KSCA005 Gramatika čínštiny II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KSCA005/01: Po 10:00–11:40 B2.24
KSCA005/02: Po 12:00–13:40 B2.43
Předpoklady
KSCA004 Gramatika čínštiny I
Gramatika čínštiny I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Obsahem kurzu je výklad a procvičování základních gramatických jevů moderní hovorové čínštiny.
Hlavní cíle kurzu:
zvládnutí základů gramatiky čínštiny;
rozvíjení schopností samostatně se vyjadřovat v čínském jazyce;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - správně používat základní terminologii - orientovat se v problematice gramatiky čínštiny - identifikovat základní funkční charakteristiky slov - pasivně detekovat a aktivně používat probrané gramatické jevy
Osnova
  • Osnova se řídí používanou učebnicí po jednotlivých lekcích: Švarný, Oldřich, Gramatika hovorové čínštiny v příkladech I-IV, Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 1. Základní modální slovesa 2. Slovesná přípona le 3. Koncová částice le 4. Slovesná přípona guo 5. Výsledkové modifikátory I. 6. Výsledkové modifikátory II. 7. Vyšší číslovky 8. Předložky 9. Adjektiva v přísudku - rozšiřující výklad 10. Příslovce I. 11. Příslovce II. 12. Modifikátory v potenciální formě
Literatura
  • Švarný, Oldřich, Gramatika hovorové čínštiny v příkladech. Olomouc, 1997
Výukové metody
Přednáška, seminář, testy, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Průběžné domácí úkoly a testy v průběhu semestru. Včasné odevzdávání domácích úkolů a účast na hodinách. Závěrečný test. Požadovaná úspěšnost 70% Max 1 povolená absence. Ústní zkouška - znalost probraných gramatických jevů.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači Kulturních studií Číny povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/KSCA005