MED24 Přípravný jazykový seminář španělský II

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Romana Čadová (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MED24/01: Po 18:20–19:55 G22, R. Čadová
MED24/02: St 18:20–19:55 G23, R. Čadová
Předpoklady
MED23 Přípravný seminář SJ I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru Španělština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: prohlubování znalosti mluvnických jevů a základním řečovým dovednostem; rozšiřování slovní zásoby a mluvní akty v běžných životních situacích. Seminář navazuje na práci v přípravném jazykovém semináři I. Program semináře je cíleně zaměřen na získání znalostí a dovedností nezbytných ke složení zkoušky po prvním roce.
Osnova
 • 1. Opakování lekcí 1-13 z učebnice Španělština pro samouky.
 • 2. Budoucí čas, příslovce.
 • 3. Dny v týdnu, číslovky řadové, počasí, "repetir".
 • 4. Stupňování, srovnávání.
 • 5. Skloňování osobních zájmen, "decir", "traer".
 • 6. Imperfektum.
 • 7. Kondicionál přítomný.
 • 8. Představování, zájmena "cada", "todo"; "traducir".
 • 9. Opakování probrané látky.
 • 10. Tázací a vztažná zájmena, "poner".
 • 11. Minulý čas dokonavý, "continuar".
 • 12. Minulý čas dokonavý nepravidelných sloves
 • 13. Závěrečné opakování.
Literatura
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 8004206255. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky. 8. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 461 s. ISBN 8004233473. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, vzájemné zkoušení, dril, procvičování). Poslech (audionahrávky). Domácí úkoly rozšířené o e-learning. 95% výuky probíhá ve španělštině. Hlavní důraz je v tomto semestru kladen na psaný projev.
Metody hodnocení
Zkouška - formou písemného testu. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nemohou zapisovat posluchači oboru Španělština.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.