IJ1A012 Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 K32
Předpoklady
IJ1A011 Úvod do dějin a kult Itálie I
Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podat přehled politických a kulturních dějin Apeninského poloostrova od 16. do 20. století, a to v úzkém spojení s vývojem společnosti, hmotné i duchovní kultury a umění (architektura, malířství, hudba, literatura).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a charakterizovat jednotlivé italské regiony z hlediska zeměpisného;
- porozumět vývoji regionálních států na Apeninském poloostrově;
- porovnat politický a kulturní vliv cizích států (Francie, Španělsko, Rakousko);
- vnímat dějiny Itálie v kontextu dějin Evropy;
- uvědomovat si souvislost mezi dějinami církve a dějinami Itálie;
- identifikovat a charakterizovat významné italské umělecké památky od renesance po 20. století.
Osnova
 • V Úvodu do dějin a kultury Itálie II jsou hlavní probíraná témata tato:
 • Itálie po smrti Lorenza de Medici, tažení Karla VIII., Ludvíka XII., Karla V. do Itálie, francouzsko-španělské války;
 • Itálie v době tridentského koncilu, začátek španělské nadvlády,
 • Itálie za třicetileté války; válka o španělské dědictví, počátek rakouské nadvlády;
 • Napoleon v Itálii, vznik Cisalpinské a Partenopské republiky;
 • období Restaurace; Mazziniho revoluční nacionalismus, sjednocující proces, vyhlášení Italského království;
 • politický vývoj na konci 19. století: Crispi, Giolitti.
 • Stručný přehled italských dějin 20. století.
Literatura
  povinná literatura
 • PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Translated by Drahoslava Janderová - Bohumír Klípa - Kateřina Vinšová. 1. čes. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997. 493 s. ISBN 80-7106-152-2. info
 • ŠEBELOVÁ, Zuzana. Stručné poznámky k Úvodu do dějin a kultury Itálie (V. - XIX. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. ISBN 978-80-210-7073-8. Digitální knihovna FF MU info
  doporučená literatura
 • ROSENDORFSKÝ, Jaroslav. Úvod do politických a kulturních dějin Itálie. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 227 s. ISBN 8021010614. info
 • GELMI, Josef. Papežové : od svatého Petra po Jana Pavla II. Translated by Marie Goldmannová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1994. 326 s. ISBN 8020404570. info
 • SCHULZ, Karel. Kámen a bolest. Edited by Marie Havránková. Praha: Lidové noviny, 2002. 796 s. ISBN 8071065447. info
 • BURKE, Peter. Italská renesance : kultura a společnost v Itálii. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 319 s. ISBN 8020405895. info
 • Renesanční člověk a jeho svět. Edited by Eugenio Garin. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 279 s. ISBN 8070216530. info
 • Barokní člověk a jeho svět. Edited by Rosario Villari, Translated by Jiřina Němcová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 326 s. ISBN 8070216832. info
 • TAPIÉ, Victor Lucien. Marie Terezie a Evropa : od baroka k osvícenství. Translated by Karel Kubiš - Vlasta Kubišová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 398 s. ISBN 8020406166. info
 • UHLÍŘ, Dušan. Italští karbonáři a Brno : příspěvek k dějinám neapolské buržoasní revoluce. 1961. 180 s. : p. info
 • GARIBALDI, Giuseppe. Tisíc. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954. info
 • HELAN, Pavel a Marco MOLES. L'Unità d'Italia - un intreccio di storia tra Tevere e Moldava?. Praha: Progetto RC, 2012.
 • RIDLEY, Jasper Godwin. Mussolini. Praha: Themis, 2002. Historie.
 • NEWARK, Tim. Mafie táhne do války: tajný pakt Spojenců s podsvětím. V Praze: Knižní klub, 2008.
 • DICKIE, John. Pokrevní bratrstvo: vzestup italských mafií. Praha: Fortuna Libri, 2012. Fortuna factum.
 • KVAČEK, Robert. Dva diktátorovy pády. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2008. Magnet.
  neurčeno
 • MONTANELLI, Indro a Marco NOZZA. Garibaldi [Montanelli, 1977]. Praha: Mladá fronta, 1977. info
Výukové metody
Přednáška a debata na probíraná témata.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předpokladem pro zápis předmětu je úspěšně složená zkouška z IJ1A011.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/IJ1A012