REBc03 Novořecká mluvnice I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 D32, St 8:00–9:40 C31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní kurz normativní novořecké gramatiky podává systematický přehled základních jevů novořecké fonologie, morfologie a syntaxe. Součástí kurzu je procvičování probraných gramatických jevů v mluvnických cvičeních při četbě novořeckých textů, v konverzaci i ve vlastním písemném projevu studenta. Hlavním cílem výuky je, aby se posluchači seznámili se základními gramatickými jevy novořeckého jazyka, byli schopni je popsat a prakticky uplatnit v jazykové komunikaci, a to na na úrovni SERR A0-A1.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu dosáhne jazykové úrovně SERR A0-A1 a bude schopen:
- uplatnit probrané gramatické jevy a novou slovní zásobu v mluveném i písemném projevu;
- rozumět krátkým novořeckým textům odpovídající úrovně, případně je překládat do českého jazyka;
- překládat krátké, jednoduché české texty do řečtiny;
- ovládat základní odbornou jazykovou terminologii týkající se novořečtiny;
- vysvětlit probírané gramatické jevy.
Osnova
 • Gramatika: Základní kurz novořeckého jazyka, lekce 1-8: alfabeta, fonetika, určitý a neurčitý člen, prézens aktiva 1. a 2. konjugace, stažená slovesa, futurum nedokonavých sloves 1. a 2. konjugace, pravidelná substantiva a adjektiva.
 • Procvičování pravopisu.
 • Gramatická cvičení.
 • Četba jednodušších textů.
 • Jednoduchý pasivní i aktivní překlad.
Literatura
  povinná literatura
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena, Aikaterini FRANC, Simone SUMELIDU a Kateřina BOČKOVÁ LOUDOVÁ. Základní kurz novořeckého jazyka. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Brno: Tribun EU, 2019. 526 s. ISBN 978-80-263-1478-3. info
  doporučená literatura
 • ZERVA, Georgia. Nebojte se řečtiny. 2. upr. a dopln. vyd. Nemesis, 2005. 118 s. ISBN 80-239-5066-5. info
 • Neoelliniki grammatiki (tis dimotikis),. Thessaloniki: Instituto Neoellinikon Spudon APTh (Idryma Manoli Triandafyllidi), 1991. info
 • MACKRIDGE, Peter. I neoelliniki glossa. Perigrafiki analysi tis neoellinikis kinis. Ekdosis Pataki. Athina, 1987. info
 • Chrīstiko lexiko tīs neoellīnikīs glōssas. Edited by Christoforos G. Charalampakīs - Stauroula Zafeirī - Athīna Psaropou. Athīna: Ethniko typografeio, 2014. 1819 stran. ISBN 9789604042784. info
 • Vivlio askīseōn : ta nea ellīnika gia xenous. Thessalonikī: Aristoteleio Panepistīmio Thessalonikīs, Institouto Neoellīnikōn Spoudōn (Idryma Manolī Triantafyllidī), 2009. 318 s. ISBN 9789602311387. info
 • DIMITRA, Dimitra a Marineta PAPACHIMONA. Ellinika tora 1+1. Athina: Nostos, 2002. info
 • VALSAMAKĪ-TZEKAKĪ, Fanī. Ta nea Ellīnika gia xenous : synergasía tou didaktikoú prosōpikoú tou Scholeíou Néas Ellīnikís Glóssas tou Aristotéleiou Panepistīmiou Thessaloníkīs. 20ī anatypōsī (3ī ekdos. Thessalonikī: Aristoteleio Panepistīmio Thessalonikīs, Institouto Neoellīnikōn Spoudōn (Idryma Manolī Triantafyllidī), 2001. xiv, 389. ISBN 9602310375. info
 • VALSAMAKĪ-TZEKAKĪ, Fanī. Ta nea Ellīnika gia xenous : synergasía tou didaktikoú prosōpikoú tou Scholeíou Néas Ellīnikís Glóssas tou Aristotéleiou Panepistīmiou Thessaloníkīs. 20ī anatypōsī (3ī ekdos. Thessalonikī: Aristoteleio Panepistīmio Thessalonikīs, Institouto Neoellīnikōn Spoudōn (Idryma Manolī Triantafyllidī), 2001. xiv, 389. ISBN 9602310375. info
 • HOLTON, David a Peter MACKRIDGE. Grammatiki tis ellinikis glossas. 1. vyd. Athina: Ekdosis Pataki, 1999. 495 s. ISBN 960-378-082-0. info
 • IORDANIDOU, Anna. Ta rimata tis neas ellinikis. 5i ekdosi. Athina: Ekdoseis Pataki, 1995. 391 s. ISBN 9602936703. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře a přednášek. Během semestru je vyžadována domácí práce - studenti si připravují zadaná gramatická cvičení, kratší překlady z novořečtiny do češtiny a naopak. Součásní povinné domácí přípravy budou i cvičení v online kurzu.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné vypracování zadaných úkolů v daném termínu, absolvování průběžného (min. 50%) a závěrečného (min. 75%) testu a minimálně 70% účast na hodinách. Závěrečný písemný test trvá 90 minut a sestává z gramatických cvičení a překladu z češtiny do řečtiny a naopak, vysvětlení gramatických jevů. Podmínkou je dále vypracování zadaných cvičení v aplikaci Elf.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/REBc03