MED30 Jazykový seminář italský II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/3/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
MED29 Jazykový seminář IJ I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru italština.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je zprostředkovat základní znalost italského jazyka ve všech jazykových kompetencích (A1-A2 SERR).
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen:
- dorozumět se v nejběžnějších situacích každodenního života: zeptat se na cestu, povědět základní informace o sobě (odkud pochází, jakými jazyky mluví, koníčky, práce), popsat situaci v minulém čase;
- klást otázky (koníčky, jazyky, práce, studium, hodiny, atd.) a jednoduše na ně odpovídat;
- přečíst a napsat krátký text (v přítomném, minulém a budoucím čase);
- využít nabyté kompetence při závěrečné zkoušce: aplikovat základní gramatická pravidla, být schopen jednoduché konverzace a popsat obrázek.
Osnova
 • Raccontare; imperfetto, trapassato prossimo; espressioni del tempo
 • Sport; Pronome relativo „che“; uso dell’imperfetto e del passato prossimo
 • Progetti in futuro; futuro semplice e anteriore
 • Feste; pronomi diretti
 • Spese e vestiti; pronomi indiretti; pronomi combinati; questo/quello
 • Tempo e previsioni; preposizioni articolate; condizionale semplice e composto
 • Salute e cultura; imperativo
 • Viaggi e vacanze; uso di “ci”, “andarsene”, “potere, volere, dovere”
Literatura
  povinná literatura
 • BALLARIN, Elena, Marisa PEDRANA a Barbara D'ANNUNZIO. Bellissimo! : corso di lingua italiana. Edizione compatta. Recanati: ELI, 2016. 288 stran. ISBN 9788853618917. info
  doporučená literatura
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Mluvnice italštiny. Voznice: Leda, 2004. ISBN 80-7335-041-6. info
 • Italsko-český, česko-italský velký slovník. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2015. 1439 s. ISBN 9788075080608. info
Výukové metody
Seminář a doplňková cvičení.
E-learningová výuka: nutné sledovat a připravovat se dle kurzu v Elfu. Předpokládá se účast studenta v kurzu (platí povinnost 70% docházky).
Metody hodnocení
Ústní a písemná zkouška prověřující základní jazykové znalosti na úrovni A1 (SERR). Student musí během semestru odevzdat 3 krátké eseje a 4 překlad\ (zadáno v Elfu).
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti mediteránních studií volí ukončení zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.