KSCA005 Gramatika čínštiny II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KSCA004 Gramatika čínštiny I
Gramatika čínštiny I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsahem kurzu je výklad a procvičování základních gramatických jevů moderní hovorové čínštiny.
Hlavní cíle kurzu:
zvládnutí základů gramatiky čínštiny;
rozvíjení schopností samostatně se vyjadřovat v čínském jazyce;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - správně používat základní terminologii - orientovat se v problematice gramatiky čínštiny - identifikovat základní funkční charakteristiky slov - pasivně detekovat a aktivně používat probrané gramatické jevy
Osnova
  • Osnova se řídí používanou učebnicí po jednotlivých lekcích: Švarný, Oldřich, Gramatika hovorové čínštiny v příkladech I-IV, Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 1. Základní modální slovesa 2. Slovesná přípona le 3. Koncová částice le 4. Slovesná přípona guo 5. Výsledkové modifikátory I. 6. Výsledkové modifikátory II. 7. Vyšší číslovky 8. Předložky 9. Adjektiva v přísudku - rozšiřující výklad 10. Příslovce I. 11. Příslovce II. 12. Modifikátory v potenciální formě
Literatura
  • Švarný, Oldřich, Gramatika hovorové čínštiny v příkladech. Olomouc, 1997
Výukové metody
Přednáška, seminář, testy, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Účast na hodinách a psaní průběžných testů - povolena 1 neomluvená absence za semestr. Závěrečný test. Požadovaná úspěšnost 70% Ústní zkouška - znalost probraných gramatických jevů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: dvakrát týdně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.