DU5007 Autoreferát

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výstupem je zpracování a odevzdání autoreferátu, shrnujícího výsledky disertační práce, který se předkládá k obhajobě. Prostřednictvím individuální přípravy a řízené konzultace je cílem vypracování a odevzdání autoreferátu, shrnujícího výsledky disertační práce, který se předkládá k obhajobě.
Výstupy z učení
Schopnost formulovat základní teze a závěry svého výzkumu v rámci disertační práce.
Osnova
  • Předmět je realizován formou individuální přípravy a řízené konzultace v těsné návaznosti na připravovanou disertační práci.
Literatura
  • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
Konzultace, diskuse, kontrola textů.
Metody hodnocení
zápočet za odevzdaný text
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.