CJDY20 Vědecká studie II

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJDY14
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto semináře je připravit článek, který bude publikován buď v konferenčním sborníku, nebo v odborném lingvistickém časopise. Článek může být napsán v jakémkoli jazyce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- napsat vědeckou studii, kterou bude možno publikovat ve vědeckém časopise anebo postkonferenčním sborníku;
- znát standardy a zvyklosti relevantní pro publikování vědecké studie,
- pochopit podstatu smysl a podstatu recenzního řízení.
Osnova
 • - Volba tématu.
 • - Rešerše sekundární literatury.
 • - Volba pramenů / výzkumných metod.
 • - Formulování hypotéz a cílů.
 • - Vlastní výzkum (experiment, dotazníkový průzkum atd.).
 • - Vyhodnocení výzkumu.
 • - Závěry.
 • - Psaní studie.
Literatura
 • Výběr literatury je individuální.
 • v závislosti na volbě tématu
Výukové metody
analýza relevantní literatury, analýza lingvistických dat
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za odevzdání odborné studie do tisku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJDY20