ETMB115 Hudební projevy každodennosti

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Barbora Turčanová (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 J31, kromě Út 14. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hudba je přirozenou součásti kultury každého společenstva a v mnohých hraje důležitou roli. Hudební projevy sú především součástí naši každodennosti, či už pocházejí z kategorie masové, populární anebo tzv. lidový produkce. Znění a funkce hudební produkce se mění a vyvíjí v závislosti na mnohých činitelích (společenských, politických, geografických...). Důležitým faktorem je otázka společenské ale i indivuální paměti. Cílem tohoto přednáškového cyklu je seznámit studenty s hudbou – jej podobami, společenskou funkci a faktory, které formovali jej vnímaní a fungování v společnosti.
Výstupy z učení
Študent získa vedomosti o základnej etnomuzikologickej, etnoorganologickej a etnologickej literatúre, zoznámi sa s rozličnou hudobnou produkciou a spozná kontext pôsobenia mnohých podôb hudobnej produkcie v konkrétnom období.
Osnova
 • 1. Vymezení teoretického východiska (terminologie, literatura, stav bádaní) 2. Kategorizace hudebních nástrojů 3. Starší nástrojové uskupení 4. Dechové kapely 5. Folklórní hnutí 6. Bigbít a populární hudba
Literatura
  povinná literatura
 • KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje [Kurfürst, 2002]. Vyd. 1. Praha: Togga, 2002. 1168 s. :. ISBN 80-902912-1-X. info
 • KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu : 1918-1968. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 373 s. ISBN 8020006346. info
 • KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Academia, 1994. 235 s. ISBN 8020004815. info
  doporučená literatura
 • Rice, Timothy: Velmi kratky úvod do etnomuzikologie. Praha: Karolinum, 2020
 • Jurková, Zuzana – Seidlová, Veronika: Music – Memory - Minorities: Between Archive and Activism, Praha: Karolinum, 2020.
 • ČERNÝ, Matěj. Kyjovský bigbít 1961-2021. 1. vydání. [Kyjov]: Kyjovské Slovácko v pohybu, 2021. 291 stran. ISBN 9788090519282. info
 • PAVLICOVÁ, Martina, Daniela STAVĚLOVÁ, Kateřina ČERNÍČKOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Matěj KRATOCHVÍL, Zita SKOŘEPOVÁ, Lucie UHLÍKOVÁ, Miroslav VANĚK, Zdeněk VEJVODA a Vít ZDRÁLEK. Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích. Praha: Akademie věd, 2021. 694 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-3286-7. info
 • Výroční obyčeje : současný stav a proměny. Edited by Václav Frolec. 1. vyd. V Brně: Blok, 1982. 360 s. URL info
 • JEŘÁBEK, Richard, Václav FROLEC a Dušan HOLÝ. Podluží : kniha o lidovém umění. 1. vyd. Brno: Krajské nakladatelství, 1962. 194 s. URL info
Výukové metody
Přednáška, čtení
Metody hodnocení
seminární práce + kolokvium Študent zmapuje hudební produkci v ním zvolené lokalitě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/ETMB115