SUSK_09 Kapitoly z dějin divadla I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. (přednášející), PhDr. Petr Macek, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 9:00–10:40 N51, Pá 25. 10. 9:00–10:40 N51, Pá 22. 11. 9:00–10:40 N51, Pá 6. 12. 9:00–10:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako první část dvousemestrální přednášky, jejímž cílem je vystihnutí význačných a podnětných etap vývoje světového divadla a dramatu. Přednáška se zaměří jak na některé historické, stylové a slohové epochy (antika, středověk, renesance, baroko), tak na stěžejní díla a osobnosti světové dramatiky a divadelnictví (Sofokles, Euripides, Machiavelli, Shakespeare, ...). V rámci přednášky budou též interpretována a analyzována vybraná díla světové dramatiky.
Výstupy z učení
Student získává schopnost samostatné analýzy vybraného dramatického díla v kontextu své doby a schopnost základní orientace v historii divadla.
Osnova
  • Osnova a materiály - též ELF - Kapitoly z dějin divadla ANTIKA - řecká tragédie (Sofoklés), principy antického divadla, divadelní prostor, komedie (Menandros), římské drama a divadlo (rozdíly oproti divadlu řeckému, Plautus)
  • STŘEDOVĚK - žánry středověkého divadla (světské - fraška, sottie, moralita; náboženské - mystérium, mirákl), komické monology, inscenační podoby středověkého divadla, karnevalové principy
  • RENESANCE - commedia erudita, commedia dell arte (postavy, principy žánru, improvizace, scénáře a vývoj k pevnému textu - Goldoni), siglo de oro, alžbětinské divadlo
  • BAROKO - opera, scénografie
Literatura
  • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 948 s. ISBN 8070080965. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky, diskuse, domácí úkoly
Metody hodnocení
Ukončení probíhá formou písemné zkoušky.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/SUSK_09