MED25 Jazykový seminář španělský III

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 G11
Předpoklady
MED24 Jazykový seminář SJ II
Vstupní jazyková úroveň je A1/A2 (dle SERR).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru španělština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit znalosti španělského jazyka a dále rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti (úroveň A2/B1 SERR).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět probrané slovní zásobě;
- využít probranou slovní zásobu v mluveném i psaném projevu;
- vysvětlit a aplikovat probrané gramatické jevy;
- porozumět náročnějším textům a překládat je do češtiny i zpětně.
Osnova
 • Lekce 1-5 z učebnice.
 • Pozdravy.
 • Sloveso gustar, záliby.
 • Otázky, zájmena.
 • Minulý čas (pretérito perfecto).
 • Ser a estar + adjektiva.
 • Minulý čas (pretérito indefinido).
 • Slovní zásoba: volný čas, rodina, kamarádi.
Literatura
  povinná literatura
 • CASTRO VIUDEZ, Francisca, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo Español en marcha : curso de español como lengua extranjera. Primera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. 150 stran. ISBN 9788497783781. info
  doporučená literatura
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4. info
Výukové metody
V hodinách bude probíhat teoretický výklad a procvičení probíraných jevů, počítá se i domácí příprava studentů.
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na ověření jazykových znalostí.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2020, podzim 2021.