MEDMgr21 Jazykový seminář III

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Nahálková (přednášející)
Mgr. Valeria De Tommaso, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obiettivo del corso è aiutare lo studente a sviluppare e consolidare le quattro abilità linguistiche di comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta e produzione orale a un livello B1 di conoscenza della lingua.
Výstupy z učení
Alla fine del corso gli studenti raggiungeranno il livello B1 di conoscenza della lingua secondo le linee guida del CEFR.
Osnova
 • Durante le lezioni si svilupperanno ed eserciteranno i seguenti temi:
 • -abbigliamento,
 • -salute e corpo umano,
 • -sport,
 • -viaggi,
 • -lavoro.
 • A livello di morfosintassi verranno esercitate e consolidate le seguenti strutture:
 • -passato prossimo, imperfetto, passato remoto, imperativo, condizionale presente;
 • -gradi dell'aggettivo e dell'avverbio;
 • -aggettivi e pronomi indefiniti; -principali connettivi;
 • -coordinazione e subordinazione.
Literatura
 • LA GRASSA, Matteo. L'italiano all'università : corso di lingua per studenti stranieri. Roma: Edilingua, 2013. 235 s. ISBN 9789606930683. info
 • NOCCHI, Susanna. Grammatica pratica della lingua italiana : esercizi, test, giochi. Edited by Ciro Massimo Naddeo. Firenze: Alma, 2002. 254 s. ISBN 9788886440349. info
Výukové metody
Il corso segue un approccio orientato all'azione, di stampo quindi comunivativo-funzionale. Utilizzo di materiali autentici scritti e audio/video, con riferimento a uno specifico manuale di italiano per stranieri. Si richiede la partecipazione attiva dello studente nell'interazione con l'insegnante e nelle attività di coppia e di gruppo.
Metody hodnocení
Lo studente è tenuto a scaricare e stampare il materiale messo a disposizione nel sistema informatico. E' vivamente consigliata la partecipazione ad almeno il 75% delle lezioni. Lo studente durante il corso deve scrivere min. tre testi scritti di circa 130-150 parole ciascuno. Il corso si chiude con un esame finale scritto.
Vyučovací jazyk
Italština
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti navštěvují semináře spolu se studenty předmětu IJ1B001 Jazyková cvičení I.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MEDMgr21