MED25 Jazykový seminář španělský III

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 G21, Út 12:00–13:40 G22
Předpoklady
MED24 Jazykový seminář SJ II
Vstupní jazyková úroveň je A1/A2 (dle SERR).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/20, pouze zareg.: 2/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/20
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru španělština.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit znalosti španělského jazyka a dále rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti (úroveň A2/B1 SERR).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět probrané slovní zásobě;
- využít probranou slovní zásobu v mluveném i psaném projevu;
- vysvětlit a aplikovat probrané gramatické jevy;
- porozumět delším textům.
Osnova
 • GRAMATIKA
 • Otázky, zájmena přímá/nepřímá.
 • Minulý čas (pretérito perfecto/indefinido).
 • Ser a estar + adjektiva.
 • Srovnávání.
 • Imperativ v záporu.
 • Budoucí čas (futuro imperfecto).
 • Neosobní vazby; vazby sloves llevar, voy, pienso, gustar.

  KOMUNIKACE
 • Pozdravy, představování.
 • Záliby, rodina, práce.
 • Zákaz, instrukce, přání.
 • Orientace ve městě.
 • Vyjádření budoucnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • CASTRO VIUDEZ, Francisca, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo Español en marcha : curso de español como lengua extranjera. Primera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. 150 stran. ISBN 9788497783781. info
  doporučená literatura
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, dril, procvičování). Poslechová cvičení. Domácí příprava.
Metody hodnocení
Docházka 2x týdně. Písemný test zaměřený na ověření jazykových znalostí. Také absolvování kurzu v ELFu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/MED25