HIA214II Středověká latina II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 B1.41
Předpoklady
HIA214I Středověká latina I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Středověká latina je kulturněhistorickým a jazykovým jevem, který v plné kontinuitě navazuje na latinský jazyk a latinskou literární kulturu antického starověku. Hlavním cílem kurzu je uvést pokročilé studenty medievistiky do středověké latiny a středověké latinské literatury.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu by studenti měli být schopni zhodnotit význam bible pro středověkou literaturu; objasnit postoj středověku k antice (včetně kulturních obnov před renesancí); charakterizovat formy středověké latinské poezie a prózy; užívat elektronické pomůcky pro studium středověkých latinských textů; samostatně překládat vybrané texty středověkých autorů.
Osnova
 • Bible ve středověku.
 • Antika ve středověku, renesance před renesancí.
 • Formy a žánry středo-latinské prózy.
 • Formy středolatinské poezie (poezie metrická, rytmická a rytmometrická).
 • Četba, překlad a výklad vybraných středolatinských autorů a textů: Vulgáta. Řehoř Tourský. Einhard. Widukind z Corvey. Ekkehard z Aury. Rhytmus de captivitate Paschalis Papae. Abelard a Heloisa. Rahewin. Kosmova kronika česká. Kronika kláštera žďárského. Zbraslavská kronika. Vita Karoli IV.
Literatura
  povinná literatura
 • ZACHOVÁ, Jana. Latina pro historiky a archiváře. 4. vyd., v Academii 1. Praha: Academia, 2005. 103 s. ISBN 8020013881. info
 • ZACHOVÁ, Jana. Cvičebnice latiny pro posluchače historických oborů. Jinočany: H & H, 1992. ISBN 80-85467-05-4. info
  doporučená literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen. Aus dem Tschechischen übersetzt von Hildegard Boková und Václav Bok. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag, 2007. 371 s. ISBN 978-3-412-20070-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Texty ke cvičením ze středověké latiny. Dotisk. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 87 s. info
 • LANGOSCH, Karl. Lateinisches Mittelalter (Einleitung in Sprache und Literatur). Darmstadt, 1988. info
 • KINDERMANN, Udo. Einführung in die lateinische Literatur des mittelalterlichen Europa. Turnhout: Brepols, 1998. iii, 176. ISBN 2503507018. info
 • SIDWELL, Keith C. Reading medieval Latin. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. xviii, 398. ISBN 9780521447478. info
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. 1. vyd. Praha: Arista - Baset, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86410-70-8. info
Výukové metody
Seminář, četba, domácí příprava.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); prezentace vybraných textů; závěrečná ústní zkouška ve formě překladu a diskuze nad středověkým textem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIA214II