MED30 Jazykový seminář italský II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/3/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Paolo Tabacchini, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Paolo Tabacchini, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 A21, St 12:00–13:40 B2.21, kromě Po 15. 4., kromě St 17. 4.
Předpoklady
MED29 Jazykový seminář IJ I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru italština.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je zprostředkovat základní znalost italského jazyka ve všech jazykových kompetencích (A1-A2 SERR).
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen:
- dorozumět se v nejběžnějších situacích každodenního života: zeptat se na cestu, povědět základní informace o sobě (odkud pochází, jakými jazyky mluví, koníčky, práce), popsat situaci v minulém čase;
- klást otázky (koníčky, jazyky, práce, studium, hodiny, atd.) a jednoduše na ně odpovídat;
- přečíst a napsat krátký text (v přítomném, minulém a budoucím čase);
- využít nabyté kompetence při závěrečné zkoušce: aplikovat základní gramatická pravidla, být schopen jednoduché konverzace a popsat obrázek.
Osnova
 • Raccontare; imperfetto, trapassato prossimo; espressioni del tempo
 • Sport; Pronome relativo „che“; uso dell’imperfetto e del passato prossimo
 • Progetti in futuro; futuro semplice e anteriore
 • Feste; pronomi diretti
 • Spese e vestiti; pronomi indiretti; pronomi combinati; questo/quello
 • Tempo e previsioni; preposizioni articolate; condizionale semplice e composto
 • Salute e cultura; imperativo
 • Viaggi e vacanze; uso di “ci”, “andarsene”, “potere, volere, dovere”
Literatura
  povinná literatura
 • BALLARIN, Elena, Marisa PEDRANA a Barbara D'ANNUNZIO. Bellissimo! : corso di lingua italiana. Edizione compatta. Recanati: ELI, 2016. 288 stran. ISBN 9788853618917. info
  doporučená literatura
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Mluvnice italštiny. Voznice: Leda, 2004. ISBN 80-7335-041-6. info
 • Italsko-český, česko-italský velký slovník. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2015. 1439 s. ISBN 9788075080608. info
Výukové metody
Seminář a doplňková cvičení.
E-learningová výuka: nutné sledovat a připravovat se dle kurzu v Elfu. Předpokládá se účast studenta v kurzu (platí povinnost 70% docházky).
Metody hodnocení
Ústní a písemná zkouška prověřující základní jazykové znalosti na úrovni A1 (SERR). Student musí během semestru odevzdat 3 krátké eseje a 4 překlad\ (zadáno v Elfu).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti mediteránních studií volí ukončení zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/MED30