SUSK_10 Kapitoly z dějin divadla II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 9:00–10:40 N51, Pá 27. 3. 9:00–10:40 N51, Pá 24. 4. 9:00–10:40 N51, Pá 15. 5. 9:00–10:40 N51
Předpoklady
SUSK_09 Kapitoly z dějin divadla I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako druhá část dvousemestrální přednášky, jejímž cílem je vystihnutí význačných a podnětných etap vývoje světového divadla a dramatu. Přednáška se zaměří jak na některé historické, stylové a slohové epochy (baroko, klasicismus, romantismus, realismus, symbolismus, absurdní drama, alternativní divadlo), tak na stěžejní díla a osobnosti světové dramatiky a divadelnictví (Moliere, J. W. Goethe, K. S. Stanislavskij, B. Brecht, S. Beckett, P. Brook...).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu získá student přehled o nejdůležitějších etapách světového divadla a bude schopen interpretovat a analyzovat vybraná díla světové dramatiky.
Osnova
 • 1. KLASICISMUS (Corneille, Racine, Moliere)
 • 2. ROMANTISMUS - preromantická hnutí (Sturm und Drang), německý romantismus (Grabbe, Kleist, Büchner), francouzský romantismus (Hugo, de Musset, Mérimée), teoretické premisy romantického hnutí (Hugo, Stendhal)
 • 3. SYMBOLISMUS A MODERNA - moderna a divadlo, syntetické divadlo, počátky moderního divadla, Théâtre d'Art, Théâtre de l'Oeuvre, Paul Fort, Lugné-Poë, Alfréd Jarry, ruský realismus (Stanislavskij)
 • 4. ABSURDNÍ DIVADLO - krize jazyka a identity (Esslin), principy absurdity, "nová" dramatika (ne-dramatika) - Beckett, Ionesco, Pinter
 • 5. POLITICKÉ DIVADLO VE XX. STOLETÍ - B. Brecht, E. Piscator
 • 6. EXPERIMENTÁLNÍ DIVADLO 2. POL. XX. STOLETÍ - Living Theatre (Beck, Malina), Divadlo Laboratoř (Grotowski), Peter Brook, Odin Teatret (Barba)...
Literatura
  doporučená literatura
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999. 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
 • BLAHNÍK, Vojtěch Kristian. Světové dějiny divadla. Praha: Aventinum, 1929. info
  neurčeno
 • BERNARD, Jan. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, diskuse, domácí úkoly
Metody hodnocení
Kurz bude zakončen písemnou zkouškou.
Podmínkou ukončení předmětu je odevzdání odborné práce v rozsahu min. 18.000 znaků včetně mezer (do rozsahu se nepočítá seznam zdrojů - viz pravidla ÚHV); téma bude stanoveno vyučujícím.
Informace učitele
DOPORUČENÁ LITERATURA (seznam je orientační, nicméně znalost děl - případně i jiných - zde obsažených autorů je vřele doporučená): * SOFOKLES: Král Oidipús * PLAUTUS: Komedie o hrnci * Fraška o mistru Pathelinovi * SHAKESPEARE: Marná lásky snaha, Hamlet, Romeo a Julie * Pierre CORNEILLE: Cid * Jean RACINE: Faidra, Berenika * MOLIERE: Tartuffe, Šibalství Scapinova, Don Juan * Pierre de BEAUMARCHAIS: Figarova svatba * P. de MARIVAUX: Spor, Hra lásky a náhody * J. W. GOETHE: Faust (1. díl) * G. BÜCHNER: Leonce a Lena * Ch. D. GRABBE: Don Juan a Faust * H. v. KLEIST: Rozbitý džbán * Victor HUGO: Hernani, Ruy Blas * P. MERIMÉE: Kočár Nejsvětější Svátosti * A. S. Puškin: Evžen Oněgin * M. J. LERMONTOV: Maškaráda * A. JARRY: Král Ubu * S. BECKETT: Čekání na Godota, Poslední páska, Šťastné dny * E. IONESCO: Lekce, Plešatá zpěvačka * F. ARRABAL: Hřbitov aut, Fando a Lis * B. BRECHT: Kavkazský křídový kruh, Dobrý člověk ze Sečuanu * P. WEISS: Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata předvědené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sade * E. JELINEK - Klára S. * F. DÜRRENMAT: Návštěva staré dámy * T. DORST: Fernando Krapp mi napsal dopis * T. STOPPARD - Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi * M. RAVENHILL: Nakupování a šoustání, Faust je mrtvý * B.-M. Koltes: Boj černocha se psy, Roberto Zucco * E. WALSH: Disco pigs * * * + teoretické a historické studie * MILAN LUKEŠ: Mezi karnevalem a snem * O. BROCKETT: Dějiny divadla * V. ČERNÝ: Stredoveká dráma * P. BROOK: Prázdný prostor, Pohyblivý bod *
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUSK_10