MED29 Jazykový seminář italský I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Paolo Tabacchini, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Paolo Tabacchini, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 A21, St 8:00–9:40 A21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MED29/T01: Po 19. 9. až Pá 16. 12. Po 12:00–13:50 KOM 109, Š. Hurbánková, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
Předpoklady
! ROMIJIB2XP Italština III && ! ROMIJIBXJ Italština II && ! ROM1BIJ01 Italština I && ! IJIA003 Jazykový seminář I && ! OBOR ( IJ ) && ! PROGRAM ( B - IJ_ ) && ! NOWANY ( MED23 Jazykový seminář SJ I , MED17 Jazykový seminář FJ I , ROMIJIBXP Italština I , ROM1BIJ01 Italština I ) && ! MED17 Jazykový seminář FJ I && ! MED23 Jazykový seminář SJ I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/22, pouze zareg.: 2/22
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru italština.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je zprostředkovat základní znalost italského jazyka ve všech jazykových kompetencích (A0-A1 SERR).
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen:
- dorozumět se v nejběžnějších situacích každodenního života: zeptat se na cestu, povědět základní informace o sobě (odkud pochází, jakými jazyky mluví, koníčky, práce),
- klást otázky (koníčky, jazyky, práce, studium, hodiny, atd.) a jednoduše na ně odpovídat,
- přečíst daný text a napsat několik souvislých vět,
- aplikovat základní gramatická pravidla.
Osnova
 • Pozdravy.
 • Italská výslovnost.
 • Představení se. Sloveso „essere“.
 • Substantiva a adjektiva: rod, číslo.
 • Rodinné vztahy. Zvratná zájmena.
 • Slovesa I, II, III třídy. Slovesa zvratná.
 • Hodiny. Číslovky základní.
 • Italský člen.
 • Italové a bary. Jídlo.
 • Psaní e-mailu a telefonování.
 • Minulý čas (Passato prossimo). Shoda zájmen se čtvrtým pádem.
 • Vyprávění o sobě a ptaní se na události v minulosti.
 • Popis bytu, domu. Vazba c'è, ci sono.
Literatura
  povinná literatura
 • BALLARIN, Elena, Marisa PEDRANA a Barbara D'ANNUNZIO. Bellissimo! : corso di lingua italiana. Edizione compatta. Recanati: ELI, 2016. 288 stran. ISBN 9788853618917. info
  doporučená literatura
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Stručná mluvnice italštiny. 2. vyd. Praha: Academia, 1987. 373 s. info
  neurčeno
 • Italsko-český, česko-italský velký slovník. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2015. 1439 s. ISBN 9788075080608. info
Výukové metody
Seminář a cvičení. E-learningová výuka: nutné sledovat a připravovat se dle kurzu v Elfu.
Metody hodnocení
Zápočet formou písemného testu.
Předpokládá se účast studenta na výuce (platí povinnost 70% docházky)
Splnění povinných úkolů v Elfu: odevzdání 6 krátkých textů v italštině, 6 překladů a vyplnění on-line testů.
Navazující předměty
Informace učitele
Studentům mimo mateřské obory budou případné výjimky k zápisu uděleny koncem zkouškového období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/MED29