REBc36 Studijní soustředění

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/30/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
Petros Marazopoulos, PhD (cvičící)
PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( DSBcB22 Studijní soustředění , MED50 Studijní soustředění )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Intenzivní seminář probíhající mimo Brno. Pracuje se ve skupinách podle pokročilosti, náplň práce každé skupiny a materiály jsou k dispozici zhruba měsíc před konáním kurzu. Cílem kurzu je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností vyučovaných v povinných předmětech (jazyk, dějiny literatury), a to skupinovou prací pod dohledem vyučujících Ústavu klasických studií.
Výstupy z učení
Studenti se zlepší v:
- jazykových komeptencích, zejména v konverzaci a porozumění mluvenému slovu;
- schopnosti rozumět originálním textům a intepretovat je;
- znalostech gramatiky;
- znalostech novořecké literatury a dějin.
Osnova
  • Náplň práce v jednotlivých skupinách i studijní literatura bude zveřejněna zhruba měsíc před zahájením intenzivního kurzu.
Literatura
  • Texty a cvičení poskytují vyučující v dostatečném přestihu před začátkem semináře.
  • Texts and exercises are provided by the tutors.
Výukové metody
Cvičení.
Metody hodnocení
Aktivní 100% účast na hodinách, zadaná příprava a odevzdání zadaných domácích prací.
Informace učitele
Jedná se o čtyřdenní intenzivní výuku řeckého jazyka, literatury, historie a reálií. Místo konání: penzion Selský dvůr,Daňkovice u Sněžného: https://www.selskydvur.net/ Datum konání: 17.–20. 4. 2023 – příjezd v pondělí (na oběd), odjezd ve čtvrtek (po obědě). Pobyt a cestu si studenti hradí sami (700 Kč/noc s plnou penzí) Podrobnější informace budou k dispozici vždy začátkem semestru. S dotazy se obracejte na Nicole Votavovou (nicole.votavova@mail.muni.cz).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.