MED17 Jazykový seminář francouzský I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika Nekudová (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 J22, Čt 14:00–15:40 B2.33
Předpoklady
! FJIA003 Jazykový seminář I && ! OBOR ( FJ ) && ! PROGRAM ( B - FJ_ ) && ! ROMFJIB2XP Francouzština III && ! ROMFJIBXJ Francouzština II && ! ROM1BFR01 Francouzština I && ! MED29 Jazykový seminář IJ I && ! MED23 Jazykový seminář SJ I && ! NOWANY ( MED23 Jazykový seminář SJ I , MED29 Jazykový seminář IJ I , ROMFJIBXP Francouzština I , ROM1BFR01 Francouzština I ) && ! PdF:FJBV_FPZ4 Francouzština pro začátečníky 4 && ! PdF:FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4 && ! PdF:FJBV_FPZ3 Francouzština pro zač. 3 && ! PdF:FJ0003 FJ pro začátečníky 3 && ! PdF:FJBV_FPZ2 Francouzština pro zač. 2 && ! PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 && ! PdF:FJBV_FPZ1 Francouzština pro zač. 1 && ! PdF:FJ0001 FJ pro začátečníky 1 && ! PrF:MP109Z Jazyk I.1. Fra. && ! FSS:CJVF101 Français pour sc. sociales I && ! FSS:CJVF401 Français pour sc. sociales I && ! PřF:JFP01 Francouzština 1 && ! ESF:BKJ_JFJ1 Jazyk 1 Francouzština && ! ESF:BPJ_JI1F Jazyk I/1 - F && ! ESF:MKJ_JFJ2 Jazyk II Francouzština && ! ESF:MPJ_JIIAF Jazyk II/A - F && ! ESF:MPJ_JII1Fa Jazyk II/1 - F && ! NOWANY ( PdF:FJBV_FPZ1 Francouzština pro zač. 1 , PdF:FJBV_FPZ3 Francouzština pro zač. 3 , PdF:FJ0001 FJ pro začátečníky 1 , PdF:FJ0003 FJ pro začátečníky 3 , PrF:MP109Z Jazyk I.1. Fra. )
Nejsou vyžadovány předchozí znalosti francouzštiny.
Předmět je určen pro začátečníky (viz "Cíle předmětu"), kteří nemají s francouzštinou ŽÁDNÉ předchozí zkušenosti. Studenti, kteří již francouzštinu na úrovni B1 (výstupní úroveň celého šetisemestrálního kurzu) ovládají, nechť si zapíší jiný románský jazyk (MED29, MED23).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/22, pouze zareg.: 1/22
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je zprostředkovat základní znalost francouzského jazyka ve všech jazykových kompetencích (A0-A1 SERR).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vyslovovat a rozlišit francouzské fonémy;
- představit se, odpovídat a pokládat otázky týkající se jeho osoby;
- dorozumět se v nejběžnějších situacích každodenního života (obchod, ulice,kavárna);
- vyprávět v minulosti;
- požádat o informaci, o schůzku.
Osnova
 • 1. Představení se (Dossier 0).
 • 2. Žádost o informace (Dossier 1).
 • 3. Otázka.
 • 4. Představení osoby; frankofonie.
 • 5. Názvy zemí a měst (Dossier 2).
 • 6. Orientace v prostoru.
 • 7. Ubytování; život v zahraničí.
 • 8. Rodina (Dossier 3).
 • 9. Zájmy.
 • 10. Denní činnosti; zdraví.
 • 11. Vyprávění v minulosti; datum, čas (Dossier 4).
 • 12. Domluva schůzky.
 • Gramatika: časování pravidelných sloves na –er a –ir, nepravidelná slovesa (être, avoir, faire, aller, pouvoir, vouloir, venir, connaître, savoir, croire, offrir), imperativ, budoucí čas, minulý čas složený, zájmena (osobní, přivlastňovací), číslovky 0-1000, člen určitý a neurčitý, il y a.
 • Průběžně cvičení DELF A1.
Literatura
  povinná literatura
 • HIRSCHSPRUNG, Nathalie a Tony TRICOT. Cosmopolite 1: Livre de l'élève. Vanves: Hachette Livre, 2017. 224 s. ISBN 978-2-01-401597-3. info
  doporučená literatura
 • Gramatika současné francouzštiny. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 207 s. ISBN 9788087471357. info
 • Francouzsko-český, česko-francouzský velký slovník : [--nejen pro překladatele]. 2. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 1471 s. ISBN 9788087471319. info
 • AKYÜZ, Anne. Les exercices de grammaire : niveau A1 : [avec corrigés]. Paris: Hachette, 2005. 222 s. ISBN 9782011554321. info
 • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, dril, procvičování). Poslech. Domácí úkoly rozšířené o e-learning (elf.phil.muni.cz).
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu je plnění zadávaných úkolů (psaní, příprava k mluvení, mluvnice, poslech a slovní zásoba)(30%) a úspěšný zápočtový test (písemný test: poslech, čtení, psaní) (70%) Povinná účast alespoň na 17 seminářích během semestru (výuka probíhá dvakrát týdně).
Navazující předměty
Informace učitele
Výjimky zájemcům mimo mateřské obory budou udělovány nejdříve v týdnu před začátkem semestru v případě nenaplnění kapacity oborovými studenty. Přednostně budou zapisováni neoboroví studenti ÚKS a neoboroví studenti, kteří plánují navštěvovat všechny navazující semináře (II-VI).
Všichni zapsaní studenti budou automaticky přihlášeni do online kurzu v Elfu.


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/MED17