MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Petros Marazopoulos, PhD (přednášející)
Garance
Petros Marazopoulos, PhD
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 A22, kromě Út 14. 11.
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem novořeckého jazykového semináře je podat systematický přehled základních jevů novořecké fonologie, morfologie a syntaxe. Hlavním cílem výuky je, aby posluchači prohloubili znalosti slovní zásoby a gramatických jevů získaných v bakalářském cyklu, byli schopni konverzovat i psát o probíraných tématech. Dalším cílem je, aby byli schopni porozumět méně náročným novořeckým textům a překládat texty z novořečtiny do češtiny a jednodušší texty do novořečtiny. SERR B1
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět souvislému mluvenému projevu na témata, se kterými se běžně setkává v každodenním životě (studium, práce, volný čas apod.);
- konverzovat na daná témata;
- psát jednoduché souvislé texty na témata probíraná v kurzu nebo na témata, která ho zajímají;
- porozumět novořeckým textům obsahujícím slovní zásobu z každodenních situací či textů týkajících se jeho studia a zájmů;
- překládat uvedené texty do češtiny a jednodušší texty do řeckého jazyka.
Osnova
 • Gramatika: opakování gramatických jevů probíraných v bakalářském cyklu. Ellinika B, lekce 1-5.
 • Nepravidelná substantiva; osobní, přivlastňovací, neurčitá, ukazovací zájmena; adjektiva na -ys, -ia, -y a -is, ia, i.
 • Témata: společenské styky (telefonování, pronájem bytu), orientace ve městě, nakupování.
 • Aktivní písemný jazykový projev.
 • Četba novořeckých textů.
 • Aktivní mluvené slovo, porozumění slyšenému slovu.
Literatura
  povinná literatura
 • IRINI PATHIAKI. Ellinika B. 1. vyd. Athina: Patakis, 2011, 390 s. info
  neurčeno
 • BABINIOTIS, G. Grammatiki tis neas ellinikis: Domoliturjiki-epikinoniaki. Athina: Ellinika grammata, 2005. ISBN 9604420259. info
 • DEMIRĪ-PRODROMIDOU, Elenī a Roula KAMARIANOU-VASILEIOU. Nea Ellīnika gia metanastes, palinnostountes, prosfyges kai xenous : 1. epipedo : "--kai kalī epitychia". Athīna: Metaichmio, 2002, 383 s. ISBN 9789603753445. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena a Aikaterini FRANC. Základní kurz novořeckého jazyka. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 490 s. ISBN 8021023953. info
 • HOLTON, David a Peter MACKRIDGE. Grammatiki tis ellinikis glossas. 1. vyd. Athina: Ekdosis Pataki, 1999, 495 s. ISBN 960-378-082-0. info
 • ZERVA, Georgia. Nebojte se řečtiny. 1. vyd. Praha, 1999. info
 • Ta nea ellinika jia xenus. Thessaloniki, 1990. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře. Během semestru je vyžadována domácí práce - studenti si připravují zadaná gramatická cvičení a kratší překlady z novořečtiny do češtiny a naopak.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (min. 70 %) a dále ústní zkoušky. Pokud student nesplní minimální procento úspěšnosti stanovené u písemného testu, k ústní části nepostupuje.
Podmínkou pro přistoupení k zápočtu je splnění docházky (min. 70 %) a aktivní účast na hodinách.
V podzimním semestru 2020 bude písemná i ústní část konána distančně. Podrobnosti budou uvedeny u vypsaných zkušebních termínů a zaslány studentům emailem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je povinný pro studenty jednooborového studia nebo pro studenty dvouoborového studia zaměřené na novořečtinu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/MEDMgr05