MED29 Jazykový seminář italský I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Paolo Tabacchini, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Paolo Tabacchini, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Předpoklady
! ROMIJIB2XP Italština III && ! ROMIJIBXJ Italština II && ! ROM1BIJ01 Italština I && ! IJIA003 Jazykový seminář I && ! OBOR ( IJ ) && ! PROGRAM ( B - IJ_ ) && ! NOWANY ( MED23 Jazykový seminář SJ I , MED17 Jazykový seminář FJ I , ROMIJIBXP Italština I , ROM1BIJ01 Italština I ) && ! MED17 Jazykový seminář FJ I && ! MED23 Jazykový seminář SJ I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 0/22
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru italština.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je zprostředkovat základní znalost italského jazyka ve všech jazykových kompetencích (A0-A1 SERR).
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen:
- dorozumět se v nejběžnějších situacích každodenního života: zeptat se na cestu, povědět základní informace o sobě (odkud pochází, jakými jazyky mluví, koníčky, práce),
- klást otázky (koníčky, jazyky, práce, studium, hodiny, atd.) a jednoduše na ně odpovídat,
- přečíst daný text a napsat několik souvislých vět,
- aplikovat základní gramatická pravidla.
Osnova
 • Pozdravy.
 • Italská výslovnost.
 • Představení se. Sloveso „essere“.
 • Substantiva a adjektiva: rod, číslo.
 • Rodinné vztahy. Zvratná zájmena.
 • Slovesa I, II, III třídy. Slovesa zvratná.
 • Hodiny. Číslovky základní.
 • Italský člen.
 • Italové a bary. Jídlo.
 • Psaní e-mailu a telefonování.
 • Minulý čas (Passato prossimo). Shoda zájmen se čtvrtým pádem.
 • Vyprávění o sobě a ptaní se na události v minulosti.
 • Popis bytu, domu. Vazba c'è, ci sono.
Literatura
  povinná literatura
 • BALLARIN, Elena, Marisa PEDRANA a Barbara D'ANNUNZIO. Bellissimo! : corso di lingua italiana. Edizione compatta. Recanati: ELI, 2016. 288 stran. ISBN 9788853618917. info
  doporučená literatura
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Stručná mluvnice italštiny. 2. vyd. Praha: Academia, 1987. 373 s. info
  neurčeno
 • Italsko-český, česko-italský velký slovník. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2015. 1439 s. ISBN 9788075080608. info
Výukové metody
Seminář a cvičení. E-learningová výuka: nutné sledovat a připravovat se dle kurzu v Elfu.
Metody hodnocení
Zápočet formou písemného testu.
Předpokládá se účast studenta na výuce (platí povinnost 70% docházky)
Splnění povinných úkolů v Elfu: odevzdání 6 krátkých textů v italštině, 6 překladů a vyplnění on-line testů.
Navazující předměty
Informace učitele
Studentům mimo mateřské obory budou případné výjimky k zápisu uděleny koncem zkouškového období.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.