MED24 Přípravný jazykový seminář španělský II

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Silvie Elmoujahid, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MED24/01: Po 10:50–12:25 zrusena M25, S. Elmoujahid
MED24/02: St 10:50–12:25 N42, S. Elmoujahid
Předpoklady
MED23 Přípravný seminář SJ I
úspěšné složení zápočtu z předmětu MED23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru Španělština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalost španělského jazyka. Na konci kurzu se student bude umět dorozumět v nejběžnějších situacích každodenního života: zeptat se na cestu, povědět základní informace o sobě (odkud pochází, jakými jazyky mluví, koníčky, práce), klást otázky (koníčky, jazyky, práce, studium, hodiny, atd.). Důraz je kladen nejenom na pasivní znalost jazyka a schopnost přečíst daný text, nýbrž hlavně na aktivní schopnost dorozumět se v cizí zemi. Seminář navazuje na práci v přípravném jazykovém semináři I. Program semináře je cíleně zaměřen na získání znalostí a dovedností nezbytných ke složení zkoušky po prvním roce.
Osnova
 • 1. opakování – Repaso I.
 • 2. L8 – vazby s infinitivem, ukazovací zájmena
 • 3. L8 – PONER, slovesa E-I; L9 - číslovky
 • 4. L9 – nepřízvučné tvary osobních zájmen, VALER, zastupování substantiv členem
 • 5. L9 – mucho, poco, …; L10 – stupňování přídavných jmen, srovnání
 • 6. L10 – gerundio, TARDAR, OLER, zdrobněliny
 • 7. L11 – futurum, podmínková souvětí, TRAER, kombinace zájmen
 • 8. L11 – CADA; L12 – minulý čas jednoduchý
 • 9. L12 – vazby s gerundiem, vazby slovesa HACER
 • 10. L13 – kladný rozkaz, superlativ absolutní
 • 11. L13 – příslovce a stupňování, así-como
 • 12. L14 – kondicionál, souslednost časů
 • 13. L14 – vztažná a přivlastňovací zájmena, LO, VOLVER A + inf.
Literatura
  povinná literatura
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Učebnice současné španělštiny 1. Praha, 2008. info
  doporučená literatura
 • CASTRO, Francisca. USO de la gramática española elemental. Madrid, 1996. info
Výukové metody
V hodinách bude probíhat teoretický výklad a procvičení probíraných jevů, počítá se i s domácí přípravou studentů.
Metody hodnocení
Zkouška - formou písemného testu. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nemohou zapisovat posluchači oboru Španělština.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.