KSCA004 Gramatika čínštiny I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B2.24, kromě Po 13. 11.
Předpoklady
Znalost české gramatiky a základního názvosloví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo Čínská studia je vyloučen.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsahem kurzu je výklad a procvičování základních gramatických jevů moderní hovorové čínštiny.
Hlavní cíle kurzu:
zvládnutí základů gramatiky čínštiny;
rozvíjení schopností samostatně se vyjadřovat v čínském jazyce;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - správně používat základní terminologii - orientovat se v problematice gramatiky čínštiny - identifikovat základní funkční charakteristiky slov - pasivně detekovat a aktivně používat probrané gramatické jevy
Osnova
  • Osnova se řídí používanou učebnicí po jednotlivých lekcích: Švarný, Oldřich, Gramatika hovorové čínštiny v příkladech I-IV, Olomouc: Vydavatelství UP, 1998. 1. úvod 2. gramatika v čínštině 3. slovesa shi, you, zai 4. základní slovosled věty SVO 5. měrová slova 6. prepoziční slovesa 7. směrové modifikátory I. 8. směrové modifikátory II. 9. adjektiva v přísudku - rozšiřující výklad 10. modifikátory v potenciální formě 11. vedlejší věty 12. shrnutí/opakování
Literatura
    povinná literatura
  • Švarný, Oldřich, Gramatika hovorové čínštiny v příkladech I-IV, Olomouc: Vydavatelství UP, 1998.
  • Švarný O., Uher D., Úvod do studia hovorové čínštiny, Olomouc: Vydavatelství UP 1997.
    neurčeno
  • DEFRANCIS, John. The Chinese language : fact and fantasy. Paperback edition. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1986. x, 330. ISBN 0824808665. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, četba a překlad, testy a domácí úkoly
Metody hodnocení
povinné odevzdání všech domácích úkolů k zadaným termínům psaný test - gramatika probraná v kurzu, minimální úspěšnost 70%
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/KSCA004