MED24 Jazykový seminář španělský II

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Silvie Elmoujahid, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:05 U35, St 9:10–10:45 zrusena M13
Předpoklady
MED23 Jazykový seminář SJ I
úspěšné složení zápočtu z předmětu MED23 Vstupní jazyková úroveň je A1 (dle SERR).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru Španělština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalost španělského jazyka. Na konci kurzu se student bude umět dorozumět v nejběžnějších situacích každodenního života: zeptat se na cestu, povědět základní informace o sobě (odkud pochází, jakými jazyky mluví, koníčky, práce), klást otázky (koníčky, jazyky, práce, studium, hodiny, atd.). Důraz je kladen nejenom na pasivní znalost jazyka a schopnost přečíst daný text, nýbrž hlavně na aktivní schopnost dorozumět se v cizí zemi. Seminář navazuje na práci v přípravném jazykovém semináři I. Program semináře je cíleně zaměřen na získání znalostí a dovedností nezbytných ke složení zkoušky po prvním roce.
Osnova
 • 1. opakování – Repaso I.
 • 2. L8 – vazby s infinitivem, ukazovací zájmena
 • 3. L8 – PONER, slovesa E-I; L9 - číslovky
 • 4. L9 – nepřízvučné tvary osobních zájmen, VALER, zastupování substantiv členem
 • 5. L9 – mucho, poco, …; L10 – stupňování přídavných jmen, srovnání
 • 6. L10 – gerundio, TARDAR, OLER, zdrobněliny
 • 7. L11 – futurum, podmínková souvětí, TRAER, kombinace zájmen
 • 8. L11 – CADA; L12 – minulý čas jednoduchý
 • 9. L12 – vazby s gerundiem, vazby slovesa HACER
 • 10. L13 – kladný rozkaz, superlativ absolutní
 • 11. L13 – příslovce a stupňování, así-como
 • 12. L14 – kondicionál, souslednost časů
 • 13. L14 – vztažná a přivlastňovací zájmena, LO, VOLVER A + inf.
Literatura
  povinná literatura
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Učebnice současné španělštiny 1. Praha, 2008. info
  doporučená literatura
 • CASTRO, Francisca. USO de la gramática española elemental. Madrid, 1996. info
Výukové metody
V hodinách bude probíhat teoretický výklad a procvičení probíraných jevů, počítá se i s domácí přípravou studentů.
Metody hodnocení
Zkouška - formou písemného testu zaměřeného na základní jazykové znalosti. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nemohou zapisovat posluchači oboru Španělština.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.