IJ1A012 Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Nahálková (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 B2.24, kromě Pá 19. 4.
Předpoklady
IJ1A011 Úvod do dějin a kult Itálie I
IJ1A011 Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentovi přehled italských dějin od osmnáctého století po současnost, upozornit ho na charakteristické rysy italských dějin, na kulturní a umělecký vývoj (malířství, sochařství, architektura, hudba, film) a významné události posledních desetiletí.
Výstupy z učení
Student bude schopen: -identifikovat a shrnout důležité rysy italských dějin od 18. století; -konfrontovat historický vývoj s kulturním vývojem a zasadit nejvýznamnější umělce, osobnosti kultury a politiky do společenského a historického kontextu; -orientovat se v klíčových událostech 20. a 21. století v Itálii; -podrobnější analýzy jednoho z klíčových momentů italských dějin/kultury/umění.
Osnova
 • - 18.-19. století: Itálie v době Napoleona, Risorgimento (karbonáři, proces sjednocení Itálie), neoklasicizmus; - Sjednocená Itálie, kolonializmus, migrace; - Umění na přelomu století (Belle Epoque, futurismus); - První světová válka - Fašismus - Druhá světová válka - Poválečná Itálie (umění - film, politická situace); - Druhá polovina 20. století - Poslední desetiletí
Literatura
  povinná literatura
 • PAVLÍČEK, Jan F. Dějiny Itálie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, 247 stran. ISBN 9788024452746. info
 • PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Translated by Drahoslava Janderová - Bohumír Klípa - Kateřina Vinšová. 1. čes. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997, 493 s. ISBN 8071061522. info
  doporučená literatura
 • GIARDINA, Andrea, Giovanni SABBATUCCI a Vittorio VIDOTTO. Nuovi profili storici : con percorsi di documenti e di critica storica. Prima edizione. Bari: Editori Laterza, 2012, xi, 572. ISBN 9788842110484. info
 • GIARDINA, Andrea, Giovanni SABBATUCCI a Vittorio VIDOTTO. Nuovi profili storici : con percorsi di documenti e di critica storica. Prima edizione. Bari: Editori Laterza, 2012, viii, stra. ISBN 9788842110484. info
 • GIARDINA, Andrea, Giovanni SABBATUCCI a Vittorio VIDOTTO. Nuovi profili storici : con percorsi di documenti e di critica storica. Prima edizione. Bari: Editori Laterza, 2012, x, 978. ISBN 9788842110477. info
 • GIARDINA, Andrea, Giovanni SABBATUCCI a Vittorio VIDOTTO. Nuovi profili storici : con percorsi di documenti e di critica storica. Prima edizione. Bari: Editori Laterza, 2012, x, 897. ISBN 9788842110378. info
  neurčeno
 • students will be provided with the reading materials to be studied each week
 • Web based and electronic resources: Internet Archive https://archive.org/details/cheesewormscosmo00ginz The Literary Encyclopedia https://www.litencyc.com
Výukové metody
Přednášky, diskuse, samostatná četba.
Metody hodnocení
Písemní test a ústní zkouška. K ústní části zkoušky bude student připuštěn až po úspěšném absolvování písemného testu. Písemný test prověří znalosti probraného učiva (je potřeba dosáhnout alespoň 65%). K ústní části si student připraví výklad na jedno z klíčových momentů/proudů/osobností italských dějin/kultury/umění dle vlastních preferencí (výběr tématu je potřeba konzultovat s vyučujícím během semestru).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předpokladem pro zápis předmětu je úspěšně složená zkouška z IJ1A011.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/IJ1A012