MEDBcZk Státní závěrečná zkouška bakalářská z mediteránních studií

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Paolo Tabacchini, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
K bakalářské (souborné) zkoušce z mediteránních studií se smí přihlásit student, který:
a) získal předepsané kredity ze svého oboru (viz postup plnění kreditů A);
b) splnil podmínky společného základu studia na Filozofické fakultě;
c) předložil bakalářskou diplomovou práci, resp. bakalářskou oborovou práci z nediplomového oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Státní bakalářská zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí.
Termíny bakalářských zkoušek (jeden až dva v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce a v ISu tak, aby se zájemci mohli přihlásit (studenti se závazně přihlašují pouze v ISu).
V učebních materiálech je seznam otázek ze čtyřech okruhů, které mohou být součástí ústní části BcZk.
U jednooborového studia a dvouoborového diplomového studia předchází ústní části obhajoba bakalářské práce. Studenti si připraví odpovědi na otázky a výtky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce. V úvodu mohou být požádáni o krátké představení své práce.
Osnova
 • Důkladná znalost normativní mluvnice jednoho románského jazyka / novořečtiny v rozsahu daném příslušnými povinnými předměty jazykového kurzu.
 • Znalost odborné lingvistické a literárněkritické terminologie, povšechné znalosti o jazycích antického Středomoří (jaké jazyky se ve Středomoří vyskytovaly, jejich základní charakteristiky apod.).
 • Základní znalost vývojových rysů římské literatury a informovanost o jejích souvislostech s hlavními vývojovými stadii řecké literatury, v rozsahu vybraných úseků z Dějin řecké literatury od L. Canfory a Dějin římské literatury od G. B. Conta.
 • Základní znalost navazujících literatur středověkých, byzantské i moderní řecké literatury.
 • Orientace v základních historických a geografických znalostech (základem je předmět Úvod do mediteránních studií.
 • Důkladná sčetlost v autorech povinné četby v jednotlivých literárních kurzech (v kurzech, v nichž není povinná četba stanovena, znalost několika děl podle vlastního uvážení, které studenti uvedou v písemném seznamu četby: ten přinesou s sebou na ústní zkoušku).
Literatura
 • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Translated by Dagmar Bartoňková. 2., revidované a doplněné. Praha: KLP, 2004. 902 stran. ISBN 8086791106. info
 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 790 s. ISBN 8085917874. info
 • SOUČEK, Jan. Dějiny pravěku a starověku :učebnice pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Práce, 1995. 184 s. ISBN 80-208-0370-X. info
 • OSTRÁ, Růžena a Eva SPITZOVÁ. Úvod do studia románských jazyků. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 175 s. ISBN 8021012587. info
 • OLIPHANTOVÁ, Margaret. Atlas starověkého světa :po stopách významných civilizací starověku. Vyd. 1. Bratislava: Gemini, 1993. 220 s. ISBN 80-7161-052-6. info
 • ČERNÝ, Václav. Lid a literatura ve středověku, zvláště v románských zemích. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. 342 s. info
Výukové metody
Prověření studentových znalostí.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška zaměřená na základní znalosti oboru.
Informace učitele
Další doporučená literatura ke státní zkoušce je studentům známa z konkrétních kurzů. The other literature required for the state exam is known to students from particular courses. POZOR!!! V učebních materiálech je seznam otázek k ústní státní zkoušce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/MEDBcZk