EN

FF:MED23 Jazykový seminář SJ I - Informace o předmětu

MED23 Jazykový seminář španělský I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Cristina Rodríguez García (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 G25, Čt 12:00–13:40 G32
Předpoklady
! ROMSJIBXPa Španělština III && ! ROMSJIBXJ Španělština II && ! ROMSJIBXP Španělština I && ! SJIA003 Jazykový seminář I && ! OBOR ( SJ ) && ! NOWANY ( MED17 Jazykový seminář FJ I , MED29 Jazykový seminář IJ I , ROMSJIBXP Španělština I )
Vstupní jazyková úroveň je A0 (dle SERR). Předmět je tedy určen studentům BEZ JAKÝCHKOLI předchozích znalostí španělštiny. Studenti se znalostí španělštiny nechť si zapíší jiný kurz odpovídající jejich úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru Španělština. Pro velký zájem studentů mateřského oboru nebudou udělovány výjimky mimo ÚKS.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem semináře je zprostředkovat základní znalost španělského jazyka (A0-A1 SERR).
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen:
- dorozumět se v nejběžnějších situacích každodenního života: zeptat se na cestu, podat základní informace o sobě (odkud pochází, jakými jazyky mluví, koníčky, práce);
- klást otázky (koníčky, jazyky, práce, studium, hodiny, atd.) a jednoduše na ně odpovídat;
- přečíst daný text a napsat několik souvislých vět;
- aplikovat základní gramatická pravidla.
Osnova
 • Lekce 1-5 z učebnice.
 • Abeceda.
 • Rod, pravidelná slovesa, slovesa ser a tener.
 • Předložky a číslovky.
 • Pozdravy.
 • Nepravidelná slovesa.
 • Psaní dopisu a telefonování.
 • Rozdíl mezi el/la/los/las-un/una/unos/unas.
 • Sloveso gustar.
 • Rodina, práce, bydlení, jídlo.
Literatura
  povinná literatura
 • CASTRO VIUDEZ, Francisca, Pilar DÍAZ BALLESTEROS, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo Español en marcha : curso de español como lengua extranjera. Primera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. 151 stran. ISBN 9788497783736. info
  doporučená literatura
 • CASTRO, Francisca. USO de la gramática española elemental. Madrid, 1996. info
Výukové metody
V hodinách bude probíhat teoretický výklad a procvičení probíraných jevů, počítá se i s domácí přípravou studentů.
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na prověření jazykových znalostí. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/MED23