NI01_03 Jazyková cvičení I/2

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/6/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Horáčková (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–11:40 K24, St 8:00–9:40 G12, St 10:00–11:40 G12
Předpoklady
NI01_01 Jazyková cvičení I/1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Deze cursus volgt op het vak Taalverwerving I/1. Met behulp van het leerboek Contact! 1 (E. de Leeuw, P. Roël & A. Cornax) en aanvullend materiaal wordt de woordenschat van de studenten verder uitgebreid en de grammatica van het Nederlands verder aangeleerd. Meer bepaald worden onderdelen 7 tot en met 12 in het leerboek behandeld. Alle vaardigheden (lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid) worden in het kader van deze cursus geoefend en getoetst op het eindexamen. Aan het eind van deze cursus moet de student over niveau A2 volgens het Europees referentiekader beschikken. Dit correspondeert met het profielexamen “Maatschappelijk Informeel” van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.
Výstupy z učení
De student kan zich mondeling en schriftelijk uiten in alledaagse sitauties
De student kan het gesproken en geschrevenNederlands begrijpen op het niveau A2
Osnova
 • Gezondheid: lichaamsdelen en ziektes noemen, een gesprek bij de dokter,…
 • Het gemeentehuis: aangifte doen, een paspoort/rijbewijs aanvragen,…
 • Werk: een baan zoeken, solliciteren, werkervaring omschrijven,…
 • Reizen: informatie over een reis vragen, vertellen over reizen en bestemmingen, landen en steden beschrijven
 • Het verleden: vertellen over vroeger, zeggen wat je hebt meegemaakt,…
 • Correspondentie: e-mails en brieven schrijven, structuur en conventies,…
 • Wonen: woningtypen, indeling huis, afmetingen en materialen beschrijven,…
 • Discussie: je mening geven over iets
 • Het nieuws: het weerbericht en net nieuws begrijpen, erover praten,…
 • Het schoolsysteem: onderwijs in Nederland, vertellen over je opleiding,…
 • Beroepen: beroepen benoemen en beschrijven, vertellen over je werk/stage,…
 • Wetenschap: grafieken beschrijven,…
Literatura
  povinná literatura
 • LEEUW, Elsbeth de, Petra ROËL a Annemarie CORNAX. Contact! : Nederlands voor anderstaligen. Edited by Susan Mennen - Ghislaine Giezenaar - José Bakx. Amsterdam: Intertaal, 2016. 333 stran. ISBN 9789460301346. info
 • LEEUW, Elsbeth de, Petra ROËL a Annemarie CORNAX. Contact! : Nederlands voor anderstaligen. Edited by Susan Mennen - Ghislaine Giezenaar - José Bakx. Amsterdam: Intertaal, 2016. 295 stran. ISBN 9789460301353. info
 • LEEUW, Elsbeth de, Petra ROËL a Annemarie CORNAX. Contact! : Nederlands voor anderstaligen. Edited by Susan Mennen - Ghislaine Giezenaar - José Bakx. Amsterdam: Intertaal, 2016. 134 stran. ISBN 9789460301346. info
  neurčeno
 • DEVOS, Rita, Han FRAETERS, Peter SCHOENARTS a Helga Van LOO. Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen : Dutch for foreigners : Tekstboek. Leuven / Den Haag: Acco, 2013 (13. vydání). 304 stran. ISBN: 9789033473692.
 • DEVOS, Rita, Han FRAETERS, Peter SCHOENARTS a Helga Van LOO. Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen : Dutch for foreigners : Werkboek. Leuven / Den Haag: Acco, 2013 (13. vydání). 367 stran. ISBN: 9789033473708.
 • DEVOS Rita, Helga Van LOO a Evelien VERSYCK. Nederlands voor anderstaligen : Van theorie naar praktijk : Docentenboek bij basiscursussen. Leuven / Den Haag: Acco, 2009. ISBN: 9789033473753.
 • BOER, Berna de, Margaret van der KAMP a Birgit LIJMBACH. Nederlands in gang : Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2015. 287 stran. ISBN 9789046902257.
 • FONTEIN, A. M. Help! :een cursus Nederlands voor buitenlanders. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 1989. ISBN 90-71938-11-5. info
 • BAKKER, Ineke de. Nederlands in hoofdlijnen :praktische grammatica voor anderstaligen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1995. 169 s. ISBN 90-01-05058-1. info
 • FONTEIN, A. M. a A. PESCHER-TER MEER. Nederlandse grammatica voor anderstaligen. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 1993. 287 s. : i. ISBN 90-5517-143-3. info
 • MÁČELOVÁ-VAN DEN BROECKE, Emmy a Dana SPĚVÁKOVÁ. Učebnice nizozemštiny pro Čechy : Wegwijs worden in Nederlands (Souběž.). 1. vyd. V Praze: H + H, 1997. 254 s. : i. ISBN 80-86180-00-X. info
 • DE KLEIJN, P. a E. R. NIEUWBORG. Basiswoordenboek Nederlands. Leuven: Wolters, 1983. ISBN 90-309-9200-X. info
Výukové metody
Intensieve werkcolleges en huiswerkopdrachten i.v.m. schrijven, lezen, spreken, luisteren,...
Metody hodnocení
Actieve participatie tijdens de colleges is verplicht. Maximaal twee afwezigheden worden toegestaan. Huiswerk moet op tijd worden ingediend. De studenten moeten bovendien slagen voor tussentijdse toetsen. Als aan deze eisen wordt voldaan, kan de student het examen afleggen dat uit een schriftelijk en een mondeling onderdeel bestaat.
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NI01_03