MED24 Jazykový seminář španělský II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/3/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
MED23 Jazykový seminář SJ I
Úspěšné složení zápočtu z předmětu MED23.
Vstupní jazyková úroveň je A1 (dle SERR).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru Španělština.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je zprostředkovat základní znalost španělského jazyka ve všech jazykových kompetencích (A1-A2 SERR).
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen:
- dorozumět se v nejběžnějších situacích každodenního života: zeptat se na cestu, povědět základní informace o sobě (odkud pochází, jakými jazyky mluví, koníčky, práce);
- klást otázky (koníčky, jazyky, práce, studium, hodiny, atd.) a jednoduše na ně odpovídat;
- přečíst a napsat krátký text;
- aplikovat základní gramatická pravidla nabytá během semináře I a II, - využít nabyté kompetence při závěrečné zkoušce.
Osnova
 • Opakování.
 • Slovní zásoba: jídlo, zvyky, rodina.
 • Jak se dostanu...? Předložky místa.
 • Rozkazovací způsob.
 • Pravidelná a nepravidelná slovesa.
 • Vazba estar + gerundio.
 • Minulý čas (pretérito indefinido).
 • Roční období.
 • Slovní zásoba: barvy, oblečení, kupování.
 • Osobní zájmena.
 • Sloveso doler. Lidské tělo, zdraví.
 • Minulý čas (pretérito imperfecto).
 • Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • CASTRO VIUDEZ, Francisca, Pilar DÍAZ BALLESTEROS, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo Español en marcha 1 : curso de español como lengua extranjera. Primera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. 151 stran. ISBN 9788497783736. info
  doporučená literatura
 • CASTRO, Francisca. USO de la gramática española elemental. Madrid, 1996. info
Výukové metody
V hodinách bude probíhat teoretický výklad a procvičení probíraných jevů, počítá se i s domácí přípravou studentů.
Metody hodnocení
Zkouška - formou písemného testu zaměřeného na základní jazykové znalosti. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nemohou zapisovat posluchači oboru Španělština.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.