EN

FF:MED29 Jazykový seminář IJ I - Informace o předmětu

MED29 Jazykový seminář italský I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 A21, St 8:00–9:40 B2.33
Předpoklady
! ROMIJIB2XP Italština III && ! ROMIJIBXJ Italština II && ! IJIA003 Jazykový seminář I && ! OBOR ( IJ ) && ! NOWANY ( MED23 Jazykový seminář SJ I , MED17 Jazykový seminář FJ I , ROMIJIBXP Italština I , ROMIJIB2XP Italština III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/22, pouze zareg.: 0/22
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru italština.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem semináře je zprostředkovat základní znalost italského jazyka ve všech jazykových kompetencích (A0-A1 SERR).
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen:
- dorozumět se v nejběžnějších situacích každodenního života: zeptat se na cestu, povědět základní informace o sobě (odkud pochází, jakými jazyky mluví, koníčky, práce),
- klást otázky (koníčky, jazyky, práce, studium, hodiny, atd.) a jednoduše na ně odpovídat,
- přečíst daný text a napsat několik souvislých vět,
- aplikovat základní gramatická pravidla.
Osnova
 • Italská výslovnost.
 • Italský člen.
 • Představení se. Sloveso „essere“.
 • Substantiva a adjektiva: rod, číslo.
 • Slovesa I, II, III třídy.
 • Slovesa modální: dovere, potere, volere.
 • Popis cesty.
 • Číslovky základní. Hodiny.
 • Slovesa nepravidelná: essere, avere, andare, venire, uscire, fare, dire, sapere, stare.
 • Zeptat se na informace, pozdravit, popsat osobu.
 • Psaní dopisu a telefonování.
 • Minulý čas (Passato prossimo)
 • Příslovce a modální slovesa v minulém čase.
 • Vyprávění události v čase.
 • Italové a bary. Káva.
 • Přijmout a odmítnout pozvání.
Literatura
  povinná literatura
 • MARIN, Telis a Sandro MAGNELLI. Nuovo progetto italiano. 4a ed. Roma: Edilingua, 2009. 198 s. ISBN 9789606632242. info
  doporučená literatura
 • MARIN, T a S MAGNELLI. Progetto italiano nuovo 1: Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Quaderno degli esercizi. 4a ed. Roma: Edilingua, 2010. ISBN 978-960-6632-25-9. info
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Stručná mluvnice italštiny. 2. vyd. Praha: Academia, 1987. 373 s. info
 • ROSENDORFSKÝ, Jaroslav. Italsko-český slovník. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995. 915 s. ISBN 8004266088. info
 • ROSENDORFSKÝ, Jaroslav. Česko-italský slovník. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 8004261914. info
  neurčeno
 • JANEŠOVÁ, Jarmila a Anna POLVERARI. Italsko-český, česko-italský slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2006. xcv, 794. ISBN 8073350645. info
Výukové metody
Seminář a cvičení. E-learningová výuka: nutné sledovat a připravovat se podle interaktivní osnovy v Isu.
Metody hodnocení
Zápočet formou písemného testu.
Předpokládá se účast studenta na výuce (platí povinnost 70% docházky)
Student odevzdá 3 krátké texty v italštině a 4 překlady zadané během semestru.
Navazující předměty
Informace učitele
Studentům mimo mateřské obory budou případné výjimky k zápisu uděleny koncem zkouškového či začátkem semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/MED29