NI05_100 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 0 kr. Doporučované ukončení: SZk. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
Mgr. Yves T'Sjoen, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předměty státní magisterské zkoušky jsou: nizozemská literatura, nizozemský jazyk. Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní. Písemná část pozůstává z překladu textu z nizozemštiny do češtiny a z eseje. Ústní část se skládá z obhajoby diplomové (nebo oborové) práce a krátkého pohovoru na téma z jazyka nebo literatury. Student si zvolí předmět, který je těžištěm jeho zájmu (např. literatura), a z tohoto předmětu napíše diplomovou (nebo oborovou) práci. U písemné části zkoušky vypracuje esej na jiné téma z tohoto předmětu. U ústní zkoušky se pohovorem zkouší vědomosti z druhého předmětu (v našem příkladě by to byl jazyk). Překlad je povinný pro všechny studenty.
Osnova
  • 1. Diplomová (nebo oborová) práce. 2. Překlad z nizozemštiny do češtiny. 3. Esej. 4. Ústní zkouška: obhajoba práce, pohovor na téma z druhého předmětu.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
ústní a písemná zkouška
Metody hodnocení
esej, diplomová práce, písemná a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Informace učitele
Podrobné informace o magisterské zkoušce najdete na: Podrobné informace o bakalářské zkoušce najdete na: https://sites.google.com/site/brnonederlandistika/studium/richtlijnen-ba-en-ma-examen zkušení komise: předseda: Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. Zkoušející: Mgr. Marta Kostelecká PhDr. Zdeněk Mareček, PhD. Mgr. Sofie Royeaerd, M.A. termín SZZk: přihlášení: harmonogram:
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.