další podmínkou ukončení je odevzdání seminární práce, zadaných výkladů předem stanovených textů a překlad.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ251